GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 18 augustus 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Bewust kiezen voor het TSO of BSO: “Vandaag kan je doctoreren in de technologie”

Het TSO en het BSO blijven kampen met een negatief imago, ondanks alle inspanningen van de voorbije jaren om de infrastructuur en educatieve leeromgevingen te actualiseren. Toch heeft het heel wat troeven in handen voor onze jongeren, bewijzen de verhalen van Niels Deprez en Jan Van Hecke.

Niels Deprez (zesde jaar elektronica-computertechnieken aan het KTA Brugge):

“Ik heb eerst twee jaar ASO gevolgd, maar mijn interesse ging toen al heel erg uit naar elektriciteit en elektronica. Na het tweede jaar heb ik ervoor gekozen om elektromechanica te volgen zodat ik vanaf het vijfde elektronica kon volgen. Ik ben heel tevreden met mijn keuze. Ik volg momenteel een stage en ze hebben mij zelfs al een job aangeboden. Je kan zeker nog verder studeren in mijn richting. En ook op school worden de beide opties grondig besproken.

Op school worden we voldoende voorbereid op de arbeidsmarkt. Er wordt goed uitgelegd welke job je eventueel kan uitoefenen met die studierichting en je wordt daar verder in begeleid. 

Ik heb soms wel het gevoel dat er negatief gereageerd wordt op het TSO. Ik volg muziekschool en de meeste studenten volgen er ASO. Velen kijken toch een beetje neer op iemand die technische doet omdat ze het minderwaardig vinden. Want het idee overheerst dat je technische doet omdat je ASO niet aankunt. Terwijl je zoals ik ook erg bewust kunt kiezen voor een TSO-richting. 

Jongeren die twijfelen over TSO, wil ik zeggen dat TSO zeker niet minderwaardig is. Sommige TSO-richtingen zijn zeker een even grote uitdaging als ASO-richtingen. En als je graag met techniek bezig bent of graag wat je leert op school in praktijk wil toepassen, dan is TSO zeker een goeie keuze.” 

Papa Steve Deprez: “Naar het TSO ook al is de universiteit perfect haalbaar voor Niels”

“Van in het secundair gaf Niels al aan dat hij na zijn afstuderen onmiddellijk aan de slag wilde. Ook al is hij een uitstekende student die perfect de universiteit zou aankunnen. Dus na een eerste graad in het ASO, mocht hij van ons kiezen en werd het elektromechanica. De enige voorwaarde die we stelden, is dat hij zijn diploma moet halen. Elektromechanica zit bij ons in de familie en Niels is altijd al geïnteresseerd geweest in elektronica en computers, de keuze was dus snel gemaakt.” 

Omdat Niels zo’n goede student is, kreeg de familie te maken met heel wat negatieve en positieve reacties. “Ik raad ouders aan om zich niet door de massa te laten meeslepen, want de druk om voor ASO te kiezen ligt heel hoog. Dat hebben wij ook zelf gemerkt in onze vriendenkring en op het werk. Het idee dat het TSO minderwaardig is, leeft nog heel sterk. Terwijl ik het net een voordeel vindt dat Niels na zijn diploma direct aan de slag kan!”

Steve is nog altijd tevreden over Niels’ keuze, maar plaatst er meteen ook een kanttekening bij. “Omdat er zo weinig leerlingen voor het technische kiezen, zit Niels dit jaar alleen in zijn richting en belandde hij dus in een gecombineerde klas, samen met vijfdejaars. Zo ging er minder aandacht naar hem, en daar waren we niet blij mee. Maar na een babbel met de directie werd de situatie tot ieders tevredenheid constructief aangepast.”

Jan Van Hecke: van TSO tot ingenieur:

“Vandaag kan je doctoreren in de technologie”

“Ik ben sinds 10 jaar lector in de professionele bachelor elektromechanica aan de Xios Hogeschool Limburg, en in bijberoep run ik een ingenieursbureau”, aldus de 36-jarige succesvolle oud-TSO’er. Hij startte zijn ingenieurscarrière in het secundair onderwijs, in de richting elektromechanica. “In het eerste middelbaar volgde ik een jaar Latijnse, maar al dat uit mijn hoofd leren was niks voor mij. Uiteindelijk koos ik in het derde middelbaar voor elektromechanica. Dat is een heel brede opleiding, waarmee ik nadien alle richtingen uit kon. Ook na het hoger onderwijs kan je met zo’n achtergrond in heel wat sectoren terecht trouwens. Na het secundair volgde ik eerst een professionele bachelor elektromechanica erna heb ik verder gestudeerd voor ingenieur. Stapje voor stapje ben ik omhoog geklommen.” 

Jan koos niet meteen na het secundair voor een ingenieursopleiding, omdat hij ervan overtuigd was geraakt dat hij niet over de nodige capaciteiten beschikte. “Wij van het TSO werden altijd heel laag ingeschat door de maatschappij. Ik heb dat ook zelf ervaren als ik bij mijn basketvrienden was, die ASO volgden. Ik voelde me als één van de weinige met een TSO-opleiding altijd minderwaardig en onzeker over mijn talenten. Terwijl mijn ouders altijd het belang van een technische opleiding naar waarde wisten te schatten. Door zelf TSO te volgen, werd  me snel duidelijk dat dit meer om het lijf had dan het uitvoeren van vuile handenarbeid. Als je het allemaal optelde, kregen wij minstens evenveel ‘moeilijke’ vakken als in het ASO. Maar we pakten er niet mee uit.”

Zijn resultaten bewijzen nochtans dat hij als TSO’er over genoeg talent beschikte om het niveau van de ingenieursopleiding aan te kunnen. “Ik heb nooit tweede zit gehad, bijvoorbeeld. Ik kwam in de ingenieursopleiding terecht door middel van een schakelprogramma, dat aansloot vanuit de professionele bachelor elektromechanica. We merkten wel dat onze voorkennis – dankzij deze bachelor – veel groter was dan die van onze medestudenten uit het ASO. TSO, zeker zoals elektromechanica vandaag wordt ingevuld, vormt een perfecte voorbereiding op een ingenieursstudie,” vervolgt hij overtuigd.

“Technici worden nog altijd lager ingeschat. In Duitsland is de situatie helemaal anders. Daar geniet je als ingenieur van hetzelfde prestige als een dokter bijvoorbeeld. Dat is hier absoluut nog niet het geval.“ 

Nochtans staan ze op de arbeidsmarkt te springen om de studenten elektromechanica, merkt hij nu als lector. “De technologische vooruitgang binnen de technische opleidingen is ook enorm. Zowel in het secundair als in het hoger onderwijs. Het niveau van techniek klopt totaal niet met het gangbare beeld in de maatschappij over deze opleidingen en jobs.”

Hij blikt nog altijd tevreden terug op zijn tijd in het TSO. “Om verschillende redenen. De band tussen de leerlingen van het TSO en het BSO was uitstekend. We hadden een heel leuke groep, die elkaar respecteerde.”

Hij heeft nooit het gevoel gehad dat hij in de ingenieursopleiding met een handicap zat omwille van zijn TSO-achtergrond. “Integendeel. Op een bepaald punt wordt de ingenieursopleiding heel technisch, wat in mijn voordeel speelde. Want net dan haken studenten af, omdat hun voorkennis elektriciteit bijvoorbeeld heel laag is. Uiteindelijk heb je als TSO-student zeker evenveel kans om te slagen dan als ASO-leerling.”

Hij vindt heel wat redenen waarom leerlingen voor het TSO of BSO moeten kiezen. “Ten eerste uit interesse natuurlijk. Het ‘gevaar’ bestaat er natuurlijk in dat ouders voor hun kinderen het hoogst mogelijke willen. Maar het wordt tijd dat aan hen wordt duidelijk gemaakt dat het hoogste ook bestaat op technisch niveau. Je kunt vandaag doctoreren in de technologie. Op financieel vlak is het ook een interessante keuze. Kijken we naar de toekomst – belangrijk in tijden van crisis – dan weet je dat je toekomst met een technische opleiding sowieso verzekerd is. Hoogtechnologische jobs zullen altijd blijven bestaan in Europa. Als je alle knelpuntberoepen naast elkaar legt, dan zijn 90 procent ervan technische beroepen. Als je een kind hebt dat graag bezig is met techniek, laat die er dan voor gaan.”

Zijn er toch nog ouders die twijfelen? Dan heeft Jan één grote tip: “Probeer maar eens een technicus vast te krijgen als er bij jou thuis iets kapot is! Kijk hoe ze omgaan met hoogtechnologische apparatuur, daar komt veel kennis bij kijken. Om maar te zwijgen van de factuur die je krijgt voor een kwartier vakkennis (lacht).” Nog altijd niet zeker? Ga dan eens met je kinderen naar een openbedrijvendag, raadt hij aan. “Kijk naar de verschillende jobinhouden. Je zult zien dat de jobinhoud heel wat verschilt van wat je denkt! Als je als ouder je kind de meeste kansen wil geven, dan is dat vandaag door voor een technische opleiding te kiezen. Met een BSO-opleiding ben je meteen inzetbaar op de arbeidsmarkt, met het TSO kan je nog verder studeren. Vandaag is verder studeren trouwens de gangbare finaliteit in het TSO. Van een professionele bachelor tot een master als ingenieur. En dan is de sky the limit!”

Freddy Moreels van T@go vzw: 

“Herwaardering TSO en BSO start bij de mensen in het veld”

Freddy Moreels is als voorzitter van T@go vzw, een vereniging die zich inzet voor de toekomst van het technisch en beroepsonderwijs bij het GO!. Hij herkent perfect wat Niels, Steve en Jan vertellen. 

“Het TSO en BSO kampen inderdaad nog altijd met problemen. Omwille van verschillende redenen. Een eerste groot punt is het knelpunt van de keuze. Het brede publiek kent onvoldoende de verschillen tussen TSO en BSO, terwijl deze een andere finaliteit hebben. Als het gaat over doorstromen naar het hoger onderwijs, dan liggen het ASO en het TSO dicht bij elkaar, terwijl het BSO jongeren voorbereidt op een directe instap in de arbeidsmarkt. TSO en BSO hebben dus een compleet andere manier van werken, maar toch worden ze meestal over dezelfde – negatieve – kam geschoren. Dat de kennis over wat het TSO te bieden heeft zo beperkt is, heeft volgens mij ook te maken met het doolhof aan richtingen dat wordt aangeboden in de derde graad. Moeilijk om daar als jongere en ouder inzicht in te krijgen! 

Een tweede grote gemiste kans vind ik het feit dat techniek en technologie niet aan bod komen in het curriculum van het basisonderwijs. De kinderen en hun ouders weten dus in het zesde leerjaar, op het moment dat ze hun keuze voor het secundair moeten maken, niet wat het TSO en BSO te bieden heeft. Dat moet worden aangepakt!

Een derde grote handicap die de aantrekkelijkheid van deze onderwijsniveaus in de weg staat, is de verouderde infrastructuur. Hier scoort het GO! wel het beste van alle onderwijsnetten. Dankzij grootschalige investeringen sinds eind jaren ’90. Wat niet wegneemt dat er ook bij het GO! nog een weg te gaan blijft.

Een laatste pijnpunt, maar wel een essentieel, is de vaststelling dat het TSO nog onvoldoende aansluit op de arbeidsmarkt.”

Venster op de wereld

“In het TSO en BSO komen jongeren en leerkrachten in aanraking met heel wat verschillende facetten van onze samenleving. Daarnaast is er nu te weinig kennis over de achterliggende technologie van zaken waar we dagelijks mee werken. Eén van de actiepunten van Vlaanderen in Actie (VIA) is inzetten op het verbeteren van de technologische kennis. Daarom werkt het GO! samen met de VDAB aan een inlevingsdag, waar leerlingen uit het ASO kennis leren maken met de praktijk. De inlevingsdag vorig jaar was alvast een groot succes, en willen we uitbreiden naar alle GO!-scholen. Een ander project dat de kloof tussen ASO en TSO moet dichten, bestaat erin ASO-leerlingen een week in een bedrijf te laten meedraaien. Waardoor ze kennismaken met technische beroepen. Een zeer interessante ervaring voor toekomstige ingenieurs, die zo meer feeling krijgen met de concrete praktijk.”

Hij staat helemaal achter de hervorming van het secundair onderwijs met een brede eerste graad. “Zo leren de leerlingen kennismaken met alle mogelijke opties, en kunnen ze een beter gefundeerde keuze maken”, vindt hij. “En het is een manier om het watervaleffect tegen te gaan.

Naar duaal leren

Het GO! onderneemt heel wat acties via verschillende kanalen om werk te maken van de herwaardering van het TSO en het BSO. “We zijn nu bezig met het opstarten van pilootproject TA@3D binnen het Regionale Technische Centrum (RTC) Antwerpen, dat netoverschrijdend werk maken van de koppeling onderwijs en bedrijfsleven via een doe-platform. In de toekomst zou ik heel graag zien dat de doelgroep leerlingen binnen de RTC-werking wordt uitgebreid naar het basisonderwijs, om de leerlingen ‘teasend’ kennis te laten maken met techniek.”

Een ander initiatief van het GO! is de oprichting in 2000 van T@go vzw. Sinds 2005 is de vzw actief mensen uit het middenkader van het onderwijsveld aan het ondersteunen. Ze worden geïnformeerd over de stand van zaken, er worden goede praktijken uitgewisseld, en de vzw fungeert ook als een forum om problemen op te lossen. “Want als we het TSO en BSO willen verbeteren, moeten we starten bij de mensen die dit moeten realiseren in het veld”, vindt hij. 

Hij besluit met een nieuw initiatief dat staat voor de toekomst van het technisch onderwijs, namelijk een intensieve wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld. “Het project ‘Stimuleren van talenten naar leren en werken’ wil de komende twee jaar tien scholen motiveren om technisch onderwijs te geven op een andere manier. Zo bestaat er sinds 2012 'geassocieerd onderwijs' in Vlaanderen. Het GO! is de eerste onderwijsverstrekker van deze nieuwe vorm van samenwerken. Binnen een TSO-opleiding elektromechanica worden leerlingen in de derde graad opgeleid in samenwerking met een bekende autobouwer in Vorst. Volgens een duidelijk afgesproken kader dat past in de leerplannen en in de behoefte aan opleiding van de autobouwer. De eerste voorlopige resultaten zijn zeer hoopgevend! Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking, mits wat finetunen, ook voor andere bedrijven en technische richtingen kan worden ingevoerd."

Innovatie troef

Het TSO en BSO hebben met heel wat vooroordelen af te rekenen, onder andere dat er geen aandacht is voor innovatie. Dat is zeker voor het GO! niet meer het geval, aldus Freddy. “Vandaag doen al heel wat scholen inspanningen om op een modernere manier te werken. Op tien jaar tijd werd veel geïnvesteerd in moderne werkplaatsen, en ook op vlak van leermiddelen wordt creatief nagedacht, zo getuigen de voorbeelden van projecten hierboven. Sinds 2006 hebben we ook een samenwerkingsverband met de VDAB dat we nu volop aan het uitrollen zijn. Onder andere door gezamenlijk te investeren in opleidingscentra. Deze vijf excellente opleidingscentra – waarvan de eerste nog dit jaar in gebruik wordt genomen in Herentals – kopen gezamenlijk een state-of-the-art machinepark aan. En er gebeurt een uitwisseling van expertise door middel van het uitwisselen van leerkrachten.”

Op termijn is de keuze voor een technische richting heel interessant. “De vraag naar technische profielen neemt toe, en de instroom neemt af. Bovendien is technologie vandaag zoveel boeiender geworden en liggen de dagen dat je tot je ellebogen onder de olie zat lang achter ons. Maar helaas moeten we nog altijd vaststellen dat mensen blijven volharden in weinig realistische keuzes voor het ASO, terwijl we als samenleving meer behoefte hebben aan technisch geschoolde mensen. Het is niet iedereen gegeven om verder te studeren, maar dat betekent daarom niet dat je aan kwaliteit van onderwijs moet inboeten.”


Voor persvragen:
Sarina Simenon
02 790 93 89


Lees ook

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1221

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1061

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 896

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1357

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1458

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 939

Klaar voor de arbeidsmarkt

28 juni 2016 AD

Knelpuntberoepen Volwassenenonderwijs

Op 28, 29 en 30 juni behalen zo’n 150 volwassenen hun diploma secundair onderwijs bij GO! CVO Antwerpen. 70 volwassenen mogen hun graduaatsdiploma in ontvangst nemen. Verder worden er ongeveer 400 certificaten Nederlands uitgereikt aan anderstaligen,

Lees meer 841

Hoe ze scoorden zonder woorden

Een zoektocht naar universele verhalen die iedereen beroeren. Dat is Johakyu. De cursisten Nederlands van GO! CVO Antwerpen woonden de woordloze voorstelling van Dimitri Leue en zijn jonge theatermakers bij.

Lees meer 711

Bouw eens een stemmig dorp

In 2014 startten GO! basisschool De Schans / De Luchtballon in Heusden-Zolder en GO! technisch atheneum (KTA1) in Hasselt samen een STEM-project om een cluster van vier dorpen op schaal te bouwen. Samenwerken aan een duurzame en zorgzame wereld.

Lees meer 813

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1064

Samenwerking van goud aan fiets van hout

GO! KTA Dendermonde en HoGent hebben samen een unieke fiets ontwikkeld: 100% van hout. Wielen, trapas, ja zelfs ketting, alles is van hout. Twee jaar lang is er in alle stilte aan gewerkt. Straks wordt het uurrecord ermee aangevallen. Hout vasthouden!

Lees meer 2313

Mama’s in de klas

Samen leren samenleven. Al van in de kleuterklas. Dat is ook mama vieren over alle cultuurverschillen heen. In aanloop naar moederdag zorgden de kleutertjes van juf Kim in GO! basisschool Stadspark in Lier voor een mooi mamamoment.

Lees meer 818

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder