GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 20 november 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Co-RA vzw

Coördinatieraad van Algemeen Directeurs vzw

Co-RA vzw wil de samenwerking tussen de scholengroepen onderling en tussen de scholengroepen en het GO! bevorderen. Ondanks hun sterke autonomie wensen de scholengroepen samen een beleid te voeren dat de eenheid van het GO! als net bestendigt.

De doelstellingen worden nagestreefd

  • door concrete kennis, ervaring en deskundigheid uit te wisselen en samen te brengen op het vlak van algemeen en pedagogisch beleid, personeelsbeleid, financiën, infrastructuur, ICT, communicatie, leerlingenvervoer, kwaliteitszorg en organisatie in de ruimste zin;
  • door zich voortdurend aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen en door via de centrale adviescommissies samen te werken met het centrale bestuursniveau;
  • door eenzelfde visie te ontwikkelen en uit te dragen naar alle niveaus van het GO!, naar de leerlingen, de ouders en het publiek.

Contact

Luc Van Gasse, voorzitter
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
luc.vangasse@rvl.be


Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder