GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Het is een onmiskenbare tendens dat er vanuit de maatschappij steeds meer wordt verwacht van het personeel in de scholen en meer specifiek van de leraren. De opdracht van de leraar is al jarenlang veel meer dan lesgeven alleen. De leraar draagt daarbij niet alleen kennis over, maar hij is vooral coach en begeleider van leerprocessen, hij is opvoeder, organisator, mentor…

Schoolbesturen moeten dan ook een beroep kunnen doen op personeel dat die diverse taken aankan en een personeelsbeleid kunnen voeren dat de speciefieke competenties en talenten én de expertise van de personeelsleden optimaal benut.

Toch wordt de opdracht van de leraar nog altijd uitgedrukt in een aantal contacturen per week. Dat aantal contacturen weerspiegelt al lang niet meer de werkelijkheid van de omvang van de opdracht. Van leraren wordt veel meer gevraagd, niet alleen op school maar ook daarbuiten. Zo wordt, bij wijze van voorbeeld, het overleg op school, de vak(groep)werking, de vertegenwoordiging in diverse - ook schoolexterne - organen, de eigen professionalisering … niet verrekend in de contacturen. Ook het Rekenhof pleit er in zijn rapport over de rechtspositie van het onderwijspersoneel voor de opdracht van de leraar te herdefiniëren en niet langer uit te drukken in contacturen per week.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de reële tijd die de leraar aan zijn opdracht besteedt, in de lijn ligt van de prestaties van het personeel in andere beroepssectoren. De koepels en het GO! kunnen zich dan ook vinden in een jaaropdracht van gemiddeld 38 uur per week.

De omzetting van die 38 uur naar de concrete opdracht van de leraar is een taak voor het schoolbestuur, en gebeurt uiteraard ook in overleg met de leraar. Schoolbesturen hebben daarbij nood aan voldoende ruimte om hun leraren in te zetten waar ze het best renderen en hun professionaliteit verder kunnen ontplooien, om hen te coachen en te begeleiden of te sturen, waar dat nodig mocht zijn.

De koepels en het GO! verwachten van de overheid dat zij die ruimte creëert en stimuli aanreikt die de slagkracht van de schoolbesturen vergroten. Schaalvoordelen verbonden aan een affectatie aan het schoolbestuur zouden ervoor kunnen zorgen dat elke startende leraar een volwaardig opdrachtenpakket krijgt en op de ondersteuning mag rekenen die hij nodig heeft.

In die situaties waar het leerrecht van de leerlingen in de verdrukking komt of ernstig bedreigd wordt, moet het schoolbestuur snel, maar ook flexibel kunnen ingrijpen via instrumenten die de focus leggen op de inhoud en niet op de procedures. De koepels en het GO! pleiten ervoor dat schoolbesturen de mogelijkheid krijgen een dergelijk HR-beleid uit te werken, waarbij de focus ligt op het opvolgen en coachen, eerder dan op formele evaluatieprocedures. In zijn rapport vraagt het Rekenhof zich overigens af of het nodig is élk personeelslid aan een formele evaluatieprocedure te onderwerpen.


Lieven Boeve           
directeur-generaal Katholiek onderwijs Vlaanderen   

Patrick Delbaere 
algemeen directeur Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten

Patrick Weyn
directeur Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Raymonda Verdyck
afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap


Je vindt hier een pdf-versie van het gezamenlijke standpunt.


Lees ook

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 933

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1104

Leren van elkaar

Voor de 3e keer op rij organiseerde GO! scholengroep Brussel zijn tweejaarlijkse studiedag voor alle leerkrachten van zijn basisonderwijs. Zo'n 800 leerkrachten waren ingeschreven om in meer dan 30 workshops op vijf locaties ervaringen uit te wisselen.

Lees meer 888

Gaan voor je droom in de TintelStroom

Enkele leraren en ouders van GO! freinet-basisschool TintelTuin in Zoutleeuw zijn ervan overtuigd dat de pedagogische visie van Celestin Freinet ook in het middelbaar een unieke meerwaarde biedt. Daarom starten ze op 1/9/2016 met een freinet-middenschool.

Lees meer 1233

Samenwerken voor een sterk officieel onderwijs

Het GO!, OVSG en POV hebben hun voorstellen voor een intensievere samenwerking voorgelegd aan minister Crevits. Op het vlak van personeelsbeleid, leerplannen en opleidingsaanbod, de invulling van neutraliteit, het pedagogisch project en bestuurlijk model.

Lees meer 1917

GO! leerkrachten zijn tevreden leerkrachten

GO! medewerkers voelen zich goed op hun werkplek. Dat blijkt uit de grote welzijnsbevraging die het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft afgenomen bij zijn medewerkers in de scholengroepen.

Lees meer 1540

"Differentiatie en maatwerk zijn nodig"

Leerachterstand en leervoorsprong doen zich op alle leeftijden voor. Voor de leerkracht is het een hele opdracht om deze kinderen en jongeren bij de les te houden. Nascholer Liv Van Hyfte helpt je op weg met 2-daagse opleidingen.

Lees meer 1648

GO! zoekt nieuwe leerkrachten

20 april 2015

Leerkrachten

Op 15 april start de jaarlijkse wervingsperiode voor nieuwe leraren bij het GO!. “Met een leerlingenaantal dat blijft stijgen doen wij een warme oproep naar afstuderende leraren om zich kandidaat te stellen bij het GO!”, zegt Raymonda Verdyck.

Lees meer 4428

Good good good... good vibrations

GO! CVO Antwerpen deelt 6.000 complimentjes uit in de strijd tegen burn-out en stress naar aanleiding van compilmentendag. Het mag dan al symbolisch zijn, het zorgt misschien wel voor een grote zindering van goede gevoelens door de stad. Chapeau CVO!

Lees meer 1744

Samen-scholen: nog zo gek niet!

Vanaf 1 september 2015 slaan middenschool Atheneum Dendermonde en middenschool Zwijveke Dendermonde de handen in elkaar. Samen vormen zij GO!MAD, een te gekke school voor alle leerlingen.

Lees meer 1666

Een schoon gebaar

Dag van de leerkracht viel dit jaar op zondag 5/10. De kans om eens lekker uit te slapen. Maar geen leerlingen in de buurt. Daarom zorgden leerlingen van het technisch atheneum in Niel vrijdag al voor een gebaar van appreciatie.

Lees meer 1840

Slotfeest 25 jaar GO!

8 september 2014

Evenementen Leerkrachten

Voor wie het nog niet wist, dit jaar bestaat het GO! 25 jaar. De kinderschoentjes ontgroeid, klaar om het onderwijs van de toekomst zijn vorm te geven. Een mooi moment om een feest te organiseren voor allen die dat helpen waarmaken.

Lees meer 4907

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder