GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Peilingen gaan niet over individuele leerlingen, dus ook niet over diploma’s

25 februari 2016 Eindtermen
In de eindtermendiscussie stelde Bram Spruyt in DS (23/2) dat peilingstoetsen richtinggevend zijn voor het behalen van een diploma. Dat een diploma en het behalen van de eindtermen gereduceerd worden tot die toetsen is voor het GO! te kort door de bocht.

Laten we duidelijk zijn: het diploma moet inderdaad een bewijs zijn van het effectief beheersen van bepaalde kennis en vaardigheden. En op de vraag welke kennis en vaardigheden dat dan moeten zijn, luidt het antwoord evident ‘zoals (onder meer) vastgelegd in de eindtermen’. Het GO! onderschrijft ondubbelzinnig de relevantie van die eindtermen en juicht de actualisering ervan toe.

Voor ons staat het buiten kijf dat de eindtermen ambitieus mogen zijn. Er gaan veel overheidsmiddelen en dus belastinggeld naar onderwijs en daar mogen duidelijke verwachtingen tegenover staan. Het antwoord op de vraag ‘wat’ in onderwijs aan bod moet komen, mag verregaand beantwoord worden door die overheid. Al was het maar omdat transparante eindtermen een betere waarborg bieden voor gelijke onderwijskansen voor elke leerling en ook duidelijk maken waarvoor een diploma staat. Die intentie sluit naadloos aan bij ons pedagogisch project, dat richting geeft aan ‘hoe’ die inhouden aan bod moeten komen: vanuit een versterkte inzet op het samen leren samenleven, en met maximale ontwikkelingskansen voor elk kind.

Eindtermen functioneren als een systeemgericht kader en worden vanuit dit oogpunt ontwikkeld sinds 1991: ze vormen een referentiekader voor het kwaliteitstoezicht door de overheid via doorlichtingen van de onderwijsinspectie en via peilingsonderzoeken. Ze bieden een kader voor de school om verantwoording af te leggen over het gevoerde interne kwaliteitsbeleid. Aan de hand van peilingen worden uitspraken gedaan over het behalen van de eindtermen op het niveau van het Vlaamse onderwijssysteem, niet op het niveau van individuele leerlingen of scholen.

Naast een schatting van het percentage leerlingen dat een bepaalde groep eindtermen bereikt in Vlaanderen, wordt er in de peilingen ook nagegaan of er systematische verschillen zijn in prestaties tussen scholen, klassen en leerlingen en of deze verschillen samenhangen met bepaalde school-, klas- of leerlingenkenmerken. Aan de hand van de resultaten van de peilingen is het mogelijk om tekorten en pluspunten in ons onderwijs bloot te leggen. Een diploma toekennen louter op basis van resultaten verkregen via deze peilingen is niet aan de orde.

Eindtermen geven richting aan het ontwikkelingsproces van leerlingen: het is wat de samenleving verwacht van de school en het zijn de doelen die in het onderwijsleerproces aan bod moeten komen. De beslissing over het bereiken ervan ligt finaal bij de klassenraad. Leerkrachten hebben het ontwikkelingsproces van hun leerlingen van nabij gevolgd en kunnen het best beoordelen of zij ‘de meet’ die de eindtermen stellen, hebben gehaald. Ze verdienen dan ook het vertrouwen om dat te doen.

Laat het duidelijk zijn, de relevantie van de peilingstoetsen is niet dat ze de eindtermen op het niveau van de leerling finaal en op een doorslaggevende, ‘geobjectiveerde’ manier aftoetsen. Want daarvoor zijn ze niet gemaakt.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!


Lees ook

‘Mediawijsheid is een mensenrecht’

Over mediawijsheid is al veel geschreven. Toch blijft het een actueel thema, dat onze aandacht verdient. Ook op school. Op 9 oktober werd het eerste Doordenkertje van dit schooljaar aan dit thema opgehangen.

Lees meer 2608

Excelleren in actief burgerschap: je kan wél het verschil maken

Droom groot en doe klein. Iedereen kan zelf meewerken aan een betere wereld. Dat is de boodschap die het traject ‘excelleren in actief burgerschap’ wil uitdragen. Dilys Vyncke van de GO! Pedagogische Begeleidingsdienst licht het toe.

Lees meer 3444

“Mama, Thomas heeft in mijn broekje gezeten”

Als je vierjarige dochter met zo’n verhaal uit de kleuterklas thuiskomt, is dat natuurlijk schrikken. Maar meestal gaat het om perfect normaal gedrag, aldus Erika Frans van Sensoa.

Lees meer 4769

“Hier zit die oorlog zo dicht op je huid”

8 februari 2013 SL

Eindtermen Pedagogisch project Wereldburgerschap

Eerst in de les, daarna ter plekke: de leerlingen van GO! atheneum Dendermonde zullen de Eerste Wereldoorlog niet gauw vergeten. Een didactische uitstap naar Ieper maakte de gevolgen van de oorlog zo veel concreter. Herinneringseducatie op haar sterkst.

Lees meer 1893

Universiteiten streven naar betere studiekeuzebegeleiding in secundair

12 juni 2012

Eindtermen

In december 2011 publiceerde Klasse dat ‘een op vier scholen haar leerlingen onvoldoende voorbereidt op het hoger onderwijs’. Hoe staan universiteiten hier tegenover?

Lees meer 2807

Hogescholen in de bres voor (startende) studenten

12 juni 2012

Eindtermen

De overgang van secundair naar hoger onderwijs is geen makkie. Leerlingen worden studenten en komen in een heel nieuwe situatie terecht. Hoe zien hogescholen die overgang?

Lees meer 2592

Zin en onzin van zittenblijven

8 mei 2012

Eindtermen

Veel leerkrachten vinden zittenblijven een zinvolle maatregel voor anderstaligen, voor kinderen die niet schoolrijp zijn of met tijdelijke leermoeilijkheden kampen. Maar klopt die opvatting wel?

Lees meer 4001

Hoe maatschappelijk taalvaardig zijn laatstejaars secundair onderwijs?

Een overheidspeiling naar de maatschappelijke taalvaardigheid van laatstejaars SO leidde tot de 'Conferentie Maatschappelijke taalvaardigheid in Duet'. Ook 2 collega’s van GO! technisch atheneum Diest gingen meezoeken naar verklaringen en antwoorden.

Lees meer 4526

Oktobermaand: KTA Wemmel op volle snelheid

De maand oktober is er niet bepaald eentje om aan winterslaap te denken in GO! technisch atheneum Campus Wemmel. De school heeft behoorlijk wat op de agenda staan.

Lees meer 2275

Middenschool KA Aarschot scoort Europees

In het Oostenrijkse Wels werden de resultaten van 3 jaar onderzoek, in het Europese kader van het Comenius-project “Water – fuel for the future”, voorgesteld.

Lees meer 1959

Het Kompas - secundair methodeonderwijs in MS1 (campus Tichelrij) te Sint-Truidenvanaf 1 september 2008

GO! atheneum Pottelberg 1e graad Kortrijk is al jaren een gerenomeerde en succesvolle school, gericht op ASO – onderwijs. Naast haar traditionele klassen start zij vanaf 1/09/2008 nu ook met het Kompas, een methodeklas in het 1ste jaar.

Lees meer 1866
Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder