GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 20 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Voorkom (cyber)pesten: creëer een veilig klimaat op school

Pesten is van alle tijden, cyberpesten is een vrij recent fenomeen. Scholen en ouders vrezen dat ze deze vorm van pesten moeilijk kunnen aanpakken. Maar niets is minder waar, vinden Sofie De Cupere van het GO! en Hilaire Dolfeyn van de vzw Leefsleutels.


Sofie en Hilaire zijn respectievelijk nascholer ‘Mediawijsheid’ in de basisopleiding van GO! Nascholing en lesgever ‘Pesten stoppen’ voor het GO!. Aan deze opleiding werd dit schooljaar op vraag van de scholen een luikje ‘cyberpesten’ toegevoegd. “We krijgen heel veel vragen hierover en scholen worden er steeds vaker mee geconfronteerd”, aldus Sofie. “Cyberpesten is een vorm van pesten die zich op internet en via gsm afspeelt. Er bestaan drie grote verschillen met het ‘speelplaatspesten’. Ten eerste kan het pesten anoniemer gebeuren, wat de drempel verlaagt. Pesters kunnen hun slachtoffer eenvoudig via verschillende kanalen zoals sociale media, sms, chat of e-mail, belagen.” Hilaire vult aan: “Meestal ligt de oorzaak van cyberpesten op de speelplaats, want dikwijls hebben de slachtoffers ook reëel contact met hun pesters. Het is dus belangrijk als school de vinger aan de pols te houden.”


Zet in op mediawijsheid

Als tweede verschil wijst Sofie op de snellere verspreiding van het pestgedrag omwille van de grotere netwerken. “Wat je online post, is permanent. Eenmaal verspreid heb je er geen controle meer over. Ook volwassenen verkijken zich hier op. Het kan zodanig evolueren dat de pester de gepeste wordt. Cyberpesten heeft ook een diepere impact op gepeste en pester. Het slachtoffer is nergens meer veilig, ook thuis kan het pesten verder gaan. Die voortdurende blootstelling vergroot de onzekerheid bij de slachtoffers, met soms dramatische gevolgen. Ook de pester beseft soms te laat wat hij aanricht. Soms kan iets wat initieel niet slecht bedoeld was, evolueren naar pesten. Daarom is het zo belangrijk dat scholen aandacht hebben voor het meegeven van mediawijsheid aan de kinderen en jongeren”, vindt Sofie. “Zo leren ze beter op voorhand de gevolgen van hun daden inschatten.” Ook leerkrachten moeten mediawijzer worden gemaakt. “Zelfs als je niet mee bent met alle laatste nieuwe internettrends, kan je jouw leerlingen enkele belangrijke tips meegeven. Ze moeten beseffen dat wat ze op internet plaatsen, kan worden verspreid. Ook naar mensen die ze niet kennen. Denk dus na vooraleer je iets online zet.” Volgend schooljaar kunnen leerkrachten een cursus over mediawijsheid volgen bij het GO!, geeft Sofie nog mee.


Cyberpesten hou je al tegen op school

Voor Sofie en Hilaire bestaat een antipestbeleid op school uit twee sporen. Enerzijds het luik mediawijsheid, anderzijds een beleid rond omgaan met pesten. De statistieken zijn hallucinant: 1 op 3 kinderen werd al ge(cyber)pest, 1 op 5 heeft al ge(cyber)pest . Hilaire: “Tussen 10 en 14 jaar komt pesten het vaakst voor. Wie meer online is, heeft meer kans om via internet gepest te worden. Kinderen moeten op een veilige manier internet kunnen gebruiken. Vergelijk het met een school. Als daar geen veilig leefklimaat is – bijvoorbeeld geen toezicht tijdens de speeltijd – dan krijg je meer ruzie en conflicten en bijgevolg meer kans op pestsituaties.” Een veilig schoolklimaat krijg je door goed te kijken en te luisteren naar de kinderen. En aan te geven dat ze bij jou als leerkracht of directie terecht kunnen. “Leerkrachten creëren met hun eigen persoonlijkheid een gezonde groepsmentaliteit in de klas. Leer je kinderen om samen te werken, het pestgedrag zal verminderen, leert onderzoek. Ga met hen in dialoog, de tijd van met de vinger zwaaien is voorbij (lacht). Door kinderen sociaal vaardiger en mediawijzer te maken, kan veel pestgedrag worden vermeden.”

Als scholen gevallen van pesten ontdekken, raadt Hilaire hen aan om niet meteen aan de alarmbel te trekken. “Idealiter beschik je als school over een stappenplan. Ga na een signaal van pesten in dialoog met de betrokken kinderen of jongeren. Als je zicht hebt op de situatie verwittig je de ouders. Door snel in te grijpen kan je een uitbreiding van het pestgedrag voorkomen.”

Cyberpesten kan je ook door technische acties aanpakken. Sofie: “Je kunt van gsm-nummer of e-mailaccount veranderen. Op sociale netwerksites kan je met één knop pesters blokkeren of cyberpesten melden. Maar dat verandert niets aan de oorzaak van het gepest.”


Enkele interessante websites, boordevol tips:

www.clicksafe.be

www.veiligonline.be

www.kennisnet.nl

www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/

Voor persvragen:
Sarina Simenon
02 790 93 89


Lees ook

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1629

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1089

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1062

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1490

Doe eens 'parkour' op de speelkoer

Kinderen zijn doorgaans graag in beweging. Toch doen nogal wat kinderen vandaag te weinig aan sport en beweging. Met Parkour wil het Octopusplan dat veranderen. GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde sprong op de kar van Parkour. Gezond & plezant.

Lees meer 784

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1084

Het brede open schoolpark

Een school die goed in z'n vel én de buurt zit, dat straalt af op leerlingen en leerkrachten. Met het Coupurepark in Gent - overdag schoolpark, ’s avonds een park voor buurtbewoners - heeft GO! technisch atheneum (KTA) Mobi een extra troef in huis.

Lees meer 882

Gezondheidsdate voor ministers

Vandaag, 10 mei, stond voor ministers Crevits en Vandeurzen een gezonde uitstap naar GO! atheneum Redingenhof in Leuven op de agenda. Ze gingen er kijken en luisteren naar hoe de school het aanpakt om er een permanente gezondheidscultuur te creëren.

Lees meer 2111

Laatstejaars hijsen de hele school in het zadel

Nog een goeie 10 weken, en dan zwaaien ze af, de laatstejaars Kantooradministratie & Gegevensbeheer van GO! atheneum Hof van Riemen in Heist-op-den-Berg. Maar eerst nog even een reuzenevent op poten zetten en de hele schoolfamilie op de fiets!

Lees meer 874

Leren van elkaar

Voor de 3e keer op rij organiseerde GO! scholengroep Brussel zijn tweejaarlijkse studiedag voor alle leerkrachten van zijn basisonderwijs. Zo'n 800 leerkrachten waren ingeschreven om in meer dan 30 workshops op vijf locaties ervaringen uit te wisselen.

Lees meer 865

Gaan voor je droom in de TintelStroom

Enkele leraren en ouders van GO! freinet-basisschool TintelTuin in Zoutleeuw zijn ervan overtuigd dat de pedagogische visie van Celestin Freinet ook in het middelbaar een unieke meerwaarde biedt. Daarom starten ze op 1/9/2016 met een freinet-middenschool.

Lees meer 1217

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder