GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 20 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

GO! 2020: Draaiboek Brede Open School en omgevingsanalyse

29 april 2013 GW Brede open school GO! 2020
Vanaf vandaag gaan enkele pilootscholen aan de slag met het draaiboek 'Brede open school'. Met dit instrument en na het maken van een omgevingsanalyse zijn zij al aardig op weg om samenwerkingsverbanden met de omgeving te smeden.

De Pedagogische Begeleidingsdienst heeft samen met de afdelingen Infrastructuur, Onderwijsorganisatie en Personeel en ICT een omgevingsanalyse en een draaiboek brede open school gemaakt. Dit is het resultaat van een multidiscilpinaire samenwerking over alle afdelingen. Nadat een school de omgevingsanalyse heeft gemaakt en weet welke werkpunten er zijn, kan ze aan de slag met het draaiboek Brede Open School. Willy Steensels (PBD) vertelt.


Wat is een brede open school eigenlijk?


Een brede open school is een structureel samenwerkingsverband tussen partners van verschillende sectoren, waaronder één of meerdere scholen, die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving op school en in de vrije tijd. Een brede school streeft maximale ontwikkelingskansen na voor álle kinderen en jongeren.


Wat is een omgevingsanalyse?

Via een omgevingsanalyse ontdekt de school mogelijkheden om naar een brede open school toe te werken. Zo krijgt de directeur een beeld van waar zijn school staat. De school komt bijvoorbeeld te weten welke mogelijkheden ze heeft om infrastructuur ter beschikking te stellen van partners en organisaties, zoals sport- of computerinfrastructuur of leslokalen. Zijn de leerkrachten verankerd in de buurt? Welke talenten hebben ze nog buiten het lesgeven (muziek, toneel, hobby’s …), waar de school gebruik van kan maken voor activiteiten op school?


Naast een uitgebreide analyse kunnen scholen ook kiezen voor een quickscan. Wat is dit precies?

Met de ICT-dienst werkt de PBD aan een eenvoudig elektronisch instrument, een quickscan. Hiermee kan je als school zien hoe je scoort als brede open school in relatie tot de mogelijkheden die de omgeving en infrastructuur bieden. ICT en de PBD gaan dit model testen in een aantal scholen en vervolgens evalueren.


Na de analyse kunnen scholen aan de slag gaan met het draaiboek Brede Open School. Wat houdt dit in?

Het draaiboek is een leidraad voor onze scholen die een brede open school willen worden. Wanneer je van nul begint of al verder staat, vertelt het draaiboek hoe je eraan begint om een brede open school op te bouwen of verder uit te werken. Belangrijk is wel om te weten dat structurele samenwerking ontwikkelen met partners rond de school een lange termijnproject is, dat inspanningen vraagt maar waar je tegelijk ook veel van terug krijgt. Samen kan je immers veel meer.


Wat kunnen scholen hiermee doen?

Met dit draaiboek willen we scholen ondersteunen, die zich als een brede open school willen profileren. Als je daar wil op inzetten, vertelt het draaiboek je hoe je dat kan doen en waar je rekening moet mee houden.
Met een actieplan krijg je als school een kijk op hoe je stap voor stap kunt te werk gaan. Het draaiboek bevat informatie, links naar websites en kant-en-klare tips. Bijvoorbeeld: hoe ga je op zoek naar partners? Hoe leer je de buurt beter kennen?


Wanneer kunnen scholen dit verwachten?

Het draaiboek is klaar en systeembegeleiders van de PBD bieden op vraag ondersteuning aan de scholen. Deze producten worden op dit moment gebruikt (uitgetest) in pilootprojecten. Vanuit deze pilootprojecten (enkele scholen verspreid over Vlaanderen en Brussel) kunnen deze instrumenten nog worden bijgestuurd en verbeterd.


Meer informatie via

Willy Steensels
0474 31 81 04
Willy.steensels@g-o.beLees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1090

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1382

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1089

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1479

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1490

Hoe ze scoorden zonder woorden

Een zoektocht naar universele verhalen die iedereen beroeren. Dat is Johakyu. De cursisten Nederlands van GO! CVO Antwerpen woonden de woordloze voorstelling van Dimitri Leue en zijn jonge theatermakers bij.

Lees meer 734

Bouw eens een stemmig dorp

In 2014 startten GO! basisschool De Schans / De Luchtballon in Heusden-Zolder en GO! technisch atheneum (KTA1) in Hasselt samen een STEM-project om een cluster van vier dorpen op schaal te bouwen. Samenwerken aan een duurzame en zorgzame wereld.

Lees meer 835

Brexit of geen Brexit, die stage naar London is binnen!

Het GO! atheneum Zelzate heeft groen licht te pakken voor een Europese stage in Londen. Wat de Britse kiezer straks ook beslist, dat taalbad en die werkervaring in een van de meest dynamische steden ter wereld kan het 6e uit Zelzate niet meer ontglippen.

Lees meer 923

Het brede open schoolpark

Een school die goed in z'n vel én de buurt zit, dat straalt af op leerlingen en leerkrachten. Met het Coupurepark in Gent - overdag schoolpark, ’s avonds een park voor buurtbewoners - heeft GO! technisch atheneum (KTA) Mobi een extra troef in huis.

Lees meer 882

Nieuwe hotspot voor onderwijs en bedrijfsexpertise

Als we de vaardigheden willen aanbieden die bedrijven in de eenentwintigste eeuw zoeken, dan moeten we het traditionele schoolconcept durven doorbreken. En dat is precies wat ze in GO! CVO Crescendo in Mechelen doen. Directeur Marleen Mast aan het woord.

Lees meer 853

Geef om haar

De leerlingen Haarzorg & Haarstilist van GO! atheneum Busleyden zijn zot van haar en weten hoe belangrijk een haarsnit is voor je persoonlijkheid. Knippend en modellerend zetten ze zich dan ook graag in voor een steunactie t.v.v. kankerpatiënten.

Lees meer 751

Samenwerking van goud aan fiets van hout

GO! KTA Dendermonde en HoGent hebben samen een unieke fiets ontwikkeld: 100% van hout. Wielen, trapas, ja zelfs ketting, alles is van hout. Twee jaar lang is er in alle stilte aan gewerkt. Straks wordt het uurrecord ermee aangevallen. Hout vasthouden!

Lees meer 2334

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder