GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
donderdag 19 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Minister van onderwijs geeft startsein voor pilootproject passiefscholen in GO! basisschool KA Etterbeek

Op 23/9 gaf minister Pascal Smet, het startsein voor de bouw van een passiefschool op de GO! campus atheneum Etterbeek. De bouw behoort tot een groot pilootproject met 20 te bouwen passiefscholen gespreid over alle onderwijsnetten in heel Vlaanderen.

Donderdag 23 september 2010 gaf minister van Onderwijs en Vorming, Pascal Smet, het startsein voor de bouw van een nieuwe passiefschool op de GO! campus atheneum Etterbeek van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De bouw maakt deel uit van een groot pilootproject waarbij een 20-tal Vlaamse passiefscholen verspreid over alle provincies en onderwijsnetten zullen gebouwd worden. De GO! basisschool atheneum Etterbeek is de eerste die effectief van start gaat.

Bewust dat het bouwen volgens de passiefhuisstandaard een grote vernieuwing kan betekenen voor de Vlaamse scholenbouwpraktijk, waaruit veel kan geleerd worden door particulieren en professionelen, lanceerde de Vlaamse overheid in mei 2007 het pilootproject Passiefscholen.

Passiefscholen zijn zo gebouwd dat ze (bijna) geen verwarming en koeling nodig hebben. Het energieverbruik van een passiefschool is ongeveer 75% lager dan bij een traditioneel schoolgebouw.

Minister Smet: “Duurzaam bouwen is de keuze van de toekomst. Passiefscholen zijn hiervan een zeer mooi voorbeeld. Het is zonder twijfel een mijlpaal in de geschiedenis van energiezuinige gebouwen in Vlaanderen. Jaarlijks besteden scholen een belangrijk deel van hun werkingsmiddelen aan de energiefactuur. Dankzij de lagere energiefacturen kunnen ze nu meer middelen besteden aan hun inhoudelijke werking”.

AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, zal naast de subsidiëring van de passiefscholen een informatieve en ondersteunende rol spelen in de realisatie van de pilootprojecten.

Om het project ‘Passiefscholen’ extra in de kijker te zetten, schreef het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs in het voorjaar van 2010 alle Vlaamse scholen, die een opleiding grafische vormgeving aanbieden, aan met de vraag om deel te nemen aan een wedstrijd voor het ontwikkelen van een logo Passiefscholen. Minister Pascal Smet onthult vandaag, samen met de ontwerpster Dorien Van Damme van het KASK hogeschool Gent, het winnende logo Passiefscholen.

"De scholen uit dit project zijn echte pioniers. Dit logo symboliseert hun voortrekkersrol om een brede maatschappelijke bewustwording te ondersteunen die de noodzaak van een zeer lage energieconsumptie in de toekomst stimuleert”, aldus minister Smet.

Het energieverhaal is slechts één thema van een duurzaam schoolgebouw. Duurzaamheid vraagt een integrale aanpak en strekt zich uit over verschillende thema’s die elk een specifi eke impact hebben op de architectuur van de school.

“Onderwijs moet het goede voorbeeld geven wat duurzaam bouwen betreft. Als kinderen van kleins af met duurzame gebouwen in contact komen en er pedagogisch rond werken, gaan ze zich er bewuster van zijn. De weg naar een duurzame samenleving begint bij de jeugd. Dat is iets wat we hier met de passiefschool gaan realiseren, vanaf de kleuterklas,… meent Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

“Daarom ook ontwikkelden we samen met AGIOn en evr-architecten een instrument voor de integrale aanpak van duurzaamheid in schoolgebouwen.”

“Het zelfsturend handboek bundelt alle duurzaamheidseisen of -opportuniteiten in 10 grote thema’s. Het instrument laat de bouwheer toe om zijn ambitieniveau op het vlak van brede duurzaamheid te bepalen en te bewaken van voorontwerp tot ingebruikname”, licht het Gentse bureau evr-Architecten toe.

Tijdens het ontwerpproces van de nieuwbouw van de passiefschool in Etterbeek maakten de architecten gebruik van deze duurzaamheidsmeter.

Het bouwproject op de GO! campus atheneum Etterbeek maakt ook deel uit van de Open Oproep 12 van de Vlaams Bouwmeester. De Open Oproep is één van de instrumenten die de Vlaams Bouwmeester hanteert bij het zoeken naar architecturale kwaliteit voor de projecten van de Vlaamse Overheid en lokale overheden. Immers voor de Vlaams Bouwmeester is duurzaam bouwen van bij het begin van de Open Oproep een belangrijk aandachtspunt geweest.

Meer informatie

Jeroen Janssens, woordvoerder Pascal Smet, gsm 0477/47 70 00
Ann Van Driessche; woordvoerder GO!, 02 790 93 06, gsm 0478/24 12 20
Peggy De Tollenaere, woordvoerder AGIOn, 02 221 05 06, gsm 0477/20 33 15
Griet Wauters, persondersteuning, 02/790 93 65

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifi eke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 700 scholen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 eerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren. Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs: AGIOn is één van de zes autonome organisaties, die samen de Vlaamse onderwijsadministratie vormen. AGIOn is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid. De voogdijminister is de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. AGIOn subsidieert en fi nanciert de aankoop, de bouw en de modernisering van schoolgebouwen voor het gesubsidieerd niet hoger onderwijs en de hogescholen. Daarnaast speelt het agentschap een coördinerende rol in de fi nanciering van bouwprojecten door middel van publiek-private samenwerking, het DBFM-project. De missie van dit agentschap is ‘de realisatie en ontwikkeling van functionele en duurzame onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen, en dit in samenspraak met de gebruikers.


Lees ook

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1249

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1089

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1380

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 852

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1629

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1381

Apple valt niet ver van Boom

8 september 2016

Basisonderwijs ICT

Wie de technologische hoogmissen van onze wereld volgt mocht gisteren 7/9 de presentatie van de nieuwste Apple iPhone in wereldpremière niet missen. Attente toeschouwers konden daarop zien dat de technologiereus ook GO! basisschool Boom Park weet liggen.

Lees meer 1801

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1089

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1479

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 852

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1489

Doe eens 'parkour' op de speelkoer

Kinderen zijn doorgaans graag in beweging. Toch doen nogal wat kinderen vandaag te weinig aan sport en beweging. Met Parkour wil het Octopusplan dat veranderen. GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde sprong op de kar van Parkour. Gezond & plezant.

Lees meer 783

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder