GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 20 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Genkse scholen pakken kansarmoede aan

26 maart 2012 Brede open school Diversiteit Gelijke kansen
Hoewel onze welvaart stijgt, groeit ook het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft. In elke klas zit wel een kansarm kind. TA2 De Wijzer Genk en GO! Europaschool campus Sledderlo proberen hun leerlingen een goede hefboom uit de armoede te bieden.

Genkse scholen pakken kansarmoede aan

Hoewel onze welvaart stijgt, groeit ook het aantal gezinnen in België dat onder de armoedegrens leeft. Zo zit in elke klas wel een kansarm kind. Sledderlo is een multiculturele Genkse woonwijk die al jaren kampt met een slechte reputatie door laaggeschooldheid, hoge werkloosheid en kansarmoede. TA2 De Wijzer Genk en GO! Europaschool campus Sledderlo doen er alles aan om hun leerlingen een goede hefboom uit de kansarmoede te bieden. Ouderbetrokkenheid is daarbij van kapitaal belang. Twee directrices getuigen.

Kansarme kinderen komen gemakkelijker op een verkeerd spoor terecht: ze maken niet de juiste schoolkeuze, kiezen de verkeerde studierichting of gaan niet naar de kleuterklas en starten met een achterstand in het basisonderwijs. Uit onwetendheid of simpelweg omdat ouders het te duur vinden.

Ouders mee op de kar

‘Ouderbetrokkenheid is cruciaal, maar ligt heel moeilijk,’ vertelt Carmen Janssen, directrice van Europaschool campus Sledderlo. ‘Onze school organiseert allerlei laagdrempelige activiteiten om kansarme (vaak ook allochtone) ouders te betrekken bij het schools gebeuren.’ Een greep uit de inspanningen van Europaschool campus Sledderlo:


Kleuterklas

  • Tijdens koffie- en theeochtenden biedt de school i.s.m. met de Opvoedingswinkel en Kind & Gezin, allerhande informatie aan over leren leren, schoolrijpheid, algemene zindelijkheid, ... 

  • Om de doorstroming van kindjes op 2,5 jaar te stimuleren, neemt de leerkracht van het eerste kleuterklasje deel aan het buurtgericht programma Speel‘Wij’. Centraal staat preventie van opvoedingsproblemen en het verhogen van de ontwikkelings-kansen in een sfeer van positief ouderschap. Ouders komen er spelen met hun nog niet schoolgaande kinderen. Ideaal om vroeg kennis te maken met allochtone mama’s.

  • In de grote vakantie stellen leerkrachten zich thuis voor bij de gezinnen van kinderen die zij in september in de klas zullen krijgen. Dat maakt de stap naar de school kleiner.

Basisschool

  • 10 keer per jaar organiseert de school overstapdagen voor mama’s van kinderen in het eerste leerjaar. De leerkracht geeft uitleg over huiswerkbegeleiding. Samen oefenen ouders en leerkracht spelletjes en opdrachten in om thuis te herhalen.

  • Aan het begin en het einde van het jaar zijn er openklasdagen waarop iedereen uit de omgeving van het kind welkom is om een voormiddag mee te volgen in de klas.

  • Speciaal voor de derde graad zijn er infoavonden om de ouders bewust te maken van de grote stap naar het middelbaar. Op laagdrempelig niveau krijgen ouders dan te horen welke vakken en studierichtingen er zijn en waar zij als ouders op kunnen letten zonder al te veel inspanningen. Denk bijvoorbeeld aan de weg van en naar school: ouders moeten weten hoe laat ze hun kinderen thuis kunnen verwachten.


Carmen Janssen: ‘Onze school zit ook in de werkgroep brede leef- en leeromgeving vanuit talentontwikkeling, een initiatief van de Dienst Sociaal Welzijn Stad Genk. Daar bespreken we hoe we het stimuleren van talenten vorm kunnen geven in de verschillende zones van Genk. We doen ontzettend veel, en nog is het bereik niet wat we zouden wensen. Er blijft echt een kloof tussen school en kansarme ouders.’

Maximumfactuur of facturen spreiden

Veel zaken worden door scholen gratis ter beschikking gesteld, maar andere onkosten zoals uitstappen moeten de ouders dragen. Niet altijd eenvoudige voor kansarmen. Sinds 2008 werken alle basisscholen met de maximumfactuur. In Europaschool campus Sledderlo vertrekken ze daar vanuit, maar organiseren ze ook allerlei kleinere activiteiten om extra geld in het laatje te brengen voor activiteiten of speelgoed voor de kinderen. Zo is er het Vrouwenfeest waar enkel vrouwen toegelaten zijn, geïnspireerd op een Turkse en Marokkaanse traditie.

Het secundair onderwijs kent geen maximumfactuur, maar werkt wel met richtprijzen. Nicole Peeters, directrice van TA2 De Wijzer: ‘We proberen altijd onder €250 per jaar te blijven, maar sommige studierichtingen kosten gewoon meer. Denk bijvoorbeeld aan haartooi en schoonheidsverzorging. Daar moet ook materiaal voor gehuurd en aangekocht worden en daarop volgt soms protest. De school probeert daarom de betalingen heel gespreid te laten verlopen, per maand en met specifieke afspraken. Kansarmoede kan je natuurlijk niet herleiden tot enkel een financieel probleem. Je moet de hele socio-economische context in rekening nemen. Kansarme ouders en kinderen raken gemakkelijker in de spiraal van sociale uitsluiting met alle gevolgen van dien.’

Overlevingsdrang

‘Ik bekijk onze kinderen niet als kansarme kinderen, maar als kinderen die we kansen moeten bieden’, sluit Nicole Peeters af. Ook Carmen Janssen is dezelfde mening toegedaan: ‘Bij ons is een kind een kind. Ik heb enorm veel respect voor kansarmen, ook voor de keuzes die ze soms maken en die voor andere mensen heel bizar zijn. Ze hebben natuurlijk andere prioriteiten dan wij. Schoolprestaties vinden zij op zich wel belangrijk, maar ze hebben zodanig andere zorgen aan hun hoofd dat ze de opvolging niet verzekeren. Omdat ze de taal vaak niet machtig zijn. Kansarme ouders vinden dat ze het stukje onderwijs aan de leerkrachten kunnen toevertrouwen. Dan hoeven ze zich dat al niet meer aan te trekken. Maar thuisbegeleiding is ook een heel belangrijk aspect. Vandaar dat we blijven streven naar een grotere ouderbetrokkenheid. Maar we houden in ons achterhoofd dat kansarme ouders niet bezig zijn met dezelfde zorgen die wij ons maken, zoals “Oei, mijn kind heeft een slechte toets gemaakt”. Zij zijn in de eerste plaats bezig met overleven.’


Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1090

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1613

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 918

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1382

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1089

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1479

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1490

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 962

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 810

Hoe ze scoorden zonder woorden

Een zoektocht naar universele verhalen die iedereen beroeren. Dat is Johakyu. De cursisten Nederlands van GO! CVO Antwerpen woonden de woordloze voorstelling van Dimitri Leue en zijn jonge theatermakers bij.

Lees meer 734

Bouw eens een stemmig dorp

In 2014 startten GO! basisschool De Schans / De Luchtballon in Heusden-Zolder en GO! technisch atheneum (KTA1) in Hasselt samen een STEM-project om een cluster van vier dorpen op schaal te bouwen. Samenwerken aan een duurzame en zorgzame wereld.

Lees meer 835

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder