GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

DIBUO

Vereniging van Directies Buitengewoon Basisonderwijs vzw

De Vereniging van Directies Buitengewoon Basisonderwijs wil

  • de werking van de GO! scholen voor buitengewoon basisonderwijs ondersteunen;
  • de directeurs in hun taak ondersteunen door de meest recente informatie over de werking van het buitengewoon onderwijs uit te wisselen en door te spelen;
  • specifieke noden aan de hogere overheid medlen, zowel aan het GO! als aan het departement Onderwijs;
  • opkomen voor de beroepsbelangen van de directeurs buitengewoon basisonderwijs;
  • contacten onderhouden met andere directeursverenigingen,
  • het standpunt van de vereniging vertegenwoordigen en verdedigen in diverse vergaderingen, commissies en organen waar een afvaardiging van de vereniging wordt gevraagd.

Enkele bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging op een of ander overlegplatform. De vereniging vergadert viermaal per schooljaar over actuele onderwijsthema’s. Ieder jaar organiseert de vereniging een gezellig samenzijn met erecollega’s, pedagogisch begeleiders en erepedagogisch begeleiders en daarnaast een teamversterkende activiteit voor haar leden, alsook een gemeenschappelijke navormingsdag.

Contact

François Schelles, voorzitter
MPI De Mast
Pater Damiaanstraat 10
2460 Kasterlee
Tel.: 014 85 00 62
Fax: 014 85 38 15
mpi.kasterlee@g-o.be
www.mpi-demast.be

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder