GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

"Neutraal is allesbehalve waarde(n)loos"

21 augustus 2014 Diversiteit Leerkrachten Pedagogisch project
De vraag van het Brussels stedelijk onderwijs aan holebi’s om zich “terughoudend” op te stellen over hun geaardheid heeft de discussie rond het begrip “neutraliteit” in het onderwijs opnieuw doen losbarsten. Is neutraliteit gelijk aan 'waardenvrij'?

Opiniestuk door Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

De vraag van het Brussels stedelijk onderwijs aan holebi’s om zich “terughoudend” op te stellen over hun seksuele geaardheid heeft de discussie rond het begrip “neutraliteit” in het onderwijs opnieuw doen losbarsten. En de voorbije dagen zijn er heel wat onzinnige uitspraken over dat begrip gedaan. Zo zou “neutraliteit” leiden tot “waarden”-loze scholen, of zou het alleen op de gebouwen slaan en niet op de mensen die erin werken en leven. Als onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! de grondwettelijke plicht om de toepassing van dit principe te waarborgen. Daarom wil voel ik mij direct betrokken en wil ik toch enkele misverstanden uit de weg ruimen.

Vanuit het historische perspectief kun je de “neutraliteit’ die de grondwetgever oorspronkelijk aan de scholen van het rijk oplegde, inderdaad enkel interpreteren als ‘het eerbiedigen van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders’. Het voormalige rijksonderwijs - de voorloper van het GO! - maakte dus van het begrip “neutraliteit” louter gebruik om duidelijk te maken dat in het publieke net kinderen van alle levensbeschouwelijke achtergronden welkom zijn.

Dat neutraliteitsprincipe hanteren wij in het GO! nog altijd, maar in 2007 hebben we de Neutraliteitsverklaring van het GO sterker ingekleurd door er het begrip “actief pluralisme” aan toe te voegen. “Neutraliteit” betekent nu voor ons geenszins dat onderwijs kleur- en smaakloos moet zijn, maar dat het integendeel de diversiteit erkent én actief wil beleven. ‘Neutraal’ werd overigens door de grondwetgever ook niet opgevat als ‘waardenvrij’ of ‘vrijblijvend’.

Wij gaan dus een stap verder. Wij gaan uit van universeel menselijke waarden om ons onderwijsproject vorm te geven. Waardenonderzoek toont immers aan dat nagenoeg alle mensen een reeks basiswaarden delen, die ook in bijna alle levensbeschouwingen voorkomen, maar er geen exclusieve van zijn. En het zijn geen holle waarden.

Diversiteit is iets waar alle scholen mee aan de slag moeten, of ze nu katholiek zijn, of gemeentelijk of provinciaal, of tot het GO! behoren. De manier waarop men er in de scholen mee omgaat, verschilt echter naargelang het net. Omdat het GO! een publiek net is, openen wij ons niet enkel naar alle levensbeschouwingen, maar maken we er ook werk van om die levensbeschouwingen met elkaar in dialoog te laten gaan. Pluralisme wordt niet passief beleefd, maar actief gestimuleerd.

In ons pedagogisch project geraken kinderen als het ware geroutineerd in het samenwerken met anderen, met leeftijdsgenoten met een achtergrond die vaak erg verschilt van de hunne. En dit slaat dan niet alleen op het levensbeschouwelijke, maar ook op verschillen in cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden… Verscheidenheid is voor heel wat kinderen vandaag al een evidentie. Appreciatie en empathie voor mensen met verschillende achtergronden ontwikkel je door geregeld ervaring op te doen met onderlinge samenwerking en gemengdheid.

Je bereidt jonge mensen niet voor op een geglobaliseerde wereld waarin de superdiversiteit een realiteit is, door hen in homogene klassen te stoppen en maatschappelijke discussies uit de weg te gaan. Je wordt ook niet per se een beter mens door voortdurend met klonen van jezelf geconfronteerd te worden in een splendid isolation. Je leert net door confrontatie met anderen en door uit je comfortzone gehaald te worden.

De leraar moet daarbij een goede coach en regisseur zijn. En of die coach dan van mannen of van vrouwen houdt, doet niet ter zake.

Raymonda Verdyck
afgevaardigd bestuurder
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap


Lees ook

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1639

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10937

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1650

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1107

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1080

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1498

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 875

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 985

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 827

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1104

Mama’s in de klas

Samen leren samenleven. Al van in de kleuterklas. Dat is ook mama vieren over alle cultuurverschillen heen. In aanloop naar moederdag zorgden de kleutertjes van juf Kim in GO! basisschool Stadspark in Lier voor een mooi mamamoment.

Lees meer 872

Dagen die mogen blijven duren

Volop genieten van het leven, daar is niks mis mee. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de wereld er niet aan ten onder gaat. Duurzaam leren genieten en leven dus. Daar dachten ze in GO! atheneum Keerbergen 2 dagen intensief over na.

Lees meer 853

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder