GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Sociale mobiliteit in het onderwijs? Het GO! maakt het verschil!

Onderzoek van prof. Jean Hindriks voor denktank Itinera leert dat Vlaanderen het niet zo goed doet als het gaat om gelijke kansen creëren en sociale mobiliteit op school. Opvallend is wel dat het GO! heel duidelijk in positieve zin afwijkt van die trend.

Het GO! maakt uitgesproken sterker werk van sociale mobiliteit dan het vrij onderwijs. Dat is één van de bevindingen uit onderzoek van professor Jean Hindriks voor de denktank Itinera. Hij stelt daarin dat ons land ondermaats scoort op het vlak van gelijke kansen en sociale mobiliteit, een immens probleem voor onze samenleving. Uit het onderzoek blijkt dat die sociale mobiliteit sterk verschilt tussen landen onderling, maar dus ook in Vlaanderen zelf tussen de verschillende onderwijsverstrekkers.

Het verbaast mij dat de directeur-generaal van het katholiek onderwijs in een artikel over het onderzoek in De Standaard van 27 april dat verschil niet wijt  aan het eigen beleid maar aan de extra werkingsmiddelen voor minder kansrijke leerlingen. “Het GO! krijgt door de grotere sociale mix onder de jongeren en het verschil in publiek veel meer SES-middelen dan wij. En net bij die groepen valt veel leerwinst te boeken, en dat doet het GO! zeer goed,” aldus Boeve.

De hogere mobiliteit in het GO! mag inderdaad niet verbazen. Stellen dat dit een gevolg is van meer middelen, is echter de wereld op zijn kop. De superdiverse samenleving waarin we leven weerspiegelt zich sterker in het GO! en we boeken veel leerwinst, twee dingen waar ik erg trots op ben. Het zijn de verdiensten van een sterk maatschappelijk geëngageerd project en de inzet van velen. Vanuit het pedagogisch project van het GO! kiezen wij al jaren voor een sociale mix en het bieden van gelijke onderwijskansen.

Dat zijn geen loze woorden, het is onze missie. Sociale ontvoogding zit ons onderwijs in de genen en we kunnen op dit vlak dan ook een track-record neerleggen als geen ander, dat blijkt nog maar eens uit dit onderzoek. En gelukkig zijn er de SES-middelen, de extra werkingsmiddelen die scholen krijgen om kinderen uit minder kansrijke gezinnen te helpen. Elke school van elke onderwijsverstrekker heeft er echter op dezelfde manier recht op, dus daar zit het verschil niet.

Het universele recht op onderwijs veronderstelt dat de samenleving in maximale ontplooiings- en participatiekansen voorziet voor elk individu, volgens zijn of haar mogelijkheden. Dit recht is voor het GO! onlosmakelijk verbonden met het nastreven van gelijke kansen en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting. Door te focussen op wat mensen verbindt en kinderen, jongeren en volwassenen te leren samenleven over de grenzen van verschillen heen maken we van de school een betekenisvolle leer- en leefomgeving die bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving. Aan die ambitie houden wij vast. Het gaat hier om een  maatschappelijke opdracht die meer dan ooit relevant blijft.

Onderwijs zonder sociale segregatie, maar met de wil om alle talenten te ontwikkelen en élk talent gelijkwaardig te waarderen is een onderwijs dat goed is voor onze welvaart en ons welbevinden. Het is een plaats waar kwaliteitsvol onderwijs wordt aangeboden aan alle leerlingen; waar jongeren samen zoekend op weg mogen gaan naar wat betekenisvol en waardevol is voor henzelf, hun omgeving en de samenleving; waar kansen gemaximaliseerd worden door elke jongere de mogelijkheid te geven eigen talenten te ontplooien. Het is een plaats waar voluit wordt ingezet op maatschappelijke integratie vanuit een emanciperend perspectief, omdat iedereen dezelfde kansen verdient. Zo werken wij elke dag aan sociale mobiliteit.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!


Lees ook

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1640

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 934

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10941

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1650

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1108

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1499

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 875

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 986

Het juninummer van Helemaal GO! is er

Het laatste nummer van Helemaal GO! voor dit schooljaar. Voor de zomervakantie van start gaat nog even grasduinen in GO! onderwijsland. Aandacht voor de vernieuwde directeursopleiding, neuromythes, GO! internatendag, DKO en onze STEM-ambassadeurs BaO.

Lees meer 828

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1104

Mama’s in de klas

Samen leren samenleven. Al van in de kleuterklas. Dat is ook mama vieren over alle cultuurverschillen heen. In aanloop naar moederdag zorgden de kleutertjes van juf Kim in GO! basisschool Stadspark in Lier voor een mooi mamamoment.

Lees meer 873

Dagen die mogen blijven duren

Volop genieten van het leven, daar is niks mis mee. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de wereld er niet aan ten onder gaat. Duurzaam leren genieten en leven dus. Daar dachten ze in GO! atheneum Keerbergen 2 dagen intensief over na.

Lees meer 853

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder