GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 19 augustus 2019
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

meest gelezen

Jonge burgers zetten hun tanden in de wereld

Even gratis meedraaien in een non-profitorganisatie om te werken aan je burgerschapscompetenties dat is maatschappelijke stage doen. Met het pilootproject 3D-stage onderzoeken 6 GO! scholen hoe ze deze stagevorm op de onderwijskaart kunnen zetten.


Zes secundaire GO! scholen nemen dit schooljaar deel aan het pilootproject 3D-stage, dat wil onderzoeken wat er nodig is om maatschappelijke stages op de kaart te zetten in Vlaanderen. Een maatschappelijke stage betekent dat leerlingen vanuit de schoolcontext en buiten de schoolmuren voor een bepaalde periode onbetaalde, begeleide en relevante maatschappelijke inzet doen in non-profitorganisaties of in non-profitprojecten van overheden en bedrijven, waardoor ze kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen om als actieve burger deel te nemen aan de samenleving. Kortom: een ideale manier om aan burgerschapscompetenties te werken! In tegenstelling tot een beroepsstage ligt de focus bij een maatschappelijke stages op de maatschappelijke relevantie, en niet op de ontwikkeling van beroepscompetenties.

Een van de betrokken GO! scholen is GO! atheneum Zottegem. Leerlingen van het zesde jaar Humane wetenschappen zetten zich gedurende een lesvrije week in voor socio-maatschappelijk geëngageerde activiteiten.

De ‘Groundskeepers’ werkten een herwaarderingsinitiatief uit rond streekgeschiedenis en presenteerden die in naam van Stad Zottegem tijdens de Erfgoeddag op zondag 26 april. Hun geocachingqueeste en speciaal ontworpen website vormen een onderdeel van het educatief pakket van stad Zottegem. De ‘Childminders’ vertaalden een mini-GWP-lesuitwerking voor de OKAN-klas naar een visie voor speelpleinwerking in Zottegem.

De ‘Caregivers’ vervulden de wensen van de rusthuisbewoners uit Ter Deinsbeke met het thema ‘Ik heb al meer dan een jaar ne keer goeste in…’. Een dame van 100 jaar oud beloofde bovendien te komen naar hun ‘senioren step up’. De ‘Buddies’ leveren een voorleesservice voor de oudere en jongere zorgvrager in het kader van de week van de bib en hun ‘zoekboek’. Voor elk wat wils dus!

“Het is zo waardevol om eens de realiteit van de sectoren te ervaren”, aldus Elien De Cock. “De vaardigheden en attitudes die we hier inzetten, zullen goed van pas komen bij mijn opleiding volgend jaar. Ik bezorg met mijn groep de Caregivers de oudere zorgvragers een onvergetelijke week met aandacht voor hun eigenwaarde.” De gemeenschapszin staat dus hoog aangeschreven in Zottegem. Als we deze kernwaarde aan onze kinderen kunnen meegeven middels sociaalvoelende intiatieven, kunnen we in de toekomst spreken van een verankerde waarde in de Zottegemse samenleving en op die manier zelfs wereldburgerzin genereren. Er wordt bijgevolg maatschappelijke winst gegenereerd voor alle betrokkenen, de beoogde pijler voor het project. 

Naast GO! atheneum Zottegem zijn ook GO! atheneum Lokeren, GO! atheneum Klein-Brabant (campus Bornem), GO! atheneum Vijverbeek (Asse), GO! atheneum Berchem en MSGO! De Vierboete (Nieuwpoort) betrokken bij het pilootproject.


Ook zin in een stage?

Heb je interesse gekregen en wil je in 2015-2016 graag mee instappen in het pilootproject, neem dan een kijkje op www.3dstage.be en stuur de gegevens van je school vrijblijvend door naar annelies.de.mulder@g-o.be.Lees ook

Krachten gebundeld op nieuwe campus

De school van de toekomst is een school die om zich heen kijkt en nauw samenwerkt met partners, in functie van zijn leerlingen & cursisten. De nieuwe GO! campus Ruggeveld in Deurne is er zo een. En dat lokt bezoek van Hilde Crevits & Bart De Wever.

Lees meer 1063

Na Fins en Chinees nu ook Arabisch

Wie zijn kind Arabisch wil leren lezen en schrijven, kon bij ons tot voor kort haast uitsluitend terecht in een Koranschool. Voortaan bieden de VUB en GO! scholengroep Brussel ook een alternatief aan waarin de taal op een speelse manier centraal staat.

Lees meer 1351

Onderwijs, niet de oplossing voor armoede maar wel een hefboom voor emancipatie

Onderwijs is geen toverstaf die maatschappelijke ongelijkheid de wereld uit kan helpen of armoede zal oplossen. Wat we wel moeten doen in onze scholen is ervoor zorgen dat élk kind maximale ontwikkelingskansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Lees meer 1590

Mechelse Merel maakt milieutop mee

Doorgaans zingt ze in GO! basisschool Klim Op in Bonheiden. Maar vorig weekend deed Merel Briers dat op de kinderklimaattop in Nederland om er als Belgische vertegenwoordiger na te denken over ideeën die onze wereld milieuvriendelijker moeten maken.

Lees meer 827

Het GO! blijft groeien

23 september 2016

Pedagogisch project

Het GO! telt vandaag 197.482 leerlingen. Dat zijn er 3.752 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar.

Lees meer 10875

Meest pestvrije school van Vlaanderen

Een probleem als pesten op school mag dan al hardnekkig zijn, toch is er wel degelijk iets aan te doen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een sterk groepsgevoel zoals in GO! atheneum Liedekerke: vandaag een modelschool inzake antipestbeleid.

Lees meer 1603

Leerlingen bij de VLOOT

Je hoort het wel eens vaker dat leerlingen op school te weinig het gevoel krijgen dat ze iets opsteken dat hen in de praktijk en later in het leven echt van pas zal komen. In GO! Maritiem Instituut Mercator weten ze daar wel raad mee.

Lees meer 1359

Johan Cruyff schoolplein14

Eerder wonnen ze de Pesten-dat-kan-niet-hoofdprijs. Nu een schoolplein14. In GO! basisschool De Spiegel in Leest scheppen ze randvoorwaarden die het fijn samenspelen bevorderen. Een kind dat zich verveelt, wordt immers gauw een vervelend kind.

Lees meer 1064

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

Eind juni waren 7 masterstudenten pedagogie en onderwijskunde aan de UGent op visite in het Huis van het GO!. Ze stelden er op uitnodiging van projectleider integraalplan Cristian Vergara het resultaat voor van een opdracht onderwijskundig ontwerpen.

Lees meer 1458

Ruilen maakt mensen rijker

Eind mei stelden de scholen en het CLB van GO! scholengroep Mandel en Leie ruilwinkel ‘SWOP & GO’ voor. Iedereen kan er terecht voor het schenken of ruilen van kinderkledij. Een winkel die iedereen rijker maakt.

Lees meer 832

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan

Op 30 juni sloten het GO! en de OVAM een overeenkomst die bodemsanering op scholen moet versnellen. Vervuilde schoolterreinen worden in kaart gebracht en scholen krijgen administratief, praktisch en financieel ondersteuning bij de sanering.

Lees meer 1468

Doe eens 'parkour' op de speelkoer

Kinderen zijn doorgaans graag in beweging. Toch doen nogal wat kinderen vandaag te weinig aan sport en beweging. Met Parkour wil het Octopusplan dat veranderen. GO! basisschool De Regenboog in Ertvelde sprong op de kar van Parkour. Gezond & plezant.

Lees meer 764

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder