GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
donderdag 19 september 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Samenwerken voor een sterk officieel onderwijs

Het GO!, OVSG en POV hebben hun voorstellen voor een intensievere samenwerking voorgelegd aan minister Crevits. Op het vlak van personeelsbeleid, leerplannen en opleidingsaanbod, de invulling van neutraliteit, het pedagogisch project en bestuurlijk model.

In opdracht van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits hebben de drie officiële onderwijsverstrekkers - het GO!, het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) - de afgelopen maanden voorstellen uitgewerkt voor een intensievere samenwerking. Hiermee beoogt de minister een versterking van het openbaar onderwijs.

Vandaag hebben het GO!, OVSG en POV hun voorstellen voor een intensievere samenwerking voorgelegd aan minister Crevits. We zetten stappen vooruit op het vlak van personeelsbeleid, leerplannen en opleidingsaanbod, de invulling van neutraliteit en het pedagogisch project en het bestuurlijk model.

Om dit te realiseren, werken de onderwijsverstrekkers van openbaar onderwijs gemeenschappelijke leerplannen uit, op basis van een gemeenschappelijk leerplanconcept.

Met de samenwerking op het vlak van opleidingsaanbod is het de bedoeling om een verhoogde dekkingsgraad van het openbaar onderwijs te realiseren. Er worden centrale en regionale planificatiecommissies opgericht om mogelijke overlap en hiaten in het opleidingsaanbod in kaart te brengen en zo tot een betere afstemming te komen.

Om het personeel meer loopbaankansen te geven binnen het openbaar onderwijs doen we voorstellen om de juridische drempels in de diverse rechtspositieregelingen weg te werken. We bundelen de krachten op het vlak van aanvangsbegeleiding en professionalisering van de schoolteams.

We zetten pilootprojecten op om de versterking binnen het openbaar onderwijs concreet te vertalen. Een taskforce met vertegenwoordigers van het GO!, OVSG en POV zal deze pilootprojecten monitoren om samenwerking te stimuleren, te faciliteren, te initiëren en te ondersteunen. We nodigen de minister op korte termijn uit om een pilootproject te bezoeken.

De openbare onderwijsverstrekkers vragen hiervoor aan de overheid ondersteuning en ruimte.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vandaag zetten de onderwijsverstrekkers binnen het officieel onderwijs concrete en zichtbare stappen voor de afstemming op het vlak van studieaanbod in het secundair- en het volwassenenonderwijs en voor de gezamenlijke ontwikkeling van leerplannen. Ze hebben dit bereikt via constructief overleg. Vanuit de overheid zullen we deze ontwikkelingen verder ondersteunen, bijvoorbeeld door informatie te delen. Het is een basis om verder te werken met respect voor de diverse pedagogische projecten.”


Persinformatie

Sarina Simenon
Persverantwoordelijke GO!
0476/26 66 36

Anne Berckmoes
Communicatieverantwoordelijke OVSG
0496/10 40 80

Helen Van De Wiele
Communicatieverantwoordelijke POV
0473/46 38 83

Katrien Rosseel
Woordvoerder minister van Onderwijs Crevits
0475/44 58 32


Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1089

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1612

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 916

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10908

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1629

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1381

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1089

Naar een transparante, duidelijke en werkbare opdracht in het onderwijs

Binnenkort start de tweede fase van de besprekingen van de loopbaan in het onderwijs. In voorbereiding hierop schreven het KOV, OVSG, POV en het GO! een gezamenlijk standpunt.

Lees meer 1062

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1479

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 852

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1489

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 962

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder