GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

'Je bent goed bezig' doet deugd

Onderwijs is sowieso een verhaal van mensen kansen geven. Toch loopt het voor sommigen anders dan gehoopt en lijken de kansen verkeken. Gelukkig is er ook tweedekansonderwijs zoals in cvo Cervo-Go De Panne. De waarde ervan is groot. Een compliment waard.

Omdat het voor iedereen deugd doet een compliment te krijgen en omdat cursisten in het tweedekansonderwijs best een extra hart onder de riem kunnen gebruiken, werd het label 'Je bent goed bezig!' in het leven geroepen.

Sinds een aantal jaar biedt cvo Cervo-Go, het centrum voor volwassenenonderwijs in De Panne, ook de mogelijkheid om het diploma secundair onderwijs te behalen via het tweedekansonderwijs. Heel wat jongeren maken om diverse redenen hun schoolloopbaan niet af. Jaren later worden ze geconfronteerd met hun zwakke positie op de arbeidsmarkt. Het in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs is vaak een vereiste om aan de slag kunnen gaan.

Tijdens deze opleiding krijgen cursisten de kans om hun aanvullende algemene vorming te combineren met een beroepsspecifieke opleiding. Dat het op latere leeftijd niet evident is om opnieuw op de schoolbanken te zitten, ondervinden de leerkrachten van het tweedekansonderwijs dagelijks aan de lijve. Het enthousiasme waarmee echter velen deze tweede kans met beide handen vastnemen, inspireerde de lesgevers om het project 'Je bent goed bezig!' uit de grond te stampen.

Het label is niet alleen een erkenning, maar is ook gekoppeld aan een opdracht. Cursisten moeten op zoek gaan naar organisaties of personen die ook goed bezig zijn en dit ondersteunen door ook hen het label 'Je bent goed bezig!' toe te kennen. Maar daar blijft het niet bij. Cursisten moeten kijken hoe ze de organisatie of de persoon in kwestie in de kijker kunnen plaatsen of ondersteunen en dit door bijvoorbeeld een bepaalde actie op poten te zetten.

Maar ook daar stop het niet, want het is de bedoeling dat de gelauwerde organisatie of persoon -die het digitale label heeft ontvangen van de cursisten tweedekansonderwijs, ook op hun beurt dit label doorgeven.

Het project 'Je bent goed bezig!' heeft ondertussen zijn doel niet gemist. Tal van acties staan op stapel en reeds diverse organisaties en personen werden op deze manier in de kijker gezet. Op www.facebook.com/jebentgoedbezig vind je alvast een heel overzicht van genomineerde organisaties en personen.

Met dit project zorgt het cvo in De Panne er niet alleen dat cursisten een hart onder de riem krijgen, maar ook dat de vaardigheden die ze tijdens de opleiding verwerven ook nuttig aangewend worden voor de samenleving. De cursisten vertrekken vanuit hun eigen beleving en talenten om andere organisaties te nomineren en het label door te geven en hen via allerlei acties te ondersteunen.

Volg het project op

www.facebook.com/jebentgoedbezig
twitter.com/_goedbezig
www.pinterest.com/goedbezig001/project-goed-bezig

Eerste actie:

Vandaag, maandag 22 februari om 11u overhandigen de cursisten van het tweedekansonderwijs in cvo Cervo-Go De Panne, in aanwezigheid van Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde, aan de vrijwilligers van Fedasil, het label 'Je bent goed bezig!'. Een 'uitgelezen kans' om de vele vrijwilligers in de ganse vluchtelingenproblematiek in de kijker te plaatsen.


Meer informatie via

Nik Lippens
verantwoordelijke project 'Je bent goed bezig!'
leerkracht AAV
cvo Cervo-Go
0478 51 33 03


Lees ook

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1276

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1110

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1412

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 879

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1649

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1401

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1107

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1498

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 874

Al gehoord van het CVO-lied?

4 juli 2016 AD

Volwassenenonderwijs

Het was een fantastisch schooljaar bij GO! CVO Antwerpen. En dat is te zien in de einde(school)jaarsvideo! Geproclameerde cursist Dries De Vis zorgde voor het vrolijke en aanstekelijke CVO-lied.

Lees meer 834

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1513

Doe eens 'parkour' op de speelkoer

Kinderen zijn doorgaans graag in beweging. Toch doen nogal wat kinderen vandaag te weinig aan sport en beweging. Met Parkour wil het Octopusplan dat veranderen. GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde sprong op de kar van Parkour. Gezond & plezant.

Lees meer 806

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder