GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 22 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

SODA-attest voor jongeren met ‘attitude’

22 februari 2013 MV Knelpuntberoepen Kwaliteitszorg Pedagogisch project Zorg
Wie in het (beroeps)leven wil slagen moet een evenwicht vinden tussen de drang vrij te zijn van verplichtingen en de nood zich aan bepaalde afspraken te houden. Iets wat je moet leren. In GO! technisch atheneum MoBi gebruiken ze daarvoor sinds kort SODA.


Mark(an)t

Knelpuntvacatures raken steeds vaker moeilijk ingevuld. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat ‘te weinig’ jongeren kiezen voor opleidingen die hen voorbereiden op die knelpuntenberoepen. Maar voor een deel ook met het ontbreken bij die jongeren van de gepaste professionele houding die nodig is om elke dag te functioneren in de job. Iedere werkgever droomt immers van stipte, betrouwbare en leergierige arbeidskrachten.


Gat in de markt

Het is niet dat scholen geen aandacht hebben voor attitudetraining. Die is er wel degelijk. Maar toch is het niet vanzelfsprekend dat elke leerling ‘kant-en-klaar’ is voor de overstap naar werk aan het einde van de schoolloopbaan. De meeste jongeren mogen dan wel technisch onderlegd genoeg zijn, soms missen ze nog dat 'beetje karakter' dat vereist is voor een job. Dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk. Het zijn tenslotte jongeren die nog in een leerfase zitten. Toch is het in het voordeel van die jongeren dat ze tijdig de mentale klik maken. Schoolverlaters die qua opleiding en attitude immers goed aansluiten op het bedrijfsleven staan veel sterker in de schoenen op de arbeidsmarkt.

In GO! technisch atheneum MoBi in Gent zijn ze zich dit al langer bewust. Daarom belonen ze leerlingen die zich een correcte professionele attitude aanmeten al enige tijd met goede attituderapporten. Maar nu hebben ze daar een nieuw element aan toegevoegd. Voortaan kunnen leerlingen er ook een SODA- of attitudeattest verdienen. SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.

“Wij bieden met andere woorden een opleiding die verder reikt dan techniek alleen. Naast het bijbrengen van specifieke vakkennis en -bekwaamheid, beloont de school leerlingen die goed scoren op stiptheid, orde, discipline en attitude met een eigen kwaliteitsattest. We zijn ervan overtuigd dat een leerling die naast een uitmuntend vakmanschap ook over dergelijke competenties beschikt een gegeerde werknemer is op de arbeidsmarkt” aldus directeur Mania Van der Cam.


Kwaliteitslabel

De SODA-criteria worden voor leerlingen vanaf de tweede graad (zestienplussers) gedurende het hele schooljaar opgevolgd. Concreet bespreekt de begeleidende klassenraad vier maal per schooljaar de evolutie van elke individuele leerling aan de hand van welomlijnde criteria. En omdat de school vast van plan is dit SODA-attest tot een kwaliteitslabel uit te bouwen hanteren ze voor zichzelf dan ook een strakke standaard.


SODA-attest en jobsite

Bedoeling is dat werkgevers voortaan afgestudeerde leerlingen niet alleen zullen kunnen beoordelen op hun technische merites maar ook op hun kwaliteiten op het vlak van beroepsattitude als zij kiezen voor leerlingen met een SODA-attest.

Tegelijjk ontwikkelde de school ook een website waarop bedrijven en interimkantoren hun vacatures gratis kwijt kunnen. Mania Van der Cam: “Zo vinden onze en pas afgestudeerden en de leerlingen vanaf 16 jaar snel een geschikte stageplaats, weekend- of vakantiewerk of misschien zelfs een vaste job. Een win-win situatie voor leerlingen, scholen en bedrijven.”


Jongeren leren nadenken over het uitstippelen van hun toekomst

Dit extra element in de begeleiding sluit aan bij het pedagogisch project van het GO! dat de totale ontwikkeling van de mens beoogt: ervoor zorgen dat leerlingen niet alleen kennis en inzicht verwerven maar dat ze zich ook de juiste vaardigheden en attitudes eigen maken. Niet onder dwang maar na een kritisch afwegen van verschillende aspecten in een bepaalde situatie. We leggen daarbij niet de klemtoon op verbieden en sanctioneren maar wijzen op wat leerlingen erbij winnen als ze de goede keuzes maken. En die goede keuzes dat zijn keuzes die zowel ten goede komen aan de leerling zelf maar ook aan zijn medemens en zijn leefomgeving.


Ervaring delen

Dit jaar zien ze als een pilootjaar voor dit project. Ongetwijfeld zullen ze onderweg nog dingen verfijnen maar als alles op punt staat willen ze dit project graag ook delen met andere scholen. Om naar uit te kijken.
 

Meer informatie via

Mania Van der Cam
directeur GO! technisch atheneum 1 Gent
09 225 33 04
directeur@ktamobi.be
www.ktamobi.beLees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1090

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1614

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10909

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1630

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1383

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1090

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1480

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 964

Klaar voor de arbeidsmarkt

28 juni 2016 AD

Knelpuntberoepen Volwassenenonderwijs

Op 28, 29 en 30 juni behalen zo’n 150 volwassenen hun diploma secundair onderwijs bij GO! CVO Antwerpen. 70 volwassenen mogen hun graduaatsdiploma in ontvangst nemen. Verder worden er ongeveer 400 certificaten Nederlands uitgereikt aan anderstaligen,

Lees meer 861

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 810

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1086

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder