GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Vanmorgen meldden de media dat de factuur voor buitenschoolse opvang onbetaalbaar dreigt te worden. Een gevolg van de hervorming van het PWA-stelsel dat de Vlaamse Regering voor ogen heeft. Een van de wijzigingen houdt in dat de maximale duurtijd dat een werkzoekende kan gebruik maken van ‘Wijk-werken’ (PWA-stelsel) beperkt wordt tot 6 maanden. Een termijn die eenmalig verlengd zou kunnen worden met nog eens 6 maanden.

2/3 van de GO! scholengroepen geeft aan dat hun scholen beroep doen op PWA-cheques om bepaalde taken uit te laten voeren. Het gaat om voor- en naschoolse opvang maar ook om de niet-zonale busbegeleiding. Ook de andere onderwijsverstrekkers maken gebruik van PWA-cheques. Een wijziging van het stelstel kan dus voor een flinke impact op de werking zorgen. Daarom heeft het GO! samen met de andere onderwijsverstrekkers hierover een gezamenlijk standpunt ingenomen en een aantal bekommernissen overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

De beperking van het stelsel tot 6 maanden stelt de scholen voor diverse problemen:

  1. De noodzakelijke continuïteit in functie van kwaliteitsvolle opvang komt in gevaar
  2. De prijs voor opvang zal verhogen als scholen moeten overschakelen op duurdere contractuele medewerkers
  3. De scholen staat een moeizame zoektocht te wachten naar dergelijke contractuelen omwille van de minimale en kortstondige contracten
  4. De termijn van zes maanden is te kort om een schooljaar te overbruggen
  5. De termijn is ook te kort om voldoende te kunnen werken aan het socialiserings- en inburgeringsproces voor de werkloze

Het GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en OVSG zijn het er kortom over eens dat het onaantrekkelijk maken van het PWA-stelsel grote personeels- en administratieve gevolgen zal hebben voor de  kostprijs en de kwaliteit van de opvang. Niet wenselijk dus.

Onderzoek dat voorafging aan de hervorming en het advies van de SERV geeft duidelijk aan dat voor onderwijs de continuïteit van cruciaal belang is. Dat is moeilijk te rijmen met een PWA-stelsel van zes (plus zes) maanden.

Naast tweeverdieners blijken vooral alleenstaande ouders gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang. Die laatste vormen een kwetsbare groep, zo blijkt ook uit recente armoedecijfers. De schoolkosten op deze manier indirect nog eens verhogen is met andere woorden geen goed idee wil men de armoede in Vlaanderen efficiënt bestrijden.

Daarom wordt met aandrang gevraagd om voor onderwijs een uitzondering te voorzien in het nieuwe concept ‘Wijk-werken’ (PWA-stelsel) zodat de continuïteit in het belang van de kwaliteitsvolle opvang kan gegarandeerd worden.

De Vlaamse Regering (kabinet Muyters) nam akte van deze bekommernissen. Een definitieve beslissing is nog niet genomen.


Lees ook

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1640

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1081

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 875

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 985

Mama’s in de klas

Samen leren samenleven. Al van in de kleuterklas. Dat is ook mama vieren over alle cultuurverschillen heen. In aanloop naar moederdag zorgden de kleutertjes van juf Kim in GO! basisschool Stadspark in Lier voor een mooi mamamoment.

Lees meer 872

Sociale mobiliteit in het onderwijs? Het GO! maakt het verschil!

Onderzoek van prof. Jean Hindriks voor denktank Itinera leert dat Vlaanderen het niet zo goed doet als het gaat om gelijke kansen creëren en sociale mobiliteit op school. Opvallend is wel dat het GO! heel duidelijk in positieve zin afwijkt van die trend.

Lees meer 3489

Leren van elkaar

Voor de 3e keer op rij organiseerde GO! scholengroep Brussel zijn tweejaarlijkse studiedag voor alle leerkrachten van zijn basisonderwijs. Zo'n 800 leerkrachten waren ingeschreven om in meer dan 30 workshops op vijf locaties ervaringen uit te wisselen.

Lees meer 888

Engagementsbeurs voor een betere wereld

In het nieuwe jaar gaan we allemaal graag engagementen aan. In GO! atheneum Etterbeek doen ze dat op hun dag van de mondiale vorming met een engagementsbeurs.

Lees meer 1035

Samenwerken voor een sterk officieel onderwijs

Het GO!, OVSG en POV hebben hun voorstellen voor een intensievere samenwerking voorgelegd aan minister Crevits. Op het vlak van personeelsbeleid, leerplannen en opleidingsaanbod, de invulling van neutraliteit, het pedagogisch project en bestuurlijk model.

Lees meer 1917

Leerling op schrijversvoeten

Toen Atoussa Fathollah 2 was kwam ze uit Iran naar België. Vandaag studeert ze aan de VUB. Tussen de lessen en het studeren door schreef ze haar eerste boek: The Last Goddess of Darkness. In GO! atheneum Koekelberg zijn ze nog geen klein beetje trots.

Lees meer 931

Omarmen tegen armoede

De leerlingen van het Centrum voor Deeltijds Onderwijs in Heist-op-den-Berg verzetten zich tegen armoede. Ze doen dit met diverse acties in het kader van de Wereldverzetdag tegen Armoede op 17 oktober.

Lees meer 1106

Duaal leren, hefboom voor gelijke onderwijskansen

“Duaal leren is een belangrijk middel om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te doen afnemen.” Dat zegt Raymonda Verdyck naar aanleiding van de tweede hoorzitting over duaal leren in de commissie onderwijs vandaag.

Lees meer 1614

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder