GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Dirvogo

Directeursvereniging Volwassenenonderwijs van het GO!

Deze vereniging heeft tot doel:

  • de belangen van het volwassenenonderwijs van het GO! en
  • de beroepsbelangen van haar leden te behartigen en te verdedigen;
  • pedagogische, onderwijskundige en organisatorische onderwerpen te behandelen;
  • de professionaliteit van haar leden te bevorderen;
  • op te treden als overlegorgaan.

Deze opsomming is geenszins beperkend. De vereniging kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en haar medewerking verlenen aan elke gelijkaardige vereniging.
De vereniging organiseert jaarlijks een algemene vergadering en studiedagen voor al haar leden in het raam van deze doelstellingen. Het gaat vooral om studiedagen met goede praktijkvoorbeelden op allerlei gebied die georganiseerd worden
in de centra voor volwassenenonderwijs zelf.

Contact

Koen De Pryck
CVO Antwerpen
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken
0497 44 78 87
koen.depryck@cvoantwerpen.be

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder