GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Stafdienst

De Stafdienst van de afgevaardigd bestuurder ondersteunt, coördineert en bewaakt de ontwikkeling en uitvoering van GO! 2020.
 
Ze bestaat uit: 
 
(1) beleidsadviseurs
 
die de afgevaardigd bestuurder ondersteunen met beleidsvoorbereidende en afdelingsoverstijgende taken. 
 
>>> beleidsadviseur: Elias Hemelsoet - elias.hemelsoet@g-o.be
>>> financieel beleidsadviseur: Els Vermeulen - els.vermeulen@g-o.be
>>> beleid vastgoed en leegstand: Dirk Ferlin - dirk.ferlin@g-o.be

(2) een preventiedienst
 
die de maatregelen coördineert over veiligheid en welzijn op het werk in de scholen, scholengroepen en de centrale administratieve diensten. De dienst bestaat momenteel uit een centrale entiteit op het niveau van de Raad en 14 afdelingen (één per twee scholengroepen) op het niveau van de scholengroepen.
 
>>> preventieadviseur-coördinator: Guy Linten - guy.linten@g-o.be
 

(3) een vertrouwenspersoon
 
bij wie elk personeelslid terecht kan voor advies, een ondersteunend of vrijblijvend gesprek, opvang en hulp, melding van ontoelaatbaar gedrag, informele klachtenbehandeling, bemiddeling e.d.
 
>>> vertrouwenspersoon Ann Goeman - ann.goeman@g-o.be
 

(4) een informatieveiligheidsconsulent


die erop toeziet det het bijhouden en beheren van persoonsgegevens over leerlingen en personeelsleden waarover het GO! beschikt in het kader van haar (wettelijke) opdracht in verband met de controle op de leerplicht, het beheer van leerlingen- en personeelsdossiers, e.d. op een veilige manier en met respect voor de privacy gebeurt, zoals wettelijk is geregeld. De consulent wordt bijgestaan door aanspreekpunten in de scholengroepen.
Meer informatie via http://pro.g-o.be/over-go/informatieveiligheid.

Informatieveiligheidsconsulent: Sofie Descamps sofie.descamps@g-o.be
 
(5) een secretariaat
  • van de voorzitter van de Raad GO! en de raadsleden
  • van de afgevaardigd bestuurder
 

DocumentenBrede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder