GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 18 augustus 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Geef leerkrachten de steun en waardering die ze verdienen

11 december 2015
Deze week verschenen in de media cijfers over ziekteverzuim bij leerkrachten. Naar aanleiding hiervan vroeg Gazet van Antwerpen het GO! om een reactie. Het antwoord van Raymonda Verdyck.


De cijfers over het ziekteverzuim in het onderwijs haalden nog maar eens de voorpagina’s van de kranten. Ze bevestigen wat wij binnen het GO! ook al vaststelden in onze welzijnsbevraging waaraan meer dan 17.000 collega’s deelnamen. Ook daar bleek dat vooral oudere leerkrachten vaker kampen met stress en burn-out. Tegelijk blijkt dat directies een hoge werkdruk ervaren. Dit staat haaks op een perceptie in de samenleving die vooral focust op de voordelen van het lerarenberoep: veel vakantie, ‘slechts’ 24 uur per week lesgeven en een werkritme dat is afgestemd op dat van schoolgaande kinderen.

Nochtans zijn deze ziektecijfers een duidelijk signaal dat er iets aan de hand is in ons onderwijs. Leerkracht zijn is een mooie en uitdagende job, ik spreek uit ervaring. Maar dat wil niet zeggen dat we blind mogen zijn voor de moeilijkheden waar leerkrachten vandaag mee geconfronteerd worden. Een samenleving in verandering brengt grote onzekerheden met zich mee, ook binnen het onderwijs. Daarbij gaat het zowel om technologische revoluties als de toenemende superdiversiteit die zich ook weerspiegelt in onze scholen.

Dat leerkrachten werken aan digitale of financiële geletterdheid om onze kinderen voor te bereiden op de samenleving van morgen, vinden we een evidentie. Als leerkracht moet je van alles op de hoogte zijn, en als je zelf eenmaal mee bent in wat vandaag aan de orde is, komt er morgen wel weer iets nieuws. En ook met moeilijke maatschappelijke thema’s moet de school aan de slag en als het even kan ze ook oplossen: toenemende armoede, terreurdreiging, radicalisering, …

Uiteraard willen wij als onderwijsverstrekker onze verantwoordelijkheid en onze rol opnemen. Daarom werken we aan een schoolklimaat waar het lerarenteam centraal staat. De vele opdrachten die de school moet waarmaken zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele school. Het is niet evident dat iedereen binnen dat team dezelfde rol opneemt: samenwerking veronderstelt dat iedereen wordt aangesproken op zijn talenten.
Maar zeker even belangrijk is dat het lerarenberoep de waardering krijgt die het verdient en opnieuw meer jonge mensen aantrekt. Dat is de inzet van de debatten over de lerarenloopbaan, die momenteel gevoerd worden binnen het Vlaams Parlement. Het GO! neemt daarin een duidelijk standpunt in met enkele voorstellen.

Eerst en vooral moeten we jonge leerkrachten beter ondersteunen bij de start van hun loopbaan. Dat kan door hen meer werkzekerheid te bieden. Daarnaast is aanvangsbegeleiding van cruciaal belang: beginnende leerkrachten kunnen zich bijvoorbeeld laten coachen door hun oudere, meer ervaren collega’s. Op die manier gaan ze sterker en weerbaarder aan de slag, en groeien ze in hun rol als leerkracht. Oudere leerkrachten vinden zo opnieuw uitdaging en variatie in hun job.

Dat laatste voorstel speelt in op een tweede speerpunt dat we naar voren schuiven. Het doorbreken van de vlakke loopbaan, waarbij mensen kunnen doorgroeien van beginnend leerkracht naar het volwaardig leraarschap en vervolgens het meester-leraarschap, zorgt voor een uitdagend traject met groeikansen. Bovendien betekent dit dat niet elke leerkracht alle taken moet opnemen binnen één en dezelfde klas en bevordert het de samenwerking.

De directeur heeft hierin een belangrijke rol. Ook bij hen ligt het ziekteverzuim erg hoog, en dat is geen toeval. Uit onze welzijnsbevraging blijkt dat directeurs een kwetsbare groep zijn en veel werkdruk ervaren. Daarom is het nodig ook hun werkomstandigheden te verbeteren en hen te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door voldoende omkadering te voorzien of kansen tot bijscholing te bieden.

Goed onderwijs zorgt ervoor dat de welvaart en het welbevinden in onze samenleving stijgen. Mensen maken samen school: elke dag gaan duizenden leerkrachten vol enthousiasme met onze leerlingen aan de slag. Ze geven hen kansen om zich te ontplooien en creëren mogelijkheden om te leren samenleven en op te groeien tot kritische burgers. Net daarom moeten we onze leerkrachten koesteren en in hen investeren. Zij maken immers het verschil, en het is aan ons om er alles aan te doen zodat zij deze boeiende uitdaging blijven aangaan.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!


Lees ook

Recyclage in de mode

24 oktober 2016 SV

Trendy én ecologisch verantwoord: tijdens de M-Fair op zondag 16 oktober in het congres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen kaapte de opleiding Mode van GO! CVO Crescendo de eerste prijs weg met een modelijn op basis van gerecycleerd materiaal.

Lees meer 831

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1221

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1061

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1351

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1589

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 896

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 827

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10875

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1603

Tafeltennisgoud voor Laurens

12 september 2016

Sport Topsport

Vorige week was het nog dromen van die gouden medaille, vannacht kwam de droom uit. Laurens Devos, leerling in GO! atheneum Redingenhof Leuven wint goud op de Paralympische Spelen in Rio. Perfecte mix van talent, doorzettingsvermogen en prima omkadering.

Lees meer 1013

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1357

Apple valt niet ver van Boom

8 september 2016

Basisonderwijs ICT

Wie de technologische hoogmissen van onze wereld volgt mocht gisteren 7/9 de presentatie van de nieuwste Apple iPhone in wereldpremière niet missen. Attente toeschouwers konden daarop zien dat de technologiereus ook GO! basisschool Boom Park weet liggen.

Lees meer 1781

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder