GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 20 november 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar kan je eventueel - als je dat zelf wil – kiezen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO). Je volgt dit in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) dat verbonden is aan een gewone secundaire school.

Je krijgt er 15 lesuren per week, meestal 7 uur algemene en 8 uur beroepgerichte vorming en vult je opleiding aan met een tewerkstelling die het best aansluit bij je opleiding in het centrum. De trajectbegeleider van het centrum zal je helpen om een geschikte werkervaringsplaats te vinden. Niet alleen vormt het GO! jou tot een mondige en zelfstandige burger, je leert er ook de nodige attitudes ontwikkelen om het in de arbeidswereld waar te maken.

In het DBSO kunnen dezelfde getuigschriften en diploma’s als in het voltijds SO behaald worden. De studiebewijzen behaald in een CDO zijn wel duidelijk gericht op directe tewerkstelling.

Het GO! houdt de vinger aan de pols van de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld. Nauwe samenwerking tussen scholen en bedrijven wordt voortdurend gestimuleerd.

 

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder