GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Virbo

Vereniging van directies van het basisonderwijs van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vzw

VIRBO is de vereniging van directies van het basisonderwijs van het GO! VIRBO gelooft in een goede samenwerking en in het streven naar samenhorigheid om op te komen voor de  belangen van onze directies. Sterk zijn we als vereniging via een goede netwerking en via het samenbrengen van alle ervaringen. We kunnen onze leden versterken door een doorgedreven informatiedoorstroming. Met de steun van alle leden is het VIRBO mogelijk om een sterke positie in te nemen bij overleg op verschillende niveaus. Dankzij het samenbrengen van de kwaliteit die bij de leden aanwezig is, kan VIRBO dan weer sterk staan in het verdedigen van én het kenbaar maken van de kwaliteit waarvoor het bestuursniveau en het beleidsvermogen van onze directies staat.

 

Doelstellingen:

 • de leden vertegenwoordigen bij overleg met de minister, het GO!, andere directeursverenigingen, in werkgroepen enz.;
 • de leden op de hoogte houden via info- en studiedagen;
 • nascholingsmomenten organiseren;
 • informatie en ideeën verzamelen in het veld;
 • ontmoetingsmomenten organiseren en netwerken onderhouden;
 • hulp en steun aan individuele directeurs verlenen;
 • een seniorenwerking verzorgen;
 • de belangen van de directeurs behartigen.  

 

De vereniging organiseert:

 • twee netwerkdagen per jaar;
 • één driedaags seminarie in maart;
 • een jaarlijkse VIRBO-happening met didactische beurs in april.

 

Vertegenwoordiging

De vereniging volgt zoveel mogelijk werkgroepen op die het gewoon en buitengewoon basisonderwijs betreffen en is onder andere vertegenwoordigd in de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), het Netoverstijgend Overleg onder Directieverenigingen Basisonderwijs (NODB), de GO! directievereniging DIRGO, de centrale adviescommissies Basisonderwijs, Buitengewoon onderwijs en Leerlingenvervoer, de stuurgroep Kinderopvang en de stuurgroep Gezondheidsbeleid.

 

Contact

Alex De Smedt
voorzitter BS Einstein
Einsteinlaan 1
8420 De Haan
T 059 23 33 06
F 059 80 24 45
M 0486 96 12 48
alexdesmedt@g-o.be 
alex.virbo@gmail.com
http://www.virbo.be/

 

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder