GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
donderdag 14 november 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Naar het einde van een versnipperd onderwijslandschap?

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen toont zich vandaag van haar meest open kant door de identiteitscrisis waarmee ze worstelt open en bloot op tafel te leggen. Het zoekt daarbij aansluiting bij het pedagogisch project waar het GO! al jarenlang aan bouwt...

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen toont zich vandaag van haar meest open kant door de identiteitscrisis waarmee ze worstelt open en bloot op tafel te leggen. Het zoekt daarbij aansluiting bij het pedagogisch project waar het GO! al jarenlang aan bouwt. Een heel belangrijke vraag komt zo op tafel te liggen: wat is de betekenis van de versnippering in ons onderwijslandschap waarin verschillende netten naast elkaar bestaan?

De denkoefening van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt duidelijk dat het pedagogisch project van het GO! aanslaat. Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werkt al jarenlang aan een schoolproject dat inzet op een breed respect voor alle overtuigingen. Dat is de kracht van een pluralistische benadering die diversiteit als uitgangspunt neemt om van daaruit samen te bouwen aan het samenleven.

Daarin blijft het GO! verder groeien: in het vernieuwde pedagogisch project dat we in januari lanceerden, werd de nadruk nog sterker op het samen leren samenleven gelegd. Dit doen we door uit te gaan van de gelijkwaardigheid van verschillende opvattingen, niet door te vertrekken van het eigen grote gelijk van één overtuiging.

Om een eerlijke dialoog te voeren is neutraliteit noodzakelijk: het is de onpartijdigheid die het gesprek op basis van gelijkwaardigheid mogelijk maakt. We gaan in de eerste plaats uit van wat mensen verbindt en onderschrijven samen een aantal basiswaarden, waaronder respect, openheid, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en engagement.

Wederkerigheid is hierbij een voorwaarde: het is waar we onszelf toe engageren, maar tegelijk ook wat we verwachten van anderen. Ik moet anderen respecteren én mag verwachten dat anderen ook respectvol met mij omgaan. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen overtuigingen en achtergronden.

We zijn blij dat ons waardevolle maatschappelijk project navolging krijgt. Het Katholiek Onderwijs reageert vanuit een vrees om de eigen identiteit nog verder te zien verwateren. Hoe deze voorzichtige stappen naar een meer open perspectief zich verhouden tot het versterken van de eigen identiteit blijft daarbij een open vraag. Zoals ik eerder zei: dat wringt. Onze GO! identiteit is een resolute keuze voor het samenleven en een dialoog waar gelijkwaardigheid centraal staat. Naast het vormen van zelfbewuste individuen met een eigen persoonlijkheid willen we met onze scholen nu meer dan ooit tevoren bouwen aan een harmonieuze samenleving.

Als het Katholiek Onderwijs zich steeds meer inschrijft in het onderwijsproject van het GO!, legt ze de vraag op tafel wat de betekenis nog is van de vrijheid van onderwijs waar ze zo hard op hamert. Als die alleen nog gaat om spanningen en een machtsstrijd tussen verzuilde netten waarin niet de verschillende inhoudelijke projecten maar wel het behoud van het marktaandeel centraal staat, verliest die vrijheid haar betekenis.

We stellen vast dat onderwijsdiscussies vandaag nog al te vaak over het vrijwaren van die vrijheid gaan. Maar dwalen we daarmee niet te ver af van waar het eigenlijk om zou moeten gaan in onderwijs? Onze core business is om kinderen en jongeren te vormen tot burgers in deze samenleving, tot zelfbewuste individuen die over de nodige bagage beschikken om het leven verder aan te gaan. Kinderen en jongeren die klaar zijn om een plaats in te nemen in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt, maar die ook op een harmonieuze manier met elkaar kunnen samenleven. Want ook aan een meer rechtvaardige samenleving moet de school bouwen, door leerlingen gelijke kansen te bieden en in te zetten op sociale mobiliteit zoals het recente Itinera-onderzoek eens te meer onderstreepte en waaruit evenzeer blijkt dat het pedagogisch project van het GO! daarin slaagt.

Kwaliteitsvol onderwijs maakt werk van die doelstellingen en plaatst ze centraal in haar pedagogische praktijk. Die is op geen enkele manier gediend met machtsspelletjes, en de dualisering en polarisering die daar het gevolg van zijn. Een versnipperd onderwijslandschap dient niemand. De discussie moet dus gaan over hoe we van die ambitie nog sterker een gedeelde bezorgdheid kunnen maken, door toe te groeien naar één onderwijsnet: het onderwijs van onze samenleving, van onze Vlaamse Gemeenschap.


Raymonda Verdyck
afgevaardigd bestuurder GO!


Lees ook

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1428

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1661

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10973

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1663

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1125

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1516

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 885

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 999

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 840

Hoe ze scoorden zonder woorden

Een zoektocht naar universele verhalen die iedereen beroeren. Dat is Johakyu. De cursisten Nederlands van GO! CVO Antwerpen woonden de woordloze voorstelling van Dimitri Leue en zijn jonge theatermakers bij.

Lees meer 770

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1117

Mama’s in de klas

Samen leren samenleven. Al van in de kleuterklas. Dat is ook mama vieren over alle cultuurverschillen heen. In aanloop naar moederdag zorgden de kleutertjes van juf Kim in GO! basisschool Stadspark in Lier voor een mooi mamamoment.

Lees meer 884

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder