GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 20 november 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Buitengewoon onderwijs

Kinderen met specifieke of bijzondere onderwijsbehoeften, waaraan een school voor gewoon onderwijs niet kan voldoen, kunnen terecht in een van onze scholen voor buitengewoon onderwijs. In de veiligheid en geborgenheid van de school kan elk kind met specifieke onderwijsbehoeften op zijn niveau groeien naar zelfstandigheid. Intensieve individuele begeleiding zorgt ervoor dat het volgens zijn eigen mogelijkheden en tempo kennis, vaardigheden en attitudes kan verwerven en zijn persoonlijkheid kan ontwikkelen.

Centraal in onze aanpak staat de zorgvraag van het kind. De diverse aspecten van de begeleiding (onderwijskundig, paramedisch) worden vastgelegd in een handelingsplan dat op geregelde tijdstippen door het bevoegde team wordt bijgestuurd. Ons gemotiveerd personeel zorgt er dag na dag voor dat de kinderen de beste begeleiding krijgen, ongeacht hun hulpvraag.

Een kind wordt in het buitengewoon onderwijs ingeschreven op basis van een attest, dat wordt opgemaakt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een andere erkende dienst of een geneesheer-specialist. In het attest wordt verwezen naar het onderwijstype en het niveau dat bij het kind vastgesteld werd.

Meer info over het buitengewoon basisonderwijs?

Meer info over het buitengewoon secundair onderwijs?

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder