GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 22 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

GO! zet schouders onder jongerenpact 2020

Raymonda Verdyck ondertekende dinsdag 26/6 samen met ministers Kris Peeters en Pascal Smet, een tiental jongeren en maatschappelijke belanghebbenden het jongerenpact. Dat zorgt ervoor dat de jongeren van vandaag hun eigen toekomst mee kunnen bepalen.

Onze afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck heeft dinsdga 26 juni samen met ministers Kris Peeters en Pascal Smet, een tiental jongeren en maatschappelijke stakeholders het jongerenpact ondertekend. Dit pact zorgt ervoor dat de jongeren van vandaag hun eigen toekomst mee kunnen bepalen en het GO! engageert zich samen met de andere sociale partners om hier actief aan mee te werken.

Tijdens een groots opgezette jongerenbevraging werd er de afgelopen maanden gepeild naar de toekomstdromen en de belangrijkste bezorgdheden van duizenden Vlaamse jongeren. Het Jongerenpact resulteert niet in een extra plan of een waslijst van acties met een ingewikkeld opvolgsysteem. Het eindresultaat van dit traject zijn 10 engagementen: Waar willen we in 2020 staan? Elk engagement formuleert een 2020-doel dat we concreet maken met enkele mogelijke acties en waar nodig een streefcijfer.

“Het is ontzettend belangrijk dat onze jongeren vandaag hun stem kunnen laten horen. Wij werken elke dag met jongeren, en daarom weten wij heel goed dat zij nadenken over de toekomst en dat zij heel goed weten welke thema’s zij belangrijk vinden,” zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. “Ik ben de afgelopen maanden zelf naar deze jongeren gaan luisteren en het is fijn om te zien dat zij zich voor dezelfde thema’s engageren. Inspelen op maatschappelijke veranderingen vraagt een visie op lange termijn, ook het GO! is daarmee bezig. Wij werken daarom met het toekomstplan GO!2020, dat naadloos aansluit op dit jongerenpact,” zegt Verdyck.

 GO! 2020 is er op gericht jonge mensen de kans te geven om hun talent te ontwikkelen en zorgen dat ze alle mogelijkheden krijgen om te participeren in deze maatschappij. Het GO! gaat voor inclusief onderwijs,verbetering van taalvaardigheid,realisatie van gelijke onderwijskansen en voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom. Het GO! engageert zich binnen het jongerenpact actief voor de volgende thema’s: onderwijs, verdraagzaamheid, wonen, armoede, werk, politiek en participatie, gezondheid.


Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1090

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 852

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1630

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1383

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1090

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1480

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1492

Doe eens 'parkour' op de speelkoer

Kinderen zijn doorgaans graag in beweging. Toch doen nogal wat kinderen vandaag te weinig aan sport en beweging. Met Parkour wil het Octopusplan dat veranderen. GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde sprong op de kar van Parkour. Gezond & plezant.

Lees meer 786

Hoe ze scoorden zonder woorden

Een zoektocht naar universele verhalen die iedereen beroeren. Dat is Johakyu. De cursisten Nederlands van GO! CVO Antwerpen woonden de woordloze voorstelling van Dimitri Leue en zijn jonge theatermakers bij.

Lees meer 736

Bouw eens een stemmig dorp

In 2014 startten GO! basisschool De Schans / De Luchtballon in Heusden-Zolder en GO! technisch atheneum (KTA1) in Hasselt samen een STEM-project om een cluster van vier dorpen op schaal te bouwen. Samenwerken aan een duurzame en zorgzame wereld.

Lees meer 835

Brexit of geen Brexit, die stage naar London is binnen!

Het GO! atheneum Zelzate heeft groen licht te pakken voor een Europese stage in Londen. Wat de Britse kiezer straks ook beslist, dat taalbad en die werkervaring in een van de meest dynamische steden ter wereld kan het 6e uit Zelzate niet meer ontglippen.

Lees meer 924

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1086

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder