GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 20 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Raymonda Verdyck reageert op uitspraken COC

2 december 2014 Pedagogisch project
Jos Van Der Hoeven vraagt zich af of de vrijheid van onderwijs in Vlaanderen niet veel te duur is. Jawel, zegt Raymonda Verdyck, en daarom is het tijd voor één scholennet.

De Christelijke Onderwijscentrale vraagt zich af of de vrijheid van onderwijs in Vlaanderen niet veel te duur is. Ik kan hen alleen maar bijtreden. Ik heb in tempore non suspecto meermaals publiek verklaard dat ik droom van één scholennet. Een net dat zich niet bezig houdt met een concurrentiestrijd, maar dat inzet op kwaliteit en gelijke onderwijskansen voor alle jonge mensen.

Volgens de Christelijke Onderwijscentrale zou een efficiëntere besteding van de middelen vooral het GO! benadelen. Los van de vraag of het belang van onderwijs in termen van efficiëntie - en dus in economische termen - moet gevoerd worden, ben ik het daar niet mee eens. Het GO! zou er wel bij varen. Op voorwaarde inderdaad dat we kiezen voor het ‘diepe’ compromis’, zoals Guy Tegenbos stelt, en dat we naar de kern van de zaak gaan.

De vrijheid van onderwijs is er gekomen na een lang en soms pijnlijk maatschappelijk discours in een samenleving waarin het private, katholieke onderwijs nog de norm was in Vlaanderen. Ouders die voor hun kinderen géén levensbeschouwelijke keuze wilden maken, kregen de vrijheid om hun kinderen naar een neutrale onderwijsinstelling te sturen. Die keuzevrijheid werd in de grondwet vast gelegd.

De maatschappelijke realiteit is echter de afgelopen decennia drastisch veranderd. Vlaanderen is geseculariseerd en het belang van de ideologisch-levensbeschouwelijke schoolkeuze is nagenoeg verdwenen. Ouders geven aan dat ze voor hun kinderen kwaliteitsvol onderwijs wensen. Als we dus naar de kern van de zaak willen gaan, is de vraag wat precies kwaliteitsvol onderwijs is? Volhouden dat een levensbeschouwelijke-ideologische keuze kwaliteitsonderwijs garandeert, is niet meer van deze tijd. Kwaliteitsonderwijs is onderwijs dat grote leerwinsten boekt, dat segregatie tegen gaat, dat zoveel mogelijk kinderen optilt uit hun sociale achtergrond, dat hen sociale en intellectuele mobiliteit garandeert, dat als spiegel van de samenleving die samenleving er in zijn geheel op vooruit laat gaan. Als we het daar over eens zijn, dan scoort het GO! uitstekend als leverancier van kwaliteitsvol onderwijs. 

Dat het GO! ondanks haar kwaliteitsvol palmares het kleine broertje is gebleven, heeft eerder te maken met ingebouwde blokkeringsmechanismen, zoals het tweede onderwijsdecreet van Daniël Coens dat voor de financiering van de schoolgebouwen de marktaandelen heeft gebetonneerd. Het GO! mag decretaal niet groeien. Dat was uiteraard een ideologische keuze, die wij betreuren, maar die we, als onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, loyaal naleven. Het gevolg is wel dat wij jaarlijks leerlingen moeten weigeren omdat we geen scholen mogen bouwen om ze in onder te brengen. Je kan ons echter niet verwijten dat we klein blijven als we daartoe decretaal verplicht worden.

Dat de grondwettelijk bepaalde vrije onderwijskeuze, zoals de Christelijke Onderwijscentrale stelt, vandaag een aantal negatieve effecten genereert, is iets waar ik het volledig mee eens ben. De oplossing is echter niet de concurrentie tussen de netten te vergroten, zoals het COC voorstelt, maar de concurrentie helemaal op te doeken. Dat is gebeurd in de Scandinavische landen, waar ouders niet kunnen kiezen waar ze hun kinderen school laten lopen. Kinderen gaan gewoon naar de publieke school die het dichtst bij hun ouderlijke huis ligt. De overheid garandeert dat al die scholen kwaliteitsscholen zijn. Voldoen ze niet dan worden ze geremedieerd, en als dat niet helpt, gaan ze onherroepelijk dicht. Al die scholen zijn uiteraard géén levensbeschouwelijke scholen; dat zou niet van deze tijd zijn. Het zijn neutrale, pluralistische scholen die de diversiteit in de samenleving weerspiegelen. Het is het Scandinavische equivalent van het GO!; een onderwijs van de gemeenschap.

Wij werken in onze scholen los van ideologische en levensbeschouwelijke keuzen; wij hebben kinderen van alle levensbeschouwingen, kleuren en sociale achtergronden op onze schoolbanken zitten. Wij vertrekken van universele menselijke waarden die levensbeschouwingen en ideologieën overstijgen en die kinderen de instrumenten aanreiken om met elkaar in dialoog te treden in een geest van actief pluralisme. Wij bereiden onze leerlingen voor op een actief en zelfbewust leven in een erg diverse samenleving, een diversiteit die ze al op de schoolbanken leren kennen.

In het onderwijs levert concurrentie inderdaad geen universele kwaliteit op; het levert enkel een tegenstelling op tussen kinderen uit de ‘betere’ en kinderen uit de ‘slechtere’ scholen. Die maatschappelijke tegenstellingen kunnen we missen als kiespijn omdat ze de basis leggen voor veel dieperliggende maatschappelijke conflicten. Laat ons dus voorbij de ideologisch levensbeschouwelijke discussie treden en de vrije schoolkeuze in twijfel trekken om te komen tot één publiek net dat er is voor alle kinderen in Vlaanderen.Lees ook

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1613

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10908

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1629

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1089

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1479

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 962

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 810

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1084

Mama’s in de klas

Samen leren samenleven. Al van in de kleuterklas. Dat is ook mama vieren over alle cultuurverschillen heen. In aanloop naar moederdag zorgden de kleutertjes van juf Kim in GO! basisschool Stadspark in Lier voor een mooi mamamoment.

Lees meer 842

Dagen die mogen blijven duren

Volop genieten van het leven, daar is niks mis mee. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de wereld er niet aan ten onder gaat. Duurzaam leren genieten en leven dus. Daar dachten ze in GO! atheneum Keerbergen 2 dagen intensief over na.

Lees meer 838

Naar het einde van een versnipperd onderwijslandschap?

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen toont zich vandaag van haar meest open kant door de identiteitscrisis waarmee ze worstelt open en bloot op tafel te leggen. Het zoekt daarbij aansluiting bij het pedagogisch project waar het GO! al jarenlang aan bouwt...

Lees meer 6591

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder