GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 22 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

GO! tegen homofobie: afstappen van stereotiepe rolpatronen

Holebiverenigingen hameren al jaren op het belang van de school als doorgeefluik van normen en waarden in de strijd tegen homofobie. Respect voor diversiteit is voor het GO! een kernwaarde.


In oktober 2012 ondertekende het GO! samen met de Vlaams minister van Onderwijs, de andere onderwijsvertstrekkers en heel wat middenveldorganisaties een intentieverklaring voor de gelijkwaardige behandeling van holebi’s en transgenders in het onderwijs. Naast deze gelijkwaardige behandeling engageerden de ondertekenaars zich ertoe om gender- en holebithema’s op school meer aan bod te laten komen. Daar maakt het GO! nu volop werk van, aldus GO! pedagogisch adviseur secundair onderwijs Luc Vernaillen.

Luc Vernaillen: “We proberen voor alle doelgroepen – van holebi’s tot transgenders – werk te maken van een respectvolle en gelijkwaardige behandeling op school. Daarbij willen we ons niet beperken tot homofobie, we trekken het open naar ‘gender’. Dat wil zeggen dat we ook aandacht hebben voor mannelijke en vrouwelijke rollen en rolpatronen en hoe er naar vrouwen wordt gekeken. Aan het einde van de rit streven we naar meer gendergelijkheid en minder onverdraagzaamheid. 

Met het onderwerp ‘gender’ kunnen we aan de slag in de kleuterklas, omdat we daar al stereotiep rolpatroonbevestigend gedrag zien opduiken. Onbewust soms, zoals de kleuterjuf die vraagt of mama de boterhammetjes heeft gemaakt. Het thema ‘homofobie’ willen we vanaf het basisonderwijs mee opnemen.” 


Streven naar genderneutraliteit

Hoe dit in de praktijk omzetten, vormt vandaag de grote uitdaging voor het GO!.“Dat is niet gemakkelijk omdat we merken dat het thema niet leeft in heel wat scholen. Het is vrij onbekend terrein. Dat willen we vanuit GO! nu veranderen met een sensibiliseringscampagne. Gender belangt iedereen aan, niet alleen een kleine minderheidsgroep. Want iedereen heeft een geslacht, een seksuele voorkeur en ook een genderrol. Wat je meteen kunt opentrekken naar stereotiepen die er leven over bepaalde genderrollen en die je ook als leerkracht – soms onbewust – overbrengt. Bedoeling is om te komen tot meer genderneutraliteit. De sensibiliseringscampagne gaat volgend jaar van start.”

Tegelijk met de intentieverklaring is vanuit het departement Onderwijs een stuurgroep ‘Gender’ opgericht en werd een leerkracht gedetacheerd binnen de schoot van het GO!. “Die is nu volop bezig met het screenen en inventariseren van al het beschikbare didactische materiaal voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs. Die inventaris komt op een website, waardoor leerkrachten gemakkelijker aan materiaal komen.”

Het GO! wil ook inzetten op vorming en nascholing van leerkrachten en van directies om in hun schoolbeleid aandacht te besteden aan gender. We willen het niet meer laten afhangen van de toevallige leerkracht die dit thema behandelt maar naar een structurele aanpak gaan, om zo echt effect te sorteren.”


Pilootproject Brussel

De eerste ervaringen met een structurele aanpak zijn nu beschikbaar dankzij een pilootproject in de scholengroep Brussel. Luc: “In dit pilootproject wordt jaarlijks een vakoverstijgende projectdag voorzien op verschillende momenten in het curriculum. De leerkrachten kregen vooraf didactisch materiaal en een vorming in samenwerking met çavaria om dit in de klas aan te pakken. In alle 14 secundaire GO! scholen van Brussel hebben ze in de eerste graad rond dit thema gewerkt. Met de uitbreiding vanaf volgend jaar naar de andere graden in het secundair en de derde graad van het basisonderwijs streven we ernaar dat leerlingen om de twee jaar, met materiaal aangepast aan hun leeftijd, rond gender aan de slag gaan.”

Het project in scholengroep Brussel blijft de komende jaren doorlopen. Het is nu de uitdaging om dit project over te brengen naar de andere scholengroepen, aldus Luc. “Tegen 2020 willen we bij het GO! de scholen van onze dromen realiseren, dat is onze deadline”, lacht hij.


Voortrekkersrol van het GO!

Homofobie en onverdraagzaamheid tegen holebi’s en transgenders komen ook op de speelplaats voor. “Pesten is het grootste acute probleem waarmee scholen geconfronteerd worden”, vertelt Luc. “We merken dat gender een belangrijke rol speelt in pestgedrag. Als we erin slagen om de stereotiepe beeldvorming bij kinderen aan te pakken, dan zal ook het pestgedrag hierrond afnemen. Uitkomen voor hun geaardheid is heel moeilijk voor jongeren, omdat de druk om zich te conformeren enorm groot is. Dat zie je terug in de cijfers. Het welbevinden bij holebi-jongeren ligt vrij laag. De zelfmoordintenties bij lesbische meisjes zijn schrikbarend hoog. Dat bewijst dat er werk moet van worden gemaakt. Jongeren moeten erover kunnen praten. Leerlingen die gepest worden, kunnen bijvoorbeeld aankloppen bij hun vertrouwensleerkracht of bij een andere leerkracht die ze vertrouwen. Als ze het te moeilijk vinden om zich te ‘outen’ tegenover hun leraar, kunnen ze terecht bij initiatieven als de Holebifoon.” GO! nascholing biedt al vormingen rond omgaan met pesten aan, maar in de toekomst wil het GO! deze ook verruimen rond pesten en gender.

Naast het pesten vormen ook de ouders en de vriendenkring en de waarden die deze doorgeven een uitdaging. “In scholengroep Brussel werd aan de ouders gevraagd of zij het goed vonden dat het thema gender aan bod komt in de lessen. We waren een beetje bevreesd voor de reacties, maar het werd een aangename verrassing. De meeste ouders, vanuit tal van culturele achtergronden, reageerden zelfs positief. Gelukkig, want niet alleen het onderwijs moet hier acties rond voeren. Vanuit het GO! willen we wel een voortrekkers- en voorbeeldrol spelen in het ruimere maatschappelijke debat hierover. Wat ik zelf ook belangrijk vind, is dat onze leerkrachten zich zo veilig voelen op school dat ze openlijk over gender en genderrollen spreken. Er zijn trouwens ook nog leerkrachten die niet uit de kast durven komen. Daar moeten we aan werken. Want leerkrachten zijn een belangrijk positief rolmodel, ook tegenover de ouders.”


Op zoek naar meer info?

www.cavaria.be

Holebifoon: 0800 99 533, vragen@holebifoon.be


Lees ook

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1382

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1614

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 919

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1090

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1062

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 964

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 810

Hoe ze scoorden zonder woorden

Een zoektocht naar universele verhalen die iedereen beroeren. Dat is Johakyu. De cursisten Nederlands van GO! CVO Antwerpen woonden de woordloze voorstelling van Dimitri Leue en zijn jonge theatermakers bij.

Lees meer 736

Naar het einde van een versnipperd onderwijslandschap?

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen toont zich vandaag van haar meest open kant door de identiteitscrisis waarmee ze worstelt open en bloot op tafel te leggen. Het zoekt daarbij aansluiting bij het pedagogisch project waar het GO! al jarenlang aan bouwt...

Lees meer 6592

Sociale mobiliteit in het onderwijs? Het GO! maakt het verschil!

Onderzoek van prof. Jean Hindriks voor denktank Itinera leert dat Vlaanderen het niet zo goed doet als het gaat om gelijke kansen creëren en sociale mobiliteit op school. Opvallend is wel dat het GO! heel duidelijk in positieve zin afwijkt van die trend.

Lees meer 3461

Jonge venten met argumenten

In een samenleving doorkruisen belangen van mensen en groepen elkaar voortdurend. Dat hoeft echter geen probleem te zijn. Van belang is wel dat je overtuigend en democratisch kan opkomen voor je ideeën en voor je zaak. Weten ze ook in Atheneum Koekelberg.

Lees meer 911

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder