GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 23 oktober 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

De waarheid boven water: de nieuwe leerlijn zwemmen van het GO!

19 augustus 2015 Basisonderwijs Leerplannen
Op 17/8 werd een item in het VTM-nieuws gewijd aan de nieuwe leerlijn zwemmen voor het basisonderwijs van het GO!. Dat de nieuwe leerlijn zwemmen stopt bij ‘leren overleven’ en dat een zwemslag pas vanaf 10 jaar aangeleerd wordt klopt absoluut niet.

Op maandagavond 17 augustus werd een item in het VTM-nieuws gewijd aan de nieuwe leerlijn zwemmen voor het basisonderwijs van het GO! Na de uitzending zal wellicht bij veel kijkers de indruk zijn ontstaan dat de nieuwe leerlijn zwemmen stopt bij ‘leren overleven’, dat een zwemslag pas vanaf 10 jaar aangeleerd wordt en dat daarbij de schoolslag niet meer aan bod komt. Dit klopt absoluut niet.

De leerlijn zwemmen die deel uitmaakt van het nieuwe leerplan LO voor het basisonderwijs (vanaf 1 september 2015 in voege) is volledig conform met de visie van Baan vier. Baan vier is een organisatie van 4 mensen met een achtergrond in de Lichamelijke Opvoeding (masters en doctor in de LO) en die hun zwemspecialisatie aan de UGent en KULeuven hebben genoten. Baan vier werkte in overleg met GO!, OVSG, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de Stichting Vlaamse Schoolsport, GSF, Parantee, de Vlaamse trainersschool en de verschillende zwemfederaties  een hedendaagse visie op zwemonderricht uit.

De nieuwe leerlijn zwemmen concretiseert recente wetenschappelijke inzichten over het leren zwemmen o.a. over de gevoelige leeftijd van kinderen om te leren zwemmen en de vaststelling dat er te snel en te specifiek naar een gereglementeerde zwemslag wordt toegewerkt.

De nieuwe leerlijn verschilt op drie vlakken van de vorige:

  • De traditionele leerlijn zwemmen bestaat uit twee fasen. Na de (te korte) fase van de ‘watergewenning’ volgt de fase van het ‘leren zwemmen’ die in het secundair onderwijs vervolgd wordt met de fase van ‘vervolmaking’. In de nieuwe leerlijn voegen we in het basisonderwijs tussen de fase van ‘watergewenning’ en ‘leren zwemmen’ een extra fase in : ‘het leren overleven’ of ‘watersafety’. In het VTM-nieuwsitem werd hier op gefocust maar het zwemonderricht stopt uiteraard niet bij deze fase en gaat verder in fase 3 ‘leren zwemmen’.
    In de fase van ‘watergewenning’ leren de kinderen in ondiep water het hoofd, de romp en de ledematen onderdompelen en ligt de klemtoon op plezier beleven en zich op het gemak voelen in het water. Tijdens de fase van het ‘leren overleven’ leren de kinderen drijven of glijden in diep water, zich verplaatsen zonder afstoot in diep water en leren ze hun bewegingen controleren in combinatie met het onderdompelen van het hoofd.
  • In de fase van het ‘leren zwemmen’ leren kinderen zich doelmatig voortbewegen in het water. Dit betekent dat ze zich efficiënt en veilig leren verplaatsen in diep water door een combinatie van ademhaling, stuwing en evenwicht. De school is vrij om te kiezen op welke manier ze dit doel bij haar leerlingen wil bereiken. Wij adviseren, conform de visie van Baan vier, om af te stappen van de éénzijdige gerichtheid op het aanleren van de schoolslag. In de fase van het ‘leren zwemmen’ bouwen kinderen voort op de basismotorische vaardigheden die ze tijdens de vorige twee fasen verwierven en dienen ze uiteraard een aantal basistechnieken onder de knie te krijgen. Dit kunnen basistechnieken van de schoolslag zijn maar even goed een combinatie van technieken uit verschillende al dan niet gereglementeerde zwemslagen. Het finale doel is niet een perfecte uitvoering van de schoolslag of van een andere gereglementeerde zwemslag uit de zwemcompetitie maar wel veilig en ontspannen aan de overkant geraken.
  • De vorige leerlijn zwemmen gaf geen richting m.b.t de onderwijstijd. In het nieuwe leerplan LO, waar de leerlijn zwemmen slechts één onderdeel van is, streven we naar een juistere tijdsverdeling tussen de verschillende onderdelen. Fase 1 (watergewenning) voorzien we in het eerste leerjaar. Bij de oudste kleuters kan reeds een aanzet gegeven worden. Voor fase 2 (leren overleven) volstaan enkele zwembeurten in het tweede leerjaar. Voor fase 3 (leren zwemmen) trekken we vooral tijd uit in het derde leerjaar (of tweede leerjaar, afhankelijk van de praktische mogelijkheden en de beginsituatie) omdat zich hier de gevoelige leeftijd situeert voor het leren zwemmen. Vanaf het moment dat de kinderen kunnen zwemmen volstaan enkele ‘onderhoudsbeurten’ met het oog op de aansluiting met het secundair onderwijs. Het zwemonderwijs kan dan in het teken staan van het ‘onderhouden’ of van een aanzet voor verbreding of verdieping.

Het nieuwsitem gaf de indruk dat we een verenging van de traditionele aanpak voorstaan. Het tegendeel is waar. Door meer klemtoon te leggen op het verwerven van basismotorische vaardigheden, op doelgerichte watergewenning, op leren overleven (watersafety) en op het aanleren van een ruimere verscheidenheid aan basistechnieken om zich doelmatig voort te bewegen, beogen we juist een verbreding van de traditionele zwemdidactiek.

De komende jaren zal de pedagogische begeleidingsdienst inzetten op het ondersteunen van scholen bij de concretisering van deze nieuwe inzichten.


Hier vind je het nieuwe leerplan lichamelijke opvoeding voor de basisschool.

Meer achtergrond kan je o.a. vinden in het boek ‘Een leerlijn zwemmen, Safe and simple’ van Filip Roelandt, Bart Soons, Reinout van Schuylenbergh en Peter van Gerven (Acco) en op de website van Baan vier: http://www.baanvier.org/


Lees ook

Apple valt niet ver van Boom

8 september 2016

Basisonderwijs ICT

Wie de technologische hoogmissen van onze wereld volgt mocht gisteren 7/9 de presentatie van de nieuwste Apple iPhone in wereldpremière niet missen. Attente toeschouwers konden daarop zien dat de technologiereus ook GO! basisschool Boom Park weet liggen.

Lees meer 1820

Il Premio del Pubblico per la Piuma

Dat ze zichzelf al tot in de finale van het internationale CIAK junior filmfestival in Italië geregisseerd hadden, gaven we al eerder mee, maar nu wint GO! freinetschool De Pluim in Hoboken met hun film 'The Box' ook nog de publieksprijs. Complimenti!

Lees meer 851

Leren van elkaar

Voor de 3e keer op rij organiseerde GO! scholengroep Brussel zijn tweejaarlijkse studiedag voor alle leerkrachten van zijn basisonderwijs. Zo'n 800 leerkrachten waren ingeschreven om in meer dan 30 workshops op vijf locaties ervaringen uit te wisselen.

Lees meer 888

Samen dromen waarmaken in 2015

Raymonda wenst jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar. Dit keer van bij een gloednieuwe boomhut op het terrein van GO! freinetschool De Tandem in Sint-Kruis. In 2014 nog een droom van de kinderen, nu klaar om straks tussen het loof te ontluiken.

Lees meer 1521

Tijdelijk Pietenhotel geopend

5 december 2014

Basisonderwijs Evenementen Kleuters

Toen Sinterklaas vroeg of ze in GO! basisschool Lyceum in Mechelen een slaapplaats hadden voor zijn Zwarte Pieten konden ze er geen neen zeggen. Maar de logés vroegen wel wat aandacht. De kleuters van de school gingen daar echter maar al te graag op in.

Lees meer 1406

Een les met een rare kronkel

Lesgeven is veel dingen ineen, maar vooral gevat inspelen op de kansen die zich voordoen. In klas 5a van juf Riet in GO! basisschool atheneum Dendermonde groeide uit een klassikale dt-oefening een freeky videoclip met hier en daar een raar gespeld woord.

Lees meer 1943

'Eén ziek kind kost ons 5.000 euro per schooljaar'

Els Janssens is directeur van Bednet vzw. Deze organisatie laat zieke kinderen die niet naar school kunnen via internet les volgen met hun eigen klas. GO! for Life zet zich dit jaar in voor Bednet.

Lees meer 2408

Spelen tegen armoede

Schoolkosten zijn niet altijd zichtbaar. De speel-o-theek van de Leuvense centrumschool Pee en Nel heeft een educatief doel en vormt een effectief middel tegen verborgen schoolkosten. Door ouders gratis educatief speelgoed ter beschikking te stellen voor thuis.

Lees meer 2996

Doorbreek de muur

Samenwerken, talentontwikkeling, praktijkwerk en studiekeuzebegeleiding in één project. Dat kan! Maak kennis met het project “Doorbreek de muur” waarmee GO! basisschool Pee & Nel in Leuven en GO! atheneum D’Hek in Landen de handen in elkaar slaan.

Lees meer 2337

‘Mediawijsheid is een mensenrecht’

Over mediawijsheid is al veel geschreven. Toch blijft het een actueel thema, dat onze aandacht verdient. Ook op school. Op 9 oktober werd het eerste Doordenkertje van dit schooljaar aan dit thema opgehangen.

Lees meer 2608

De gouden tip van Nel Broothaerts

Nel Broothaerts van het Child Focus Expertisecentrum geeft deze tip om de kleinsten attent te maken op (on)veilig surfgedrag. Het campagnefilmpje van Child Focus over e-safety richt zich op een originele manier tot kinderen tussen 4 en 8 jaar.

Lees meer 2102

‘Omgaan met dagelijkse tijd stimuleert de sociale zelfredzaamheid van je kind’

24 oktober 2013

Basisonderwijs Kleuters Leerkrachten Leerplannen

Onlangs bracht het GO! het pedagogisch cahier ‘Zicht op dagelijkse tijd’ uit. Het helpt leerkrachten uit het basisonderwijs bij het aanleren van tijdsbegrip.

Lees meer 3870

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder