GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 20 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Voetje voor voetje naar een groenere wereld

Een moderne school die vooruitblikt is bezig met de grote wereld en de kleine tegelijkertijd. Met hun nieuwe Comeniusproject 'Footprints' zet GO! basisschool De School in Kessel-Lo opnieuw een volgende stap richting groene en brede school van morgen.

GO! basisschool De School in Kessel-Lo mag zich dan al prima in zijn vel voelen in het Leuvense, het neemt niet weg dat de blik evengoed is gericht op de ‘grote’ wereld. Geen wonder dus dat ze er een sterke affiniteit hebben met Europese onderwijsprogramma’s als Comenius.

Vorig jaar nam de school al deel aan een samenwerkingsproject met de stad Leuven en een stad in Wales, dit jaar heeft de school opnieuw zijn tentakels uitgeslagen naar het buitenland. De school kreeg voor z’n nieuwe Comeniusproject ‘Footprints’ waarmee ze in Kessel-Lo met vier andere scholen uit Europa in een samenwerkingsverband stappen groen licht voor subsidie van de Europese Commissie. Geen sinecure want de selectievoorwaarden zijn niet van de poes.

Maar het project zit dan ook knap in elkaar. De naam van hun project, ‘Footprints’, verwijst in grote lijnen naar twee elementen. Enerzijds is het de bedoeling dat de scholen via het uitwisselen van gegevens uit de eigen leefomgeving elkaar gaan vergelijken en tegelijk aanmoedigen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Anderzijds willen ze ook in elkaars voetsporen treden wat betreft nieuwe goede praktijkvoorbeelden op pedagogisch vlak. Twee vliegen in een klap, dus, al durven we te vermoeden dat in de verschillende scholen heel veel mensen zitten die geen vlieg kwaad zouden doen.

Die scholen dat zijn er twee in Engeland, eentje in Duitsland en een in Finland.

Uiteraard zal een flink deel van de samenwerking verlopen via de moderne ICT-middelen. Maar er is meer. Beperkte delegaties van leerlingen, leerkrachten en directeurs zullen elkaar bezoeken om het contact ook dat extra beetje intenser te maken. Ouwerwets? Lekker ouwerwets.

Nu dinsdag 19 maart vertrekken vier leerlingen van het zesde leerjaar, drie leerkrachten en de directeur naar de partnerschool in Finland. Tja, met die sneeuwval hier duidelijk zin gekregen in weidse witte landschappen, zeker? Niet voor koukleumen in elk geval. In hun kielzog volgt trouwens een kleine reportageploeg (met camera) van Klasse.

Het project loopt over twee schooljaren en alle klassen van de school zijn bij het project betrokken. Want ook al bestaat het schoolexpeditieteam uit Kessel-Lo slechts uit 8 personen, hun ervaringen zullen ze uiteraard delen met de thuisblijvers. Net zoals een delegatie naar Engeland eerder, in 2012, hen dat al voordeed. Dit project geeft hoe dan ook alle leerlingen en leerkrachten de kans om hun grenzen te verleggen, door te leren van andere (onderwijs)culturen met de nieuwste IT-tools en een bijna exotische motivatie! Dit programma biedt zowel leerlingen als leerkrachten de kans om hun horizon te verruimen en hun ervaringen te delen met Europese lotgenoten en collega’s.

Voor dit project krijgen de scholen uiteraard een budget. Dat dient in feite vooral om de verplaatsings- en verblijfkosten te dekken voor de reis. Maar scholen die hun boekhoudkundig hart een beetje op een ecologische plaats hebben zitten weten uit dat budget ook iets over te houden om materiaal aan te kopen dat nog jaren mee kan gaan en variabel ingezet kan worden, zoals i-Pads en laptops. 

Het project ‘Footprints’ staat niet los van het gewone leerplan. Respect voor mens en omgeving is trouwens één van de leidmotieven van De School Kessel-Lo. Het is wel fantastisch dat het lokale en het exotische op deze manier zo heerlijk samenvallen. Het zorgt in elk geval voor een enorme drive in de school.
Het intense contact via internet met de vrienden in Engeland of Finland biedt hen de mogelijkheid om de omgeving in die andere plekken bijna dagelijks op de voet te volgen. Daar kan eigenlijk geen zomervakantie-ervaring tegenop. De kinderen wisselen zelfs zaden van lokale groenten uit, die ze op school zullen kweken. Ze zullen ook gegevens over de waterkwaliteit uit de nabije waterlopen met elkaar uitwisselen en informeren elkaar ook over de verschillende recyclagemethodes.

En dit allemaal op basis van informatie uit eerste hand, want ze delen foto’s, video’s en teksten rechtstreeks met elkaar via internet. En al zal je weinig jongeren vinden die extra motivatie nodig hebben om het internet te gebruiken, toch zet dit project de leerlingen er wel toe aan om nieuwe tools te leren gebruiken, zoals eTwinning. Dat de leerlingen hierbij ook hun talen oefenen, goes without saying.

Voor de leerkrachten en de directies van de betrokken scholen betekent de samenwerking ook een kans om heel concreet te leren van elkaars methodes en ervaringen. Ervaringen die dan weer in Vlaanderen en in de andere landen kunnen uitdeinen en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing van ons onderwijs, zowel op het didactische en pedagogische vlak als op het gebied van infrastructuur.

Kortom, dit project zal beslist zijn voetafdruk nalaten in de vijf verschillende scholen. Hopelijk een intens emotionele en ecologisch lichte tegelijk.
 

Meer informatie via

Georges Vanderwegen
directeur GO! basisschool De School Kessel-Lo
016 25 29 08 – 0472 92 83 08
georges.vanderwegen@scholengroep11.net
http://deschool.wereldreisje.be/  


Lees ook

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1250

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1090

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1381

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1613

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 852

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10908

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1629

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1382

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1089

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1062

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1479

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder