GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

MethodescholenDe aanpak van onze methodescholen is gebaseerd op de dalton-, freinet-, jenaplan- of leefschoolpedagogiek. GO!-methodescholen streven bovendien de waarden uit het Pedagogisch Project van het GO! na via eigen werkvormen en technieken.


Graag leren is beter leren

‘Graag is beter’: kinderen en jongeren die graag leren, leren beter; leerkrachten die graag in hun school en klas werken, doen dat beter; ouders die graag participeren, participeren beter. Methodescholen willen bij kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en hun motivatie bevorderen. Dit bereiken ze door aandacht te besteden aan leren door ervaren, aan ontdekken en experimenteren en aan het ontwikkelen van zelfsturing.

Methodescholen streven een evenwicht na tussen projectmatig en cursorisch onderwijs.
Kinderen baseren hun attitudes, nieuwe kennis en vaardigheden op wat ze al weten en al kunnen, en dit in interactie met de omgeving. Leeftijdsverschillen, verschillen in interesses en verschillen in aanleg worden dan ook als een meerwaarde begrepen.


Methodescholen gaan voor groepsdynamiek

Methodescholen hechten een groot belang aan groepsdynamiek. Samenwerking tussen kinderen enerzijds en tussen kinderen en volwassenen anderzijds is de regel en vervangt concurrentiebevorderende werkvormen. Vandaar het benadrukken van waarden die gericht zijn op solidariteit en wederzijds respect.

De kinderen worden sterk betrokken bij het hele schoolgebeuren zodat hun verantwoordelijkheidsbesef toeneemt en er ruimte ontstaat voor creativiteit, autonomie en samenwerking. Verdraagzaamheid, solidariteit, burgerzin en kritische zin zijn waarden die een voorname plaats innemen.

Leraren werken samen om een gezamenlijke visie te bewaken en kinderen met specifieke problemen goed te begeleiden.
Ouders worden als vaste partners betrokken in de uitbouw van de school. Hun inbreng wordt georganiseerd in overleg. Daarom hebben methodescholen ook heel specifieke verwachtingen van de ouders wat hun deelname aan het schoolgebeuren betreft.

Kortom, GO! methodescholen stralen veel bezieling uit, zowel bij hun leerlingen als bij schoolteam en ouders. 

  

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder