GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 20 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Excelleren in actief burgerschap: je kan wél het verschil maken

Droom groot en doe klein. Iedereen kan zelf meewerken aan een betere wereld. Dat is de boodschap die het traject ‘excelleren in actief burgerschap’ wil uitdragen. Dilys Vyncke van de GO! Pedagogische Begeleidingsdienst licht het toe.


‘Actief burgerschap sluit heel nauw aan bij belangrijke GO! waarden. Daarom ontwikkelden we, een team van pedagogisch adviseurs, een groeitraject dat scholen helpt bij het stimuleren van actief burgerschap. Dit schooljaar ondersteunen we vijf secundaire pilootscholen van alle onderwijsvormen. Samen stellen we een plan van aanpak op, dat tot doel heeft de leerlingen te laten excelleren in actief burgerschap. We begeleiden de school intensief bij dat traject. We moedigen de school aan om van actief burgerschap een prioriteit te maken, om zoveel mogelijk te komen tot de fase van het excelleren. Om de scholen te helpen, hebben we onder andere een analyse en lijst gemaakt van 21 websites rond alle aspecten van actief burgerschap.’


Democratie heeft actieve burgers nodig

‘Voor een goede democratie heb je actieve burgers nodig, op de hoogte van hun rechten én hun plichten. De Dag van de democratie focust in 2013 op vrijheid van meningsuiting en politiek engagement. Dat is heel belangrijk, maar actief burgerschap is voor het GO! veel meer dan naar de stembus gaan. Het gaat ook over rechtvaardigheid en gelijkheid. Want we merken vandaag dat heel wat leerlingen elkaar niet respecteren op vlak van seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, afkomst, gender, ... Tegen al deze vormen van discriminatie willen we vechten.’

‘Actief burgerschap zit voor een groot stuk in de vakoverschrijdende eindtermen, maar het kan ook heel wat vakgebonden eindtermen mee helpen realiseren. Stel dat leerlingen de hoofdgedachte uit een Engelse tekst moeten kunnen halen, dan kan de leerkracht even goed een tekst kiezen die aansluit bij actief burgerschap. Natuurlijk kan dit leiden tot een debat in de klas, daar moet de leerkracht niet bang voor zijn. Meestal gaat actief burgerschap over onderwerpen waar leerkrachten over kunnen meepraten. Zeker de leerkrachten in het GO! met hun brede en open visie op de samenleving en de wereld (lacht). Je hoeft geen expert te zijn, met een gezonde dosis interesse in democratie, mensenrechten en politiek raak je al heel ver. En weet je het antwoord niet op een vraag van een leerling, zeg dan het op te zoeken, bijvoorbeeld via onze lijst van websites. Op die manier geef je hen meteen mee hoe belangrijk het beschikken over de juiste informatie is om je mening te vormen.’


De moeder van alle verkiezingen

Dit schooljaar biedt heel wat handige kapstokken om concrete projecten aan op te hangen. Dilys: ‘De “moeder van alle verkiezingen” is inderdaad voor één van onze deelnemende school het startpunt. Een andere school stapt in vanuit herinneringseducatie rond de herdenking van de Groote Oorlog en hangt daar het traject aan vast. Er zijn ook scholen die werken rond Plan België en dieper ingaan op het recht op onderwijs voor meisjes wereldwijd. Er is ook een school die een kunstinclusieproject gedaan heeft waarbij leerlingen samen met andersvaliden kunst maakten, veel scholen werken rond de Noord-Zuidproblematiek gekoppeld aan de Zuiddag waarbij de leerlingen aan vrijwilligerswerk doen, ... Je kunt dus vanuit heel verschillende invalshoeken werk maken van actief burgerschap.’


Het verschil maken moet je leren

Er waren meerdere aanleidingen om dit project op te starten. Dilys: ‘De voornaamste drijfveer voor dit project is het feit dat we zien dat jongeren te weinig belang hechten aan democratische rechten. Vaak omdat ze te weinig kennis hebben, maar evengoed omdat ze denken dat het toch geen zin heeft om te participeren, want “het zal toch niets veranderen”. Daarop zeggen we bij het GO! keihard “nee, je kan wel het verschil maken! Door hoe je leeft en met anderen omgaat, maak je de samenleving beter”. Jongeren die knop doen omdraaien gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere, dat vraagt tijd.’

Geïnteresseerd om mee in te stappen? In juni wordt een netwerkdag georganiseerd waar praktijkgetuigenissen aan bod komen en geïnteresseerde scholen zich kunnen aanmelden.


Vlaamse kinderen praten thuis niet over politiek

Een grootschalige internationale studie (International Civic and Citizenship Education Study) uit 2009 peilde naar politieke kennis en participatie bij jongeren over heel de wereld. De studie, bracht aan het licht dat Vlaamse jongeren over het algemeen lager scoren dan andere deelnemende landen. Algemeen liet de studie zien dat Vlaamse jongeren bijzonder weinig geïnteresseerd zijn in politieke of sociale kwesties, er weinig over praten met vrienden en familie en hun kansen om in de toekomst op een conventionele (bv. naar de stembus gaan) of actieve vorm politiek te participeren heel laag inschatten. 

In cijfers: 71% van de Vlaamse leerlingen praat of discussieert nooit of bijna nooit met zijn ouders over politieke en sociale kwesties. Slechts 23% gaat akkoord met de stelling "Ik zal als volwassene deel kunnen nemen aan de politiek". Werk aan de winkel dus!Lees ook

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1250

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1381

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1613

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 918

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 852

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10908

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1629

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1382

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1089

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1062

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1479

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder