GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Buitengewoon basisonderwijs

Niet ongewoon maar... buitengewoon

Als uw kind specifieke of bijzondere onderwijsbehoeften heeft waaraan een school voor gewoon onderwijs niet kan voldoen, dan kan het terecht in een van onze scholen voor buitengewoon onderwijs.

Uw kind wordt pas in het buitengewoon onderwijs ingeschreven als het over een attest beschikt. Dit attest wordt opgemaakt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een andere erkende dienst of een gespecialiseerde arts. In het attest wordt verwezen naar het onderwijstype en het niveau dat bij uw kind vastgesteld werd.

Het buitengewoon kleuteronderwijs is er voor kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar van het type 2 tot en met 7. Op advies van de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding kan een kind er bij uitzondering blijven tot het acht jaar is.

Het buitengewoon lager onderwijs is er voor kinderen van 6 tot 13 jaar met eender welk type handicap (1-8). Op advies van de klassenraad en het CLB kan een kind er bij uitzondering blijven tot het 14 jaar is.

In de veiligheid en geborgenheid van de school kan elk kind met specifieke onderwijsbehoeften op zijn niveau groeien naar zelfstandigheid. Intensieve individuele begeleiding zorgt ervoor dat het volgens zijn eigen mogelijkheden en tempo kennis, vaardigheden en attitudes kan verwerven en zijn persoonlijkheid ontwikkelen.

Centraal in onze aanpak staat de zorgvraag van het kind. De diverse aspecten van de begeleiding (onderwijskundig, paramedisch) worden vastgelegd in een handelingsplan dat op geregelde tijdstippen door het bevoegde team wordt bijgestuurd. Ons gemotiveerd personeel zorgt er dag na dag voor dat uw kind de beste begeleiding krijgt, ongeacht zijn hulpvraag.

Onze troeven

Op sommige terreinen hebben wij extra competenties verworven.

Werd bij uw kind autisme vastgesteld? Wij zijn gespecialiseerd in onderwijs aan kinderen en jongeren met stoornissen uit het autismespectrum. Onze autikernscholen staan garant voor een optimale begeleiding.

Ook voor leerlingen met gedragsproblemen (onderwijstype 3) hebben wij een aangepast project opgezet.

Voor de ouders die het door omstandigheden moeilijkheden hebben om hun kinderen op te vangen bestaan er specifieke internaten, semi-internaten en opvangcentra. De kinderen kunnen er voor en na de schooltijd terecht en tijdens de vakantieperiodes.

U vindt alle nuttige informatie over het basisonderwijs terug in de 'Gids voor Ouders' van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming. 
Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder