GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 20 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Blik op de wereld: het EYE-project

Na een traject van twee jaar stelde het GO! tijdens de Studiedag Kinderopvang op 19 oktober de resultaten van het EYE-project voor. Kinderopvang, gelijke kansen en een blik over de grenzen heen, dat is waar "EYE" over gaat.


‘Kinderopvang en gelijke kansen voor alle kinderen van jongs af aan zijn heel belangrijk voor het GO!’, zegt Veerle De Troyer, projectmanager bij de dienst internationalisering. ‘Via het EYE-project konden kinderbegeleiders uit Vlaanderen en Engeland bij elkaar een kijkje nemen en goede voorbeelden over werken rond diversiteit en gelijke kansen meenemen naar het thuisfront.’ Het traject was leerrijk en soms zelfs confronterend, zo blijkt.


Wat was de meerwaarde van het EYE-project voor het GO!?

Veerle De Troyer: ‘EYE staat voor ‘ Early Years & Equalities’. Het GO! hecht ook veel belang aan een kwalitatief hoogstaande kinderopvang. Meestappen in een internationaal project dat kinderbegeleiders de mogelijkheid biedt om over de grenzen heen te gluren en de eigen kinderopvang nog kwaliteitsvoller te maken, was een kans die we niet konden laten liggen.’

Observeren en reflecteren

De Troyer: ‘Bij een Comenius Regio project –  zoals EYE  er een is –  slaan twee Europese regio’s met een rol in de organisatie van onderwijs de handen in elkaar. Voor ons project vonden we partners uit de Engelse regio Staffordshire en bij de diensten voor kinderopvang van het GO! in Brussel en de Stad Antwerpen. Door twee jaar lang in te zetten op observatie, reflectie en onderzoek, zowel in Vlaanderen als in Staffordshire, konden we werken aan een verdere professionalisering van ons personeel in de kinderopvang. Begeleid(st)ers in kinderopvang moeten blijven reflecteren omdat de kwaliteit van hun dienstverlening afhankelijk is van de vaardigheden, attitudes, kennis en ervaring van iedereen die er werkt. Reflectieve praktijk wordt beschouwd als de sleutel tot kwaliteitsverbetering: het helpt de sterkte en de ruimte voor verbetering van de verschillende aspecten van een instelling te identificeren.’

Welke resultaten kon het GO! voorstellen op de Studiedag Kinderopvang?

De Troyer: ‘Vlaamse kinderbegeleiders gingen een kijkje nemen in Staffordshire en merkten meteen dat de kinderopvang in Vlaanderen en Engeland op belangrijke vlakken verschillen. Zo wordt kinderopvang in Stafford aangeboden in grote centra met geïntegreerde diensten. Naast kinderbegeleiders werken er ook dokters en psychologen. Er zijn leesclubs voor ouders en hun peuters, sessies over babymassage, prenatale en postnatale consultaties, de begeleiding van tienermoeders, de mogelijkheid tot het geven van vaccinaties en er zijn ruimtes voor ontspanning en rust. De centra hebben zelfs begeleiders die jonge moeders thuis ondersteuning gaan bieden. Deze vaststellingen waren heel verrijkend voor ons.’

Individuele begeleiding en babysigns

De Troyer: ‘Waar in Staffordshire een begeleider verantwoordelijk is voor drie kinderen, zorgt een kinderbegeleider in Vlaanderen voor zes of zeven kinderen tegelijk. Onze begeleiders hebben bijgevolg veel minder tijd voor elk kind afzonderlijk. Dat heeft ongetwijfeld gevolgen voor de kwaliteit van onze kinderzorg. Anderzijds leren Vlaamse kinderen op die manier veel sneller zelfstandig te zijn. Bij overgangsmomenten – zowel binnen het verloop van de dag als op het vlak van ontwikkeling – zijn ze minder afhankelijk van een extern persoon. Ze leren sneller zelf eten, hun schoenen aandoen en naar toilet gaan en ze gaan vlotter naar bed als het tijd is voor een dutje. Vlaamse kinderen bleken bovendien ook sneller taal te verwerven,door het feit dat de geobserveerde begeleidsters in Vlaanderen alles wat ze doen onder woorden brengen en constant herhalen. In Stafford houden ze eerder vast aan babysigns. 

Komt er een vervolg van het project?

De Troyer: ‘Het EYE-project heeft ons veel over onszelf geleerd en heeft ons getoond welke dingen we anders kunnen aanpakken, vooral met het oog op gelijke kansen en kwaliteit voor elk kind. Een belangrijke stap wordt dus het omzetten van de vaststellingen uit het projectrapport naar concrete acties in de praktijk. We blijven ook de contacten met Staffordshire onderhouden. We zullen onze partners daar zeker verder betrekken bij een vervolgtraject. We zouden ook graag een Vlaamse nascholing opzetten om de methodieken van het EYE-project te kunnen toepassen in andere Vlaamse kinderdagverblijven. Want het materiaal is perfect transfereerbaar naar andere, gelijkaardige projecten.’


Het projectrapport met hulpmiddelen voor observatie en reflectie is vrij downloadbaar van de website www.eyeproject.eu.


Lees ook

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 918

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 810

Leren van elkaar

Voor de 3e keer op rij organiseerde GO! scholengroep Brussel zijn tweejaarlijkse studiedag voor alle leerkrachten van zijn basisonderwijs. Zo'n 800 leerkrachten waren ingeschreven om in meer dan 30 workshops op vijf locaties ervaringen uit te wisselen.

Lees meer 865

"Differentiatie en maatwerk zijn nodig"

Leerachterstand en leervoorsprong doen zich op alle leeftijden voor. Voor de leerkracht is het een hele opdracht om deze kinderen en jongeren bij de les te houden. Nascholer Liv Van Hyfte helpt je op weg met 2-daagse opleidingen.

Lees meer 1632

Sociale media in de klas? Onder de loep op de Boekenbeurs!

Op 6 november stond de Boekenbeurs helemaal in het teken van het onderwijs. Ook het inzetten van sociale media op school kwam aan bod in een boeiend debat.

Lees meer 4376

De nieuwe flandriens zijn vossen

In GO! atheneum Campus De Reynaert in Tielt houden ze wel van een pittige teambuildingsactiviteit. Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar sprong een groepje sportieve leerkrachten op de fiets. In het spoor van de ‘flandriens' van weleer.

Lees meer 2144

De gouden tip van Andries Valcke

In de tweewekelijkse rubriek ‘De gouden tip’ vertelt een centrale gast van dit magazine over zijn of haar ‘moet-je-gezien-hebben’. Andries Valcke is GO! programmacoördinator ‘Mensen maken school’.

Lees meer 2308

De leerkracht als coach van talent en persoonlijkheid

‘The future is now’ hoor je wel eens scanderen. Geldt dit ook voor het onderwijs? Hoe ziet de leerkracht van de toekomst eruit? We stelden de vraag aan Andries Valcke en Chris Martens, GO! coördinatoren van het strategisch programma ‘Mensen maken school’.

Lees meer 4046

Wie zit nu niet graag in ’t zonnetje?

15 oktober 2012 FV

Kinderopvang

Jonge ouders in Vlaanderen weten er alles van: kinderopvang vinden voor de spruit(en) is geen sinecure. Gelukkig zit er schot in de zaak en trekken ook scholen aan de kar. In GO! Scholengroep 2 opent straks te Essen het nieuwe ’t Zonnetje (in huis).

Lees meer 1629

Planeet aarde op je bord

Het GO! zet al langer in op aandacht voor een gezonde levensstijl. Oog voor gezonde voeding en bewegen. En steeds vaker ook voor duurzaamheid. Met het EDO-project ‘planeet aarde op je bord’ helpt GO! nascholing de scholen in die logische ontwikkeling.

Lees meer 3225

Een ervaring op hoog niveau

De klassen 6 Verzorging en 7 Kinderzorg in GO! campus De Reynaert in Tielt trokken ook dit jaar naar het Franse Valmeinier (Alpen) voor een stage-ervaring op hoog niveau. De leerlingen stonden er in voor de kinderopvang van Vlaamse vakantiegangers.

Lees meer 2350

Oud-leerlingen informeren leerlingen over vervolgstudies

Negentig oud-leerlingen van GO! atheneum Keerbergen geven uitleg over 60 studierichtingen tijdens een onderwijsbeurs op school. "Wij kunnen een representatief beeld van het hoger onderwijslandschap geven omdat onze leerlingen breed uit vliegen."

Lees meer 2483

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder