GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Radi

Raad van Directeurs van de CLB’s van het GO!

De RADI verenigt de directies van de 24 CLB-centra van het GO!. De RADI stimuleert de samenwerking, het overleg en de solidariteit tussen de centra voor leerlingenbegeleiding van het GO!. Zij poogt tot gemeenschappelijke afspraken en standpunten te komen. Zij ondersteunt de CLB’s bij het realiseren van hun inhoudelijke, organisatorische en beleidsmatige opdrachten en initiatieven. In een samenwerkingsverband met GO!, Permanente ondersteuningscel en de Pedagogische begeleidingscel ontwikkelt zij projecten ter
ondersteuning van de CLB’s en de scholen.

Via overleg doet de RADI aan visieontwikkeling over de rol en opdracht van de CLB-centra. Hierbij wordt zo accuraat mogelijk ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Samenwerking, overleg en solidariteit zijn de basiskenmerken van de Radi. Tijdens hun vergaderingen worden naast de 24 CLB directeurs ook de centrale diensten, de PBD, de POC en de voorzitter van de CORA uitgenodigd. Haar activiteiten zijn gericht op alle CLB’s GO!. Er wordt gestreefd naar één globale strategie, rekening houdend met de vrijheid van ieder CLB om eigen accenten te ontwikkelen binnen hun scholengroep.

Contact

Dries Vandermeersch, voorzitter
CLB Brussel
Dieleghemsesteenweg 24 – 26
1090 Jette
Tel.: 02 479 26 82
Fax: 02 478 97 39
dries.vandermeersch@g-o.be
http://www.g-o.be/clb.be

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder