GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Sociale media in de klas? Onder de loep op de Boekenbeurs!

Op 6 november stond de Boekenbeurs helemaal in het teken van het onderwijs. Ook het inzetten van sociale media op school kwam aan bod in een boeiend debat.


Debaters van dienst waren: GO! nascholer Nieuwe Media Sofie De Cupere, projectcoördinator e-safety Nel Broothaerts van Child Focus en Nancy De Vogelaere van het departement Onderwijs. Zij beantwoordden ook alle vragen van het publiek over dit actuele thema. Vinden we leuk!


Sociale media op school zijn een basisrecht

Alles wat met sociale media en mediawijsheid te maken heeft in het onderwijs, is ‘hot’ en vormt het onderwerp van soms verhitte debatten. De GO! visie over het gebruik van de gsm in de klas lokte zelfs vragen uit in het Vlaamse Parlement, stelde Sofie De Cupere met verbazing vast. De commotie rond deze nieuwe technologieën is groot en emotioneel. Nergens voor nodig, vinden zowel Sofie De Cupere als Nel Broothaerts.

Sofie: ‘Onze scholen zijn brede open scholen die de maatschappij willen binnenhalen. Dan kan je niet anders dan consequent zijn en ook sociale media toelaten. Die trend is niet meer om te buigen. Dus kan je beter nadenken over hoe ermee om te gaan en hoe die aanpak past binnen de visie en waarden van de school. Sociale media gebruiken is geen doel op zich, mogen we hierbij niet vergeten.’

Nel: ‘Ik begin elke lezing over sociale media met de opsomming van de vele voordelen van sociale media voor onze jongeren, alvorens te beginnen over de risico’s van onveilig en onverantwoord surfgedrag. Net als het GO! hebben we een hele positieve visie op het hele internetgebeuren en staan we achter het ontwikkelen van reflexen en attitudes als kritische zin en bronnen checken. Die nemen de leerlingen de rest van hun leven mee, maar niet door één keer een uurtje les te geven over veilig internetgebruik. Dat blijft niet hangen, dit moet continu terugkomen. Daarom willen we leerkrachten aanmoedigen om sociale media te integreren in hun les en er leermomenten aan te koppelen. Als leerling heb je het recht om basisvaardigheden rond sociale media mee te krijgen, vinden we.’


Van wijs naar mediawijs

Omdat er hierover nog heel wat vragen leven bij ouders en onderwijsmensen, organiseert het GO! in november de tweedaagse opleiding ‘Van wijs naar mediawijs’, toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Sofie De Cupere licht de inhoud toe: ‘Het is een nascholing die ook op maat van de scholen aangeboden wordt, op basis van de vragen die zij hebben. We vinden het belangrijk dat scholen een visie rond mediawijsheid of nog beter mediageletterdheid formuleren, maar hoe beginnen ze eraan? Waaraan is zo’n visie gekoppeld? Wij koppelen dit aan het GO! waardenboekje en leggen in de opleiding uit hoe en waarom. Die link met onze waarden geeft de scholen een houvast en ze zijn ook goed te vertalen naar dit onderwerp. We willen de scholen een raamwerk aanbieden van wat er bestaat. Daarop kunnen ze hun visie en beleid afstemmen. Tot op het niveau van toepassen in de klas. Zo geven we bijvoorbeeld ideeën om al in de kleuterklas rond mediageletterdheid te werken. 

Mediageletterdheid gaat vooral om het aanleren van attitudes en vaardigheden, eerder dan met bepaalde tools of technologieën te kunnen werken. We zeggen ook aan leerkrachten dat we van hen niet verwachten dat ze alle tools kennen, maar hun leerlingen wel de mogelijkheid geven om nieuwe tools uit te testen. Het is aan de leerkrachten om de inhoud van het werk van hun leerlingen te beoordelen, het resultaat. Niet de tool waarmee de leerlingen gewerkt hebben. 

Mediageletterdheid slaat op alle media. De integratie van sociale media in klassieke media neemt toe. Kleuters kijken naar Kaatje op Ketnet en spelen erna verder op de website van het programma bijvoorbeeld. Sociale media zijn zo gewoon geworden, dat het belangrijk is om er aandacht aan te besteden op school. Op een doordachte manier, want een keer dat het online staat, blijft het online en heb je er geen controle meer over. Gelukkig zijn er ook heel wat didactische tools zoals Prezi die omwille van hun interactief karakter ook te beschouwen zijn als sociale media, maar die je als leerkracht wel kunt gebruiken in een meer gecontroleerde omgeving. Op die manier kunnen leerlingen op een ‘beschermde’ manier bepaalde vaardigheden aanleren en zich eigen maken, die ze dan ook kunnen toepassen op bijvoorbeeld Facebook. Maar de technologie blijft evolueren en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn ook. Met telkens weer andere valkuilen en risico’s. We kunnen van onze leerkrachten niet verwachten dat zij alles op hun duimpje kennen. Ze kunnen hun leerlingen wel basisattitudes en vaardigheden over mediagebruik aanleren, die ze de rest van hun leven – ook los van internet – kunnen gebruiken.’ 

Nel: ‘Als we die basisattitudes en vaardigheden kunnen aanleren, raken we al ver. We mogen onze jongeren op dat vlak niet overschatten, ook een valkuil bij leerkrachten. Het is niet omdat ik in een wereld ben geboren waarin auto’s reden, dat ik kon rijden van bij mijn geboorte, is de vergelijking die ik vaak maak. Jongeren zijn heel goed op de hoogte van de theoretische kennis, maar toch lopen er nog veel elke dag online tegen de lamp, omdat ze nog niet over de juiste reflexen en levenservaring als volwassenen beschikken. Ze zijn niet bewust bezig met de risico’s. En gevaar opzoeken is ook eigen aan jong zijn, natuurlijk!’

Sofie: ‘Ze schatten hun eigen gedrag vaak verkeerd in. Of ze kennen de theoretische risico’s, maar vinden dat dit op hen niet van toepassing is. Onzin natuurlijk.’


Oeps, wat nu?

Internetgebruik is geen passief gebeuren, vindt Child Focus. De organisatie werkte een hele brede visie rond e-safety uit. Nel licht toe: ‘E-safety staat voor veilig en verantwoord internetgebruik, waarbij we vinden dat ook jongeren een stuk verantwoordelijkheid hebben. Bij cyberpesten maar ook over welke informatie ze over zichzelf online zetten. Het verhaal van het aanleren van reflexen sluit hier perfect bij aan. E-safety vormt een klein onderdeel binnen mediawijsheid, maar wel een belangrijk stukje, dat we bij voorkeur via een groter raamwerk geïntegreerd aanbieden aan scholen en leerkrachten.’

Sofie vult aan: ‘E-safety moet regelmatig aan bod komen in de les, en daarnaast is het belangrijk dat de school een beleid uittekent over gsm (bring your own device)- en computergebruik. Het is niet omdat je zegt dat smartphones in de les kunnen, dat de leerlingen de hele tijd zitten te bellen of te sms’en.’ Nel vindt ook dat scholen nog meer moeten inzetten op het motiveren van de leerkrachten om e-safety aan bod te laten komen zonder er een aparte les over te geven. ‘Door bijvoorbeeld met je leerlingen te praten over wat er in de media leeft. Ouders en leerkrachten vullen elkaar hier aan. Bronverificatie en kritische zin stimuleren zijn perfect voor het onderwijs. Maar een pikante foto van jezelf naar je lief sturen en die dan op Facebook zien verschijnen, daar kan je beter met je ouders over praten. Dat is natuurlijk gênant voor een puber om het daar met zijn ouders over te hebben, maar het is nog gênanter om het er met je leerkracht en 15 andere leerlingen over te hebben!’


Nee durven zeggen tegen Facebook

Waarover verwachten ze op de Boekenbeurs de meeste vragen? Sofie: ‘Cyberpesten leeft het meeste bij zowel ouders als leerkrachten, merken we.’ Nel beaamt: ‘Ouders zijn dikwijls echt bang. Nu de smartphones zo hard opkomen, krijgen we ook veel vragen over privacy, over de mogelijke risico’s van populaire applicaties. Want zeker bij smartphones wordt de impulsieve natuur van onze pubers zwaar op proef gesteld. Een foto is zo genomen én gedeeld op Facebook, om dan achteraf te beseffen dat ze dit beter niet hadden gedaan. Aan de ouders en de school om hen de juiste reflexen aan te leren. Laat je niet afschrikken door de technologie waarmee je niet vertrouwd bent. Het gaat om dezelfde reflexen als nee zeggen tegen drugs of niet in de auto stappen als je gedronken hebt.’


De aanleiding voor het Boekenbeursdebat over sociale media op school is het boek Sociale media op school, geschreven door GO! medewerkers en uitgegeven bij Politeia, dat eerder dit jaar verscheen.


Meer over e-safety op de 
website van Clicksafe van Child Focus. 


Ook dit debat op 6 november is een absolute aanrader:

‘Wat met de hervorming secundair onderwijs?’  Raymonda Verdyck, Mieke Van Hecke, Pascal Smet, Rik Torfs en Etienne Vermeersch kruisen de degens. Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1110

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1412

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 934

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1650

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1401

Apple valt niet ver van Boom

8 september 2016

Basisonderwijs ICT

Wie de technologische hoogmissen van onze wereld volgt mocht gisteren 7/9 de presentatie van de nieuwste Apple iPhone in wereldpremière niet missen. Attente toeschouwers konden daarop zien dat de technologiereus ook GO! basisschool Boom Park weet liggen.

Lees meer 1820

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1107

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1081

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1498

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1513

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 985

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 828

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder