GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
dinsdag 19 november 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Vedibuso

Vereniging van Directies Buitengewoon Basisonderwijs vzw

De Vereniging van Directies Buitengewoon Basisonderwijs wil

  • de werking van de GO! scholen voor buitengewoon basisonderwijs ondersteunen;
  • de directeurs in hun taak ondersteunen door de meest recente informatie over de werking van het buitengewoon onderwijs uit te wisselen en door te spelen;
  • specifieke noden aan de hogere overheid melden, zowel aan het GO! als aan het departement Onderwijs;
  • opkomen voor de beroepsbelangen van de directeurs buitengewoon basisonderwijs;
  • contacten onderhouden met andere directeursverenigingen;
  • het standpunt van de vereniging vertegenwoordigen en verdedigen in diverse vergaderingen, commissies en organen waar een afvaardiging van de vereniging wordt gevraagd.


Enkele bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging op een of ander overlegplatform. De vereniging vergadert driemaal per schooljaar over actuele onderwijsthema’s. Ieder jaar organiseert de vereniging een gezellig samenzijn met erecollega’s, pedagogisch begeleiders en erepedagogisch begeleiders en daarnaast nog een culturele activiteit voor haar leden en ereleden via de seniorenwerking DiBuO. 


Contact

Jean Houbrechts
voorzitter MPI De Dageraad
Tapstraat 12
3720 Kortessem
T 011 37 92 11 (12) (13)
F 011 37 92 14
mpi.kortessem@g-o.be

Peter Gevels
secretaris MPI Zonnebos
Moerstraat 50, bus 1
2970 s’ Gravenwezel
T 03 680 12 60
mpi.zonnebos@sgr3.be

 

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder