GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Sociale dienst vzw


Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het GO! vzw


Wie zijn wij?

De Dienst is een vzw voor de personeelsleden van het GO!.
Identificatienummer: 3597/96
Ondernemingsnummer: 457305807

 

Ons doel?

Het bevorderen van het welzijn van de personeelsleden van het GO!door middel van morele en financiële steun. De Werking van de Sociale Dienst strekt zich uit tot de personeelsleden die vallen onder de bevoegdheid van de Raad van het GO!. De vereniging heeft tot doel aan de bovenvermelde personeelsleden onder elke passende vorm de materiële en nietmateriële hulp te verschaffen die zij zowel in hun beroepsleven als in hun privaat leven mogen nodig achten. Alle dossiers worden met de nodige aandacht en discretie behandeld volgens de deontologische regels ter zake.

 

Onze activiteiten

De activiteiten van de sociale dienst omvatten individuele en collectieve hulpverlening, zowel op niet-materieel als op materieel vlak. De Algemene Vergadering bepaalt de criteria voor tussenkomsten op voorstel van de Raad van Bestuur. De materiële en niet-materiële bijstand wordt verleend aan alle begunstigden zonder enig lidmaatschap van de vereniging, of van een andere vereniging te mogen eisen.

 

Contact

André Vandromme
voorzitter
andré.vandromme@telenet.be

Mark Vanderstraeten
diensthoofd
mark.vanderstraeten@g-o.be

www.g-o.be/socialedienst

 

 

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder