GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 22 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Studiedag: de impact van het volwassenenonderwijs op sociale inclusie

GO! centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid organiseert een studiedag op vrijdag 7 oktober 2011 rond de impact van het volwassenenonderwijs op sociale inclusie.

GO! centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid nodigt u graag uit op een studiedag rond de impact van het volwassenenonderwijs op sociale inclusie. Leer zelf de kwaliteit en impact van uw inspanningen op vlak van sociale inclusie te evalueren! De studiedag vindt plaats op vrijdag 7 oktober 2011.

Belangrijke maatschappelijke rol

De marginalisering van minderheidsgroepen, zoals werklozen, senioren, andertaligen en laaggeschoolden vormt een van de grootste bedreigingen in de Europese samenleving. De sociale inclusie van deze groepen wordt dan ook één van de dringendste uitdagingen binnen Europa. Levenslang leren kan hierin een belangrijke plaats innemen en ervoor zorgen dat deze groepen actiever betrokken raken in de maatschappij.

GO! centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid stelt op vrijdag 7 oktober 2011 graag een aantal (zelf)evaluatiemodellen aan u voor die helpen de kwaliteit en de impact van uw inspanningen op vlak van sociale inclusie in uw instelling in kaart te brengen, te evalueren en te gebruiken als basis voor een gericht beleid.

Programma

9u30 - 10u00
Onthaal
____
10u00 - 10u15
Welkom door  Dr. Koen De Pryck, directeur GO! centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid
____
10u20 - 12u30
Voorstelling onderzoeksresultaten door Dr. Tom Vanwing, professor Agogische  Wetenschappen, VUB
____
12u30 – 13u45
Lunch
____
13u45 – 14u15
Toelichting van de bevraging die diende als basis bij de ontwikkeling van de evaluatietools door Dr. Koen De Pryck, directeur GO! centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid
____
14u15 - 15u45
(Engelstalige) voorstelling van de evaluatietools en praktische tips voor de implementatie in uw eigen organisatie door Christina Harry, Schweizerischer Verband für Weiterbldung, Zürich
____
15u45 – 16u00
Slotconclusies door Mien Segers, professor Corporate Learning, Universiteit Maastricht
____
16u00 – 17u00
Receptie

Inschrijven

Deelname aan deze studiedag is gratis. Inschrijven doet u door het formulier onder volgende link in te vullen http://tiny.cc/sociale_inclusie en dit vóór 2 oktober 2011.

Waar?

GO! centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid, Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken


Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1090

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1382

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1614

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 919

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1630

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1383

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1090

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1480

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 853

Al gehoord van het CVO-lied?

4 juli 2016 AD

Volwassenenonderwijs

Het was een fantastisch schooljaar bij GO! CVO Antwerpen. En dat is te zien in de einde(school)jaarsvideo! Geproclameerde cursist Dries De Vis zorgde voor het vrolijke en aanstekelijke CVO-lied.

Lees meer 817

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1492

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 964

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder