GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Leerlingen KA Aarschot krijgen toelichting bij de democratie door een 'ervaringsdeskundige'

De vakoverschrijdende eindtermen over opvoeding tot burgerzin, alsook de doelen van de leerplannen economie, nodigen uit om met zeer jonge mensen in te gaan op het thema democratie. Daarom haalde de school iemand uit de politieke praktijk naar de school.

Schepen Frans Deboes breekt al enige tijd een lans om democratie meer helder te verklaren aan jongeren, opdat zij meer betrokken zouden worden bij één van de fundamentele pijlers van onze samenleving. Op woensdag 13 mei gaf de schepen, als ervaringsdeskundige in dat kader een interactieve les aan de tweedejaars van de Middenschool van het Koninklijk Atheneum Aarschot. En jawel, hij is er in geslaagd om de leerlingen enthousiast en warm te maken zich te engageren tot hun eerste burgerlijke rechten om hun stem te laten horen.

“De vakoverschrijdende eindtermen in het kader van opvoeding tot burgerzin, alsook de doelen van de leerplannen economie, nodigen uit om met zeer jonge mensen in te gaan op het thema democratie”, zegt leerkracht Vera Van Reeth, die de schepen uitgenodigd had. “Een dergelijk initiatief is trouwens vandaag meer nodig dan voorheen. Vele mensen hebben vandaag niet zoveel vertrouwen meer in het politiek functioneren en democratie lijkt voor velen een vaag begrip. Schepen Deboes weet echter door zijn aanpak de basiselementen van democratie zeer helder uit te leggen en laat de leerlingen echt proeven van de macht die je als burger in ons land wel degelijk hebt. Zo is er onder meer een verkiezing nagespeeld, een gemeenteraad verkozen en de rol van de democratie met woord en daad doorleefd. Een nieuwe generatie jonge mensen is daardoor echt betrokken geraakt om mee te werken aan het politiek functioneren van onze maatschappij”.

“De Middenschool van het Koninklijk Atheneum Aarschot scoort regelmatig met de projectmatige aanpak van maatschappelijke uitdagingen”, zegt directeur Yves Vanermen. “Naast onze bekroonde projecten rond ‘IR-13’ en ‘IT ’s alive’ hebben we vb. ook een Comenius-project rond water en milieu, en verschillende sportinitiatieven voor onze leerlingen. Het bezoek van de schepen is opnieuw een geslaagd resultaat en ik kan zeggen dat ik trots ben op het innoverende dynamisme van het lerarenkorps om zelfs moeilijke en abstracte thema’s dicht bij de toekomst van morgen te brengen”.

Voor meer informatie

Steven Loockx
Werkgroep PR - KAA
0476/42 58 11
steven.loockx@skynet.be

Vera Van Reeth
0479/68 29 91
Middenschool KA Aarschot
Project “Democratie en burgerzin”


Lees ook

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1278

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1111

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1413

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1640

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 934

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 879

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1650

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1107

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1081

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1498

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 875

Doe eens 'parkour' op de speelkoer

Kinderen zijn doorgaans graag in beweging. Toch doen nogal wat kinderen vandaag te weinig aan sport en beweging. Met Parkour wil het Octopusplan dat veranderen. GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde sprong op de kar van Parkour. Gezond & plezant.

Lees meer 806

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder