GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Net.Met.GO!

Netwerk van Methodescholen van het GO!

Het Netwerk van Methodescholen van het GO! beoogt een structurele samenwerking tussen de GO! methodebasisscholen en secundaire methodescholen inzake algemeen beleidsmatige en pedagogische gemeenschappelijkheden. Deze structurele samenwerking is noodzakelijk om gemeenschappelijke bekommernissen te bundelen en gezamenlijke standpunten te bepalen, om de kwaliteit van de methodebasisscholen te verhogen, om de synergie tussen de scholen te bevorderen om methodespecifieke items kwalitatief te ondersteunen en de opgebouwde knowhow te bundelen en optimaal te gebruiken.

Via regelmatige regionale en nationale netwerkbijeenkomsten én werkgroepen wordt het doel van deze vereniging nagestreefd. Per schooljaar wordt een vergaderlijn opgesteld. De methodebasisscholen en secundaire methodescholen plannen elk jaar een aantal vergaderingen samen in functie van de doorstroming.

Contact

Basisonderwijs:
Yvette Dendooven
Freinetschool De Krullevaart en Freinetschool De Regenboog
Schoolstraat 2
3010 Kessel-Lo
Tel.: 016 25 74 46

Secundair onderwijs:
Guido Ooghe
Freinetschool Meander
Vijverhoflaan 13
8200 Brugge
Tel.: 050 38 47 85

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder