GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 18 augustus 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

De kloof dichten

Dinsdag ondertekenden Raymonda Verdyck (GO!) en Fons Leroy (VDAB) in GO! technisch athenum (KTA) Brugge een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Bedoeling is om leerlingen in ideale omstandigheden te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Op 13 januari 2015 hernieuwden GO! en VDAB hun engagement om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Raymonda Verdyck (GO!) en Fons Leroy (VDAB) ondertekenden een ambitieuze en toekomstgerichte nieuwe overeenkomst. De partners zetten hiermee een grote stap voorwaarts. Onderwijsloopbaanbegeleiding en regionale partnerschappen staan centraal.


Samenwerking 2.0

Het GO! en VDAB hebben sinds 2007 een samenwerkingsakkoord om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Dat resulteerde onder meer in leerlingenbezoeken aan VDAB-opleidingscentra, gezamenlijke infrastructuuraankopen en expertise-uitwisseling.

Dinsdag 13 januari vernieuwden het GO! en VDAB in GO! technisch atheneum (KTA) Brugge hun samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe overeenkomst geeft duidelijk aan dat het beide partners menens is: de overgang van de schoolbanken naar de werkvloer moet veel bewuster en vlotter verlopen. En dat gebeurt door concrete en toekomstgerichte afspraken.


Twee pijlers

GO! en VDAB werken in de periode 2015-2019 rond 2 inhoudelijke pijlers: (onderwijs)loopbaanbegeleiding en partnerschappen. Ze versterken elkaars expertise in het uitbouwen van een optimale (onderwijs)loopbaanbegeleiding. Een ‘warme overdracht’ van arbeidsmarktgerichte opleidingen naar arbeidsmarkt staat centraal.

“Nog te veel jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma,” zegt afgevaardigd bestuurder van het GO! Raymonda Verdyck. “Een goede schoolloopbaanbegeleiding en een nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt kan dit helpen tegengaan. Door onze expertise te delen vergroten we de toekomstkansen voor jonge mensen in de samenleving.”

De bestaande samenwerking tussen scholen, centra voor volwassenenonderwijs en VDAB wordt verder uitgebouwd. Doel is te komen tot sterke regionale partnerschappen, bij voorkeur ook met andere arbeidsmarktactoren. Om zo via structureel overleg samen aan oplossingen te werken. Bijvoorbeeld door infrastructuur te delen, samen te investeren, op te leiden, te kwalificeren en te communiceren. Om zo lerenden te ondersteunen gedurende hun hele (onderwijs)loopbaan en in te spelen op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt.


Waarom?

De uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt zijn blijvend. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Een kwalificatie blijft nog steeds een sleutel tot succes op de arbeidsmarkt. Daarnaast is levenslang bijleren een noodzaak geworden. De traditionele, rechtlijnige loopbaan ‘leren-werk-pensioen’ is achterhaald. Nu wisselen leren en werken elkaar af. Mensen veranderen ook vaker van job en nemen al eens een time-out. Hoe kleiner de breuklijn tussen schoolloopbaan en werkloopbaan, hoe groter de kans op een succesvolle start van de werkloopbaan.”

Verder laat de vergrijzing ons geen tijd om talent van jongeren te verspillen. De diversiteit in de samenleving moet positief gebruikt worden in een talenten- en kansenverhaal. Zo is bijvoorbeeld het stimuleren van de zin voor techniek en technologie in functie van de vraag op de arbeidsmarkt brandend actueel.


Concreet

  • VDAB zal GO! medewerkers trainen in het voeren van loopbaangesprekken. Alle VDAB-tools worden ter beschikking gesteld en indien nodig aangepast aan de noden van het onderwijs.
  • Het GO! engageert zich om (onderwijs)loopbaanbegeleiding verder uit te werken binnen de leerbegeleiding en curriculumrealisatie.
  • GO! helpt leerlingen met hun inschrijving bij VDAB. Het correct invullen van hun digitale ‘Mijn Loopbaan’-dossier helpt namelijk enorm bij de zoektocht naar werk.
  • Waar regionaal overleg tot nu toe voornamelijk op lokaal initiatief gebeurde, wordt vanaf nu structureel regionaal overleg opgestart via vaste contactpersonen bij GO! en VDAB. Doel is een betere informatiedoorstroming en communicatie van de mogelijkheden. Ook andere arbeidsmarktpartners worden uitgenodigd met als doel te komen tot multilaterale partnerschappen.


More is more: een uitnodiging

Het GO! en de VDAB gaan alvast het engagement aan om samen verder te werken en nodigen alle onderwijs-, opleidings- en arbeidsmarktactoren uit tot het vormen van een talentencoalitie.


Meer informatie via

Koen Bollaert
koen.bollaert@g-o.be

Hilde De Meyer
02 79 09 621
hilde.de.meyer@g-o.be


Lees ook

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1221

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1061

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1357

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1064

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1458

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1465

Hoe ze scoorden zonder woorden

Een zoektocht naar universele verhalen die iedereen beroeren. Dat is Johakyu. De cursisten Nederlands van GO! CVO Antwerpen woonden de woordloze voorstelling van Dimitri Leue en zijn jonge theatermakers bij.

Lees meer 711

Bouw eens een stemmig dorp

In 2014 startten GO! basisschool De Schans / De Luchtballon in Heusden-Zolder en GO! technisch atheneum (KTA1) in Hasselt samen een STEM-project om een cluster van vier dorpen op schaal te bouwen. Samenwerken aan een duurzame en zorgzame wereld.

Lees meer 813

Brexit of geen Brexit, die stage naar London is binnen!

Het GO! atheneum Zelzate heeft groen licht te pakken voor een Europese stage in Londen. Wat de Britse kiezer straks ook beslist, dat taalbad en die werkervaring in een van de meest dynamische steden ter wereld kan het 6e uit Zelzate niet meer ontglippen.

Lees meer 902

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1064

Het brede open schoolpark

Een school die goed in z'n vel én de buurt zit, dat straalt af op leerlingen en leerkrachten. Met het Coupurepark in Gent - overdag schoolpark, ’s avonds een park voor buurtbewoners - heeft GO! technisch atheneum (KTA) Mobi een extra troef in huis.

Lees meer 858

Nieuwe hotspot voor onderwijs en bedrijfsexpertise

Als we de vaardigheden willen aanbieden die bedrijven in de eenentwintigste eeuw zoeken, dan moeten we het traditionele schoolconcept durven doorbreken. En dat is precies wat ze in GO! CVO Crescendo in Mechelen doen. Directeur Marleen Mast aan het woord.

Lees meer 836

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder