GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 19 augustus 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Praktijkles met hoge morele voedingswaarde

2 september 2015 Brede open school Leerlingenparticipatie Zorg
Het lot van mensen op de vlucht voor oorlog en terreur grijpt ons aan. Ook de leerlingen van de bakkersafdeling van GO! COOVI Anderlecht. Ze reageren met actie en bakken ontbijtkoeken die ze een week lang gratis verdelen onder de vluchtelingen in Brussel.

COOVI-afdeling Bakkerij zet een tandje bij - Leerlingen delen gratis ontbijtkoeken uit aan vluchtelingen

"Rij wachtenden aan Vreemdelingenzaken met de minuut langer" was alweer een krantenkop deze ochtend. Verschrikkelijk, vinden leerlingen van Hotelschool COOVI. Het nieuwe schooljaar is amper begonnen en de dagelijkse beelden op tv zijn voortdurend onderwerp van gesprek tijdens de lessen.

Praten is één, maar actie ondernemen is belangrijker, zo vonden de leerlingen

Op initiatief van de leerlingen deelt de Hotelschool COOVI van Scholengroep Brussel (GO!) volgende week ontbijtkoeken uit aan de rij wachtende vluchtelingen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. De afdeling Bakkerij van de school zal daarvoor extra ontbijtkoeken bakken, die dan vanaf maandagmorgen aan de vluchtelingen uitgedeeld zullen worden en in het bijzonder aan de kinderen. Volgens de leerlingen zijn zij immers de grootste slachtoffers van het schrijnende vluchtelingenverhaal. Bovendien hopen de leerlingen in dialoog te kunnen gaan met zowel ouders als kinderen.

Een druppel op een hete plaat? Misschien, maar wel een solidariteitsactie waar fierheid en consequente burgerverantwoordelijkheid mee gepaard gaan. Binnen het pedagogisch project van het GO! èn in de visie van de scholengroep in het algemeen en de school in het bijzonder, nemen burgerzin, een open geest zonder vooroordelen, betrokkenheid en gelijkwaardigheid een prominente plaats in. We willen onze leerlingen opleiden tot specialisten in hun vak, maar hen tegelijk ook opvoeden tot actieve wereldburgers. Onze leerlingen willen tonen dat zij niet onverschillig aan de zijlijn wensen te staan maar zich willen engageren. Wat we alleen maar kunnen toejuichen!

Locatie:
DVZ - Dienst Vreemdelingenzaken, World Trade Center, Toren II, Antwerpsesteenweg, 59 B te 1000 Brussel om 9.00 uur

Contactpersonen

Jacky Goris
algemeen directeur Scholengroep Brussel
sgr8@g-o.be
02 702 30 61

Ali Islamaj
directeur COOVI
secundair@coovi.be
0473 28 75 68

Eddy Johnson
communicatieverantwoordelijke
eddy.johnson@sgrbrussel.be
0476 84 23 56


Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1063

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 827

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1603

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1359

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1064

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1458

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 832

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1468

Doe eens 'parkour' op de speelkoer

Kinderen zijn doorgaans graag in beweging. Toch doen nogal wat kinderen vandaag te weinig aan sport en beweging. Met Parkour wil het Octopusplan dat veranderen. GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde sprong op de kar van Parkour. Gezond & plezant.

Lees meer 764

Papa’s laten hun spierballen zien

Als het aankomt op het opnemen van de zorgtaken in het gezin nemen mama’s vaak nog het grootste deel voor hun rekening. Door papa’s exclusief te betrekken in de schoolactiviteiten doet GO! basisschool Stadpark zijn duit in het zakje om dat bij te sturen.

Lees meer 940

Hoe ze scoorden zonder woorden

Een zoektocht naar universele verhalen die iedereen beroeren. Dat is Johakyu. De cursisten Nederlands van GO! CVO Antwerpen woonden de woordloze voorstelling van Dimitri Leue en zijn jonge theatermakers bij.

Lees meer 711

Bouw eens een stemmig dorp

In 2014 startten GO! basisschool De Schans / De Luchtballon in Heusden-Zolder en GO! technisch atheneum (KTA1) in Hasselt samen een STEM-project om een cluster van vier dorpen op schaal te bouwen. Samenwerken aan een duurzame en zorgzame wereld.

Lees meer 813

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder