GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Onbekend is onbemind

24 mei 2016
Waarom kan het GO! in een geseculariseerde samenleving zijn aandeel niet versterken? Die vraag stelt Bart Brinckman zich naar aanleiding van de uitspraken van de rector van de UGent in De Standaard van 23 mei. Een terechte vraag.

Een samenvattende duik in de geschiedenis brengt verheldering. Het schoolpact dat in 1958 tot stand kwam na een heuse schooloorlog, garandeerde de keuzevrijheid die moest verzekeren dat ouders naast het katholiek onderwijs voor een alternatief kunnen kiezen. Het initiatief hiertoe werd bij de staat gelegd, daarom sprak men van “rijksonderwijs”. Het schoolpact regelde de subsidies voor het zogenaamde “vrij onderwijs”. In ‘ruil’ voor de oprichting van het rijksonderwijs werden katholieke scholen voortaan verregaand gesubsidieerd: tot op vandaag wordt zestig tot zeventig procent van de schoolgebouwen in het katholiek onderwijs door de overheid betaald.
Daaropvolgende decreten verankerden de historische verworvenheden van het vrij onderwijs verder.

Infrastructuurmiddelen worden toegekend op basis van marktaandeel, waardoor de grootste ook altijd het meeste krijgt. De bestaande machtsverhoudingen werden zo stevig gebetonneerd op de “markt” die het onderwijslandschap steeds meer is geworden. Dit ontnam aan het GO! de facto de mogelijkheid om door te groeien en zorgde er in de loop der jaren voor dat ouders in de feiten niet overal de vrijheid hebben om voor een GO! school te kiezen.

Zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Wanneer heel wat jongeren uit het katholiek onderwijs komen,  stromen ze ook door in verschillende segmenten van onze samenleving, zoals de bedrijfswereld en de politieke wereld. Ook media houden het vizier gericht op de grootste speler, waardoor het meestal dezelfde stem is die aan het woord wordt gelaten. Waar het GO! de laatste decennia grote stappen heeft gezet om het verzuilde verhaal te overstijgen en continu in te spelen op een samenleving in verandering lijken andere stemmen in de recente debatten die tegenstellingen opnieuw aan te wakkeren.

De vraag die kan worden gesteld is of dit te maken heeft met het feit dat het GO! jaar na jaar blijft groeien en ons pedagogisch project aanslaat. Want in tegenstelling tot wat Brinckman schrijft, stijgt het leerlingenaantal gestaag. De laatste 5 jaar groeide het GO! met meer dan 25.000 leerlingen. En deze groei zou sterker kunnen, de eerder geciteerde decreten hebben als gevolg dat het GO! jaarlijks enkele duizenden leerlingen moet weigeren omwille van plaatsgebrek en gebrek aan middelen, en dat in heel Vlaanderen.

Wij zijn blij dat ons pedagogisch project aanslaat. Deuren openen, jonge mensen tot gelukkige, mondige, creatieve en moedige burgers laten opgroeien die bereid zijn samen te bouwen aan de toekomst, hen begrip en respect voor andere overtuigingen bijbrengen, dat is waar ons project voor staat. De kleurrijkheid en de verscheidenheid in onze scholen zijn voor ons een rijkdom. We gaan daarbij niet uit van één overtuiging die de voorkeur geniet. Maar dat wil niet zeggen dat overtuigingen en levensbeschouwingen geen plaats hebben op onze scholen, integendeel. We doen dat echter op grond van gelijkwaardigheid en door in te zetten op een wij-gevoel, op wat mensen verbindt.

Een recent Itinera-rapport toont aan dat de sociale breuklijn in Vlaanderen groot is, dat het onderwijs niet meer de sociale lift is die het zou moeten zijn, maar ook dat het GO! het op dat vlak heel wat beter doet door expliciet in te zetten op sociale mix en kansen voor alle kinderen. Dat is dan ook waar het GO! voor staat: Kansen bieden aan alle jongeren en elk talent gelijkwaardig behandelen staat bij ons voorop. Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs het verschil kan maken door échte kansen te bieden aan jonge mensen, door talenten te ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig te behandelen.

De vrijheid van onderwijs die telkens opnieuw eenzijdig wordt bekeken als de vrijheid van eenieder om eigen scholen op te richten, heeft er ons onderwijslandschap niet mooier op gemaakt. Segregatie, concentratiescholen én concurrentie zijn er de pijnlijke nevenverschijnselen van. Misschien is de tijd rijp om te focussen op het belang van onze leerlingen, eerder dan op het behoud van marktaandelen. En wat mij betreft kan dat gewoon in één onderwijsnet van en voor de Vlaamse Gemeenschap.


Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!
Lees ook

Recyclage in de mode

24 oktober 2016 SV

Trendy én ecologisch verantwoord: tijdens de M-Fair op zondag 16 oktober in het congres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen kaapte de opleiding Mode van GO! CVO Crescendo de eerste prijs weg met een modelijn op basis van gerecycleerd materiaal.

Lees meer 871

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1278

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1112

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1413

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1640

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 934

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 879

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10941

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1650

Tafeltennisgoud voor Laurens

12 september 2016

Sport Topsport

Vorige week was het nog dromen van die gouden medaille, vannacht kwam de droom uit. Laurens Devos, leerling in GO! atheneum Redingenhof Leuven wint goud op de Paralympische Spelen in Rio. Perfecte mix van talent, doorzettingsvermogen en prima omkadering.

Lees meer 1052

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1402

Apple valt niet ver van Boom

8 september 2016

Basisonderwijs ICT

Wie de technologische hoogmissen van onze wereld volgt mocht gisteren 7/9 de presentatie van de nieuwste Apple iPhone in wereldpremière niet missen. Attente toeschouwers konden daarop zien dat de technologiereus ook GO! basisschool Boom Park weet liggen.

Lees meer 1820

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder