GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 15 november 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Omgaan met pesten op school

29 januari 2016 Gedragsproblemen Preventie en veiligheid Zorg
Zaterdag 30/1 start de 'Vlaamse Week tegen Pesten'. Ook in het GO! geven we het thema uiteraard extra aandacht. Deze keer bovendien met een preventieleidraad: 'Omgaan met pesten op school'. En er is meer: ook GO! nascholing biedt diverse vormingen aan.


Hoe kan je pesten voorkomen? In de brochure ‘omgaan met pesten op school’ wil het GO! deze vraag beantwoorden zodat scholen een duurzaam en efficiënt pestpreventiebeleid kunnen uitbouwen. “De meeste methodes geven antwoord op de vraag wat we moeten doen als er gepest wordt. Hoe we pesten kunnen voorkomen wordt weleens uit het oog verloren,” zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Daarom willen we inzetten op preventie door op school en in de klas werk te maken van sociale veiligheid.”

‘Omgaan met pesten op school’ geeft overzichtelijk weer hoe scholen een duurzaam en efficiënt pestpreventiebeleid kunnen uitwerken. Hoe moet je in een bepaalde situatie optreden, welke handelingen mag of kan je wel of niet stellen ten aanzien van de betrokken leerling(en), de klasgenoten, het personeel en de ouders? In een school die echt werk maakt van sociale veiligheid, krijgt pesten minder kans omdat de focus scherp gericht is op welbevinden en verbondenheid.

Om succesvol te zijn en een langdurig effect te hebben, moet een antipestbeleid stevig geïntegreerd en geïmplementeerd zijn in de dagelijkse werking van de school. Een probleemgerichte aanpak werkt contraproductief. “We richten ons beter op wat we willen bereiken: een warme school waar kinderen en jongeren in alle veiligheid kunnen opgroeien, waar ze graag zijn en zich thuis voelen, waar kinderen en volwassenen zich respectvol en verdraagzaam tegenover elkaar gedragen,” zegt Raymonda Verdyck.

GO! basisschool De Sterrenhemel in Machelen komt in deze nieuwe publicatie als praktijkvoorbeeld aan bod. Zij werken met het  Smileyteam, een werkgroep bestaande uit voornamelijk leerkrachten, die het pestpreventiebeleid ondersteunt. “Dit is teamwork. We willen eerst en vooral een veilige sfeer op school creëren: de kinderen voelen en weten dat er naar hen geluisterd wordt, problemen zijn bespreekbaar en er wordt gezocht naar oplossingen,” zegt directeur Martine Bosmans.

“We willen alles in het werk stellen om van onze scholen een plaats te maken waar kinderen en jongeren zich goed voelen en leren samenleven, met elkaar en met de volwassenen die hen begeleiden,” zegt Verdyck. “Deze brochure helpt scholen op weg.”

De brochure ‘omgaan met pesten op school’ wordt ondersteund door het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten, organisator van de Vlaamse Week tegen Pesten die dit jaar loopt van 29 januari tot 5 februari 2016. De tekst kwam tot stand dankzij de medewerking van de dienst nascholing en de permanente ondersteuningscel voor CLB’s in samenwerking met de communicatiedienst van het GO!.

Omgaan met pesten op school’ kan je bestellen via deze link. 


NASCHOLING


De nascholing ‘Pesten voorkomen? Het kan!’ richt zich tot leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. De eerstvolgende nascholing vindt plaats op 25 mei in het Huis van het GO!.

Inschrijven kan je via deze link.


Meer informatie

Sarina Simenon
persverantwoordelijke GO!
0476 26 66 36

Martine Bosmans
directeur GO! basisschool De Sterrenhemel Machelen
02 251 39 31


Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1130

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1668

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 885

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1530

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 1002

De kracht van passie voor het vak

De sterkte van onderwijs zit 'm voor een flink deel in de leerkracht. Dat blijkt weer maar eens uit de deelname van GO! atheneum Erasmus in Deinze aan de wedstrijd Technologica. De school pakte prijzen 1 en 2. En een hele nieuwe generatie leerlingen in.

Lees meer 1119

Het brede open schoolpark

Een school die goed in z'n vel én de buurt zit, dat straalt af op leerlingen en leerkrachten. Met het Coupurepark in Gent - overdag schoolpark, ’s avonds een park voor buurtbewoners - heeft GO! technisch atheneum (KTA) Mobi een extra troef in huis.

Lees meer 912

Geef om haar

De leerlingen Haarzorg & Haarstilist van GO! atheneum Busleyden zijn zot van haar en weten hoe belangrijk een haarsnit is voor je persoonlijkheid. Knippend en modellerend zetten ze zich dan ook graag in voor een steunactie t.v.v. kankerpatiënten.

Lees meer 778

Gezondheidsdate voor ministers

Vandaag, 10 mei, stond voor ministers Crevits en Vandeurzen een gezonde uitstap naar GO! atheneum Redingenhof in Leuven op de agenda. Ze gingen er kijken en luisteren naar hoe de school het aanpakt om er een permanente gezondheidscultuur te creëren.

Lees meer 2143

'Je bent goed bezig' doet deugd

Onderwijs is sowieso een verhaal van mensen kansen geven. Toch loopt het voor sommigen anders dan gehoopt en lijken de kansen verkeken. Gelukkig is er ook tweedekansonderwijs zoals in cvo Cervo-Go De Panne. De waarde ervan is groot. Een compliment waard.

Lees meer 1236

Volgend jaar verder studeren? Nu informeren!

Vrijdag 22/1 trokken alle zesdejaars van GO! atheneum Dendermonde naar de SID-in in Gent. Op deze studie-informatiebeurs verzamelden ze informatie over de studierichtingen hoger onderwijs van hun interesse. Kwestie van vooruitkijken met kennis van zaken.

Lees meer 718

Van tegenslag naar taartenslag

Het schooljaar begon moeilijk voor GO! basisschool Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem omdat een van de leerlingen er vanwege een ernstige ziekte helaas niet bij kon zijn. Maar de hoofdjes laten hangen dat deden ze niet.

Lees meer 912

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder