GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

17 oktober 2016 Gelijke kansen Pedagogisch project
Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Dat onderwijs soms gezien wordt als een middel om maatschappelijke problemen allerhande op te lossen is geen realistische visie. Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Dat is ook niet haar kerntaak. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Maar daar slagen we nog steeds niet in. Iets om vandaag, op deze Werelddag van Verzet tegen Armoede, extra bij stil te staan.

Veertien jaar geleden is het ondertussen dat toenmalig minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten het Decreet Gelijke Onderwijskansen (beter bekend als het GOK-decreet) lanceerde. Een resem maatregelen gaande van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod, over het recht op inschrijving in een school van eigen keuze tot de oprichting van een commissie inzake leerlingenrechten moesten ervoor zorgen dat alle kinderen voortaan gelijke kansen zouden krijgen op de schoolbanken.

Helaas is die lovenswaardige doelstelling vandaag nog steeds geen realiteit. Ondanks bescheiden stappen in de richting van het terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom en schoolse achterstand, is de socio-economische status van leerlingen nog steeds een beslissende factor voor schoolsucces.. Die vaststelling is niet nieuw maar ze blijft actueel, zeker nu de meest recente Armoedebarometer ons leert dat het aantal kinderen dat geboren wordt in kansarmoede blijft stijgen.

Een defaitistisch antwoord als was het niet de taak van onderwijs om armoede de wereld uit te helpen, mag niet volstaan. Op zijn minst moeten alle kinderen, ook zij die uit  maatschappelijk kwetsbare gezinnen komen, dezelfde kansen op kwaliteitsvol onderwijs krijgen. Dat lijkt evident maar is het klaarblijkelijk niet. Het vergt moedige keuzes van beleidsmakers en onderwijsverstrekkers. Gelijke startkansen zijn immers niet voldoende als kinderen ongelijk aan de start komen.

Voor het GO! zijn die keuzes evident. Discussies over een maximumfactuur in het secundair onderwijs, toenemende kosten voor buitenschoolse opvang of de dubbele contingentering ter bevordering van een sociale mix bij inschrijvingen zijn geen op zichzelf staande dossiers. Ze raken het hart van een onderwijs waarin het bieden van maximale ontwikkelingskansen, ook voor kinderen in kansarmoede, een garantie moet zijn.

Het GO! pleit als enige onderwijsverstrekker expliciet voor het stimuleren van een sociale mix op onze scholen. Want het bieden van gelijke onderwijskansen aan élk kind is onlosmakelijk verbonden met de doelstelling om te leren samenleven. Mogelijkheden tot participatie bieden nog steeds de beste garantie op emancipatie en het doorbreken van de intergenerationele armoedecirkel.
In onze scholen koppelen we individuele ontwikkeling aan een samenlevingsproject. Alleen op die manier kunnen we leerlingen vormen tot actieve burgers van de samenleving van morgen: door gevoelig te zijn voor onrecht, hen te scherpen in hun kritische burgerzin en sociale ongelijkheden aan te vechten.

Onderwijs kan het armoedeprobleem misschien niet oplossen maar moet op zijn minst bijdragen tot de gezonde verontwaardiging die nodig is om krachtige beleidskeuzes te maken en stappen vooruit te zetten naar een meer rechtvaardige samenleving.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!


Lees ook

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 933

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10938

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1650

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1107

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1498

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 875

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 985

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 828

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1104

Mama’s in de klas

Samen leren samenleven. Al van in de kleuterklas. Dat is ook mama vieren over alle cultuurverschillen heen. In aanloop naar moederdag zorgden de kleutertjes van juf Kim in GO! basisschool Stadspark in Lier voor een mooi mamamoment.

Lees meer 872

Dagen die mogen blijven duren

Volop genieten van het leven, daar is niks mis mee. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de wereld er niet aan ten onder gaat. Duurzaam leren genieten en leven dus. Daar dachten ze in GO! atheneum Keerbergen 2 dagen intensief over na.

Lees meer 853

Naar het einde van een versnipperd onderwijslandschap?

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen toont zich vandaag van haar meest open kant door de identiteitscrisis waarmee ze worstelt open en bloot op tafel te leggen. Het zoekt daarbij aansluiting bij het pedagogisch project waar het GO! al jarenlang aan bouwt...

Lees meer 6624

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder