GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zondag 18 augustus 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Het kind en het badwater - afschaffen maximumfactuur is geen optie

12 oktober 2015
Aanhoudende besparingen maken extra duidelijk dat de maximumfactuur niet functioneert, aldus Lieven Boeve, die daarom ook pleit voor het afschaffen ervan. Raymonda Verdyck vindt dat geen goed idee. Haar reactie.

Naar aanleiding van de besparingen in het onderwijs pleit de directeur generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de zaterdagkrant voor het afschaffen van de maximumfactuur. Door de aanhoudende besparingen wordt extra duidelijk gemaakt dat de maximumfactuur niet functioneert, aldus Lieven Boeve. Ik ben het niet eens met deze stelling.

Voor alle duidelijkheid, ook het GO! vindt dat de voorliggende besparingen in het onderwijs niet kunnen, maar de conclusie die Lieven Boeve hieruit trekt houdt absoluut geen steek. Onderwijs is een basisrecht voor elk kind. Onderwijs zou – zoals de grondwet dit overigens voorschrijft – kosteloos moeten zijn.

Die kosteloosheid slaat niet alleen op de kosteloze toegang en inschrijving, maar ook op het volledig kosteloos beschikbaar zijn van onderwijs voor iedereen. Dat houdt in dat de kosten voor het schoollopen, zoals schoolmaterialen, niet aan kinderen en hun ouders worden doorgerekend. Dit heeft tot verschillende maatregelen geleid, waaronder de afschaffing van het inschrijvingsgeld voor scholen (een maatregel die pas geldt sinds 2001), waarna in 2007 het decreet over de kostenbeheersing er kwam. In een volgende fase werd de maximumfactuur ingevoerd.

In tegenstelling tot wat Lieven Boeve stelt, heeft de invoering van de maximumfactuur wel degelijk zijn nut bewezen. Scholen hebben hun kostenbeleid aangepast en doen het nodige om de schoolfacturen zo laag mogelijk te houden zoals het organiseren van budgetvriendelijke uitstappen. Op deze manier wordt de fundamentele doelstelling bereikt dat élk kind kan deelnemen aan alle activiteiten en geen enkel kind gestigmatiseerd wordt wanneer het thuis financieel moeilijker is en ouders niet kunnen betalen voor dure schoolreizen.

Daarom pleit het GO! al langer voor het invoeren van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Uit onderzoek over de kosten in het secundair onderwijs blijkt immers dat de hoogte van de kosten erg verschilt tussen scholen, zelfs voor dezelfde studierichting. Het gevolg daarvan is dat getalenteerde leerlingen afhaken of ‘weggesorteerd’ worden uit sommige dure scholen.

Vandaag is een maximumfactuur meer dan ooit nodig. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met toenemende armoede, met kansarmoede tot gevolg, met ouders die het steeds moeilijker krijgen om hun schoolfacturen te betalen. Onze scholen worden jaar in jaar uit geconfronteerd met een stijgend aantal openstaande rekeningen.

Onderwijs moet kansen bieden aan alle jongeren en ertoe bijdragen dat leerlingen hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Sociale en culturele uitsluiting en segregatie tegengaan zijn daarbij belangrijk, onder meer door het wegwerken van financiële drempels. Het is dit laatste waartoe de maximumfactuur bijdraagt, geen uitsluiting maar insluiting realiseren. Alleen zo wordt de school een veilige leeromgeving waar iedereen ten volle wordt gerespecteerd en iedereen gelijke kansen krijgt.

Besparen in het onderwijs is om die reden onaanvaardbaar. Scholen moeten over voldoende middelen beschikken om hun aanbod betaalbaar te kunnen houden. Daarin investeren is voor de overheid een noodzaak. Een goede scholing van de bevolking draagt bij tot de welvaart van de samenleving en tot een hoog welbevinden. Een gigantische return on invest, die anders verloren gaat.

Het is die discussie die we moeten voeren; dat de overheid investeert in zijn onderwijs. De rekening van besparingen doorschuiven naar de ouders is voor het GO! geen optie. Die keuze treft sociaal-economisch kwetsbare gezinnen en zorgt ervoor dat de overheid zich minder aangesproken voelt.

Dat is wat het voorstel van het afschaffen van de maximumfactuur inhoudt: dat we de rekening voorleggen aan de ouders, maar erger nog, dat we afstappen van de principes waarvoor de maximumfactuur werd ingevoerd. Elk kind moet gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan alle activiteiten en keuzes, zonder dat dit bepaald wordt door financiële drempels. Dat laatste is voor het GO! alvast geen vrijblijvende optie, maar een kernopdracht van onderwijs.

Met dit voorstel wordt het kind met het badwater weggegooid. En dat is onaanvaardbaar.

Raymonda Verdyck
Afgevaardigd bestuurder GO!Lees ook

Recyclage in de mode

24 oktober 2016 SV

Trendy én ecologisch verantwoord: tijdens de M-Fair op zondag 16 oktober in het congres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen kaapte de opleiding Mode van GO! CVO Crescendo de eerste prijs weg met een modelijn op basis van gerecycleerd materiaal.

Lees meer 831

Strippen voor duurzaamheid

Duurzaam én sexy? In GO! technisch atheneum Gitbo Keerbergen zijn ze het allebei. In de afdeling elektriciteit worden elke week tientallen elektrische circuits gelegd. Daar komt veel koperdraad bij kijken. Maar die wordt na gebruik niet zomaar weggegooid.

Lees meer 1220

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1061

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1351

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1589

Kinderopvang duurder maken zorgt voor lagere onderwijskansen

Het GO!, KOV en OVSG vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de gevolgen van een wijziging van het PWA-stelsel. Deze mag niet resulteren in een verhoging van de kostprijs voor de opvang en van een daling van de kwaliteit ervan.

Lees meer 896

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 827

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10875

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1603

Tafeltennisgoud voor Laurens

12 september 2016

Sport Topsport

Vorige week was het nog dromen van die gouden medaille, vannacht kwam de droom uit. Laurens Devos, leerling in GO! atheneum Redingenhof Leuven wint goud op de Paralympische Spelen in Rio. Perfecte mix van talent, doorzettingsvermogen en prima omkadering.

Lees meer 1013

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1357

Apple valt niet ver van Boom

8 september 2016

Basisonderwijs ICT

Wie de technologische hoogmissen van onze wereld volgt mocht gisteren 7/9 de presentatie van de nieuwste Apple iPhone in wereldpremière niet missen. Attente toeschouwers konden daarop zien dat de technologiereus ook GO! basisschool Boom Park weet liggen.

Lees meer 1781

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder