GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Het GO! blijft groeien

23 september 2016 Pedagogisch project
Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Ondanks het feit dat steeds meer scholen leerlingen moeten weigeren door capaciteitsproblemen neemt het leerlingenaantal in het GO! toe in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

In het kleuteronderwijs stijgt het aantal leerlingen met 0,30 procent ondanks dalende geboortecijfers, in het lager onderwijs noteren we een stijging van 3,27 procent. In totaal neemt het leerlingenaantal in het gewoon basisonderwijs toe met 2.194 leerlingen. In het gewoon secundair onderwijs is er een toename van 2.048 (+ 2,59%) leerlingen. Net zoals vorig jarig kiezen steeds meer leerlingen voor een wetenschappelijk richting. Daarnaast blijven Latijn, handel, kantoor, haarzorg, lichamelijke opvoeding en elektriciteit populaire studierichtingen in het secundair onderwijs.

De OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het SO) van het GO! tellen op dit moment 1.123 leerlingen, dat zijn er bijna 400 meer dan bij de septembertelling van vorig jaar. Door de inzet op inclusief onderwijs daalt het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs van het GO! al enkele jaren, de invoering van het M-decreet  vorig schooljaar zorgt ervoor dat die daling zich versterkt voortzet.

“Ons leerlingenaantal zit al jaren in stijgende lijn, een teken dat ons pedagogisch project steeds meer mensen aanspreekt,” zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! “Jammer genoeg neemt jaar na jaar ook het aantal leerlingen toe dat we moeten weigeren omdat onze scholen volzet zijn. Dit jaar vonden 4.360 leerlingen geen plek in onze scholen. Dat is niet meer alleen het geval in Brussel en Antwerpen, ook in Vlaams-Brabant moeten we steeds vaker leerlingen weigeren.”

 

Sep/15

Sep/16

verschil

nataliteit

Gewoon kleuteronderwijs

34 416

36.526

0,30%

-0,90%

Gewoon  lager onderwijs

63.796

65.880

3,27%

2,25%

Buitengewoon lager onderwijs

6.083

5.639

-7,30%

2,25%

Buitengewoon kleuteronderwijs

538

563

4,65%

-0,90

Gewoon SO

79.188

81.236

2,59%

0,35

DBSO

2.225

2.273

2,16%

0,35

Buitengewoon SO

5.484

5.365

-2,17%

0,35

Eindtotaal

193.730

197.482

1,94%

 Bovenstaande tabel vermeldt de gegevens van het leerplicht- en het kleuteronderwijs. De cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs (de kunstacademies en muziekscholen) zijn niet opgenomen omdat hier de inschrijvingen pas eind september worden afgerond. Ook de internen in de internaten en de cursisten in het volwassenenonderwijs werden in deze spoedtelling niet meegenomen. Veel cursussen van het volwassenenonderwijs zijn immers modulair opgebouwd, waardoor de instapdatum niet vast is.

De spoedtelling werd dit schooljaar georganiseerd door het agentschap voor onderwijsdiensten, AgODi. Van daaruit werden de cijfers aan de onderwijsverstrekkers bezorgd.


Meer informatie via

Sarina Simenon
0476 26 66 36
sarina.simenon@g-o.be


Lees ook

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1639

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1650

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1107

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1498

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 875

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 985

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 828

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1104

Mama’s in de klas

Samen leren samenleven. Al van in de kleuterklas. Dat is ook mama vieren over alle cultuurverschillen heen. In aanloop naar moederdag zorgden de kleutertjes van juf Kim in GO! basisschool Stadspark in Lier voor een mooi mamamoment.

Lees meer 872

Dagen die mogen blijven duren

Volop genieten van het leven, daar is niks mis mee. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de wereld er niet aan ten onder gaat. Duurzaam leren genieten en leven dus. Daar dachten ze in GO! atheneum Keerbergen 2 dagen intensief over na.

Lees meer 853

Naar het einde van een versnipperd onderwijslandschap?

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen toont zich vandaag van haar meest open kant door de identiteitscrisis waarmee ze worstelt open en bloot op tafel te leggen. Het zoekt daarbij aansluiting bij het pedagogisch project waar het GO! al jarenlang aan bouwt...

Lees meer 6624

Sociale mobiliteit in het onderwijs? Het GO! maakt het verschil!

Onderzoek van prof. Jean Hindriks voor denktank Itinera leert dat Vlaanderen het niet zo goed doet als het gaat om gelijke kansen creëren en sociale mobiliteit op school. Opvallend is wel dat het GO! heel duidelijk in positieve zin afwijkt van die trend.

Lees meer 3489

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder