GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Oma en opa, oud en webwijs dankzij jonge webexperts

11 maart 2014 Brede open school Ouders Pedagogisch project
Kinderen leren niet alleen als hen getoond wordt hoe iets moet, ook als ze zelf iets aan anderen uit de doeken kunnen doen. Soms doen ze dat onder elkaar, soms tonen ze ‘hun kunsten’ ook aan volwassenen. En dat hoeft niet altijd juf, mama of papa te zijn.


In GO! basisschool De Regenboog gingen ze zelfs een stapje verder. Daar namen de leerlingen van het zesde leerjaar zich voor om hun pas opgedane computerkennis en –vaardigheden door te geven aan nog een andere generatie, die van de grootouders. Naar aanleiding van het grootouderfeest op school organiseerden de zesdejaars gespreid over drie dagen computerlessen van jonge leerlingen voor oude leerlingen: hun grootouders. Een initiatief dat zelfs de organisatoren van de wedstrijd WEBEXPERTS wist te bekoren.

Directeur Marie Rose Van de Velde vertelt hoe een en ander in z’n werk ging.

"De digitale kloof is in ons land nog te groot. Om ze te verkleinen en nauwere banden te creëren tussen de verschillende generaties, boden de kinderen van het 6e leerjaar de senioren opleidingskits aan, waarin onder meer werd uitgelegd hoe je een e-mail verstuurt, informatie opzoekt op Google en zo meer.

Met behulp van die modules en steunend op hun eigen opgedane kennis gingen de kinderen aan de slag als mentoren van hun grootouders en senioren uit de buurt om hen diverse internetfuncties aan te leren. Tijdens drie dagen hielpen ze hun grootouders bij het inoefenen en uittesten van hun nieuwe ‘skills’. Het leken wel geboren instructeurs. De leerlingen deelden zo hun internetkennis met zo’n 600 senioren die gretig op de sessies afkwamen.
 
Voor dat enthousiasme werden de leerlingen trouwens niet enkel beloond met dankjewels en schouderklopjes van de grootouders en hun juffen. De school had immers hun project ingediend bij de initiatiefnemers van de actie 'Webexperts'. En met succes! Want dankzij hun actie onder het motto ‘maak je oma en opa eens webwijs’ werd de klas verkozen tot winnaar van de maandeditie. Elke maand wordt er immers een project van een school of vereniging verkozen tot ‘beste project van de maand’. Die vereniging of school krijgt dan € 1000. (Meer info: http://www.webexperts.be/nl/onze-winnaars/)
 
De leerlingen van het zesde leerjaar kregen daarop bezoek van de projectleiders en de marketing manager van Webexperts om hen de cheque te overhandigen, gadgets uit te delen en hen hun diploma van 'WEBEXPERTS' toe te kennen. Want deze titel hebben ze wel dubbel en dik verdiend."
 
Op de foto’s zie je de leerlingen van het 6e leerjaar, juf Nel en juf Isabel, Xavier Dekeuleneer van Webexperts Brussel en directeur Marie-Rose Van de Velde. 
 
 
Meer informatie via

Marie-Rose Van de Velde
Directeur GO! basisschool De Regenboog Ertvelde
0490/57 88 44
0473/52 32 66
loderoos@hotmail.com
 Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1111

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1640

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 934

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10941

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1650

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1401

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1107

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1498

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 875

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1513

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 986

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 828

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder