GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 25 augustus 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Een smakelijk recept tegen pesten

13 februari 2013 PV Diversiteit Evenementen Gedragsproblemen Gezondheid Ouders
De Week tegen pesten krijgt stilaan in heel Vlaanderen weerklank. Een goede zaak. En het brengt ook veel positieve acties los. Zo haalde de oudervereniging van GO! technisch atheneum Aalst de kookpannen uit de kast voor een gezellig kook- en eetfestijn.


Pesten verklaren vanuit één bepaalde oorzaak is gekkenwerk maar een element dat nogal dikwijls meespeelt is het gebrek aan begrip voor én van anderen. Daarom zijn initiatieven die ertoe bijdragen dat kinderen elkaar beter en op een fijne manier leren kennen altijd welkom.

Een voorbeeld van zo’n initiatief kwam van de oudervereniging van GO! technisch atheneum Aalst. Op vrijdag 1 februari, bij het begin van de Vlaamse week tegen pesten, organiseerde de oudervereniging een multiculturele kookhappening waarop leerlingen, leerkrachten en ouders in een gemoedelijke sfeer konden genieten van een waaier van culinaire specialiteiten uit meer dan tien landen en van elkaars gezelschap. Ze sloegen samen de handen in elkaar om er een geslaagde avond van te maken.

GO! technisch atheneum (TechniGO!) Aalst voert verdraagzaamheid en respect voor iedereen hoog in het vaandel. Voor een school met onder meer studierichtingen als Hotel, Restaurant-Keuken, Bakkerij, Slagerij lag een kookhappening voor de hand om deze waarden te beklemtonen.

Op maandag 4 februari ging de school op hetzelfde elan verder met behulp van de   antipestthermometeractie. Op de beide campussen (de Voorstad en de Ledebaan) van de school konden de leerlingen en leerkrachten aangeven hoe vaak er sprake was van pestgedrag. Bedoeling was de pesttemperatuur niet boven de groene zone te doen stijgen. Toen bleek dat hen dat was gelukt mochten de leerlingen op het einde van de ‘Week tegen pesten’ eens uit hun dak gaan tijdens een onschuldige ‘dancebattle’. Stoom aflaten op een manier positieve manier!


Meer informatie via

Pascal Verleyen
technisch adviseur GO! technisch atheneum Ledebaan Aalst
053 76 92 58
pascal.verleyen@technigo.be

Katrien Vanbroekhoven (directeur algemeen beleid)
Sanne Huygens (pedagogisch directeur)
Ledebaan 101 9300 Aalst
0497 46 80 17
pedagogischdirecteur@technigo.be


Lees ook

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 902

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1608

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1073

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 838

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1471

Doe eens 'parkour' op de speelkoer

Kinderen zijn doorgaans graag in beweging. Toch doen nogal wat kinderen vandaag te weinig aan sport en beweging. Met Parkour wil het Octopusplan dat veranderen. GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde sprong op de kar van Parkour. Gezond & plezant.

Lees meer 771

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 946

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 796

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1070

Il Premio del Pubblico per la Piuma

Dat ze zichzelf al tot in de finale van het internationale CIAK junior filmfestival in Italië geregisseerd hadden, gaven we al eerder mee, maar nu wint GO! freinetschool De Pluim in Hoboken met hun film 'The Box' ook nog de publieksprijs. Complimenti!

Lees meer 818

Het brede open schoolpark

Een school die goed in z'n vel én de buurt zit, dat straalt af op leerlingen en leerkrachten. Met het Coupurepark in Gent - overdag schoolpark, ’s avonds een park voor buurtbewoners - heeft GO! technisch atheneum (KTA) Mobi een extra troef in huis.

Lees meer 865

Mama’s in de klas

Samen leren samenleven. Al van in de kleuterklas. Dat is ook mama vieren over alle cultuurverschillen heen. In aanloop naar moederdag zorgden de kleutertjes van juf Kim in GO! basisschool Stadspark in Lier voor een mooi mamamoment.

Lees meer 824

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder