GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
dinsdag 19 november 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Kinderopvang

Voorschoolse kinderopvang (3 maanden - 2,5 jaar)

Voor het eerst geeft u uw baby voor langere tijd uit handen. Geen eenvoudige stap. Het is dan ook een hele geruststelling om te weten dat uw kindje in uitstekende handen is in een kinderopvanginitiatief dat georganiseerd is door of samenwerkt met het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Voor de  voorschoolse opvang beschikt het GO! over eigen crèches en kinderdagverblijven of nauwe samenwerkingsverbanden met vzw’s die deze opvang organiseren.

Net als u besteden wij veel aandacht aan het welzijn en de algemene ontplooiing van uw kind. Interactie met het kind, taalstimulering, het bevorderen van de motorische ontwikkeling en ouderparticipatie staan steevast op het programma.
Een belangrijk deel van de kennis- en cultuuroverdracht vindt reeds plaats in de periode voor kinderen naar school gaan. Daarom kunnen ondersteunende initiatieven niet vroeg genoeg genomen worden. Op deze manier kunnen alle kinderen met gelijke kansen starten in het kleuteronderwijs.

Wij laten niets aan het toeval over. Regelmatig screenen we de ontwikkeling van onze baby’s en peuters, en evalueren we hun welbevinden en betrokkenheid. 
Om peuters te stimuleren in hun ontwikkeling proberen wij de overgang van de kinderopvang naar de kleuterklas naadloos te laten verlopen. Dit doen we door samen te werken met kleuterjuffen en samen activiteiten te organiseren, enz. .
In overleg met de school kunnen we kleuters ook de mogelijkheid bieden om in de namiddag in de crèche een dutje te gaan doen.

Het personeel houdt u permanent op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Een goede samenspraak tussen begeleiders en ouders, daar tekenen wij voor.

Meer weten? www.g-o.be/kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang (buiten de lesuren, schoolgaande kinderen)

Het GO! biedt buitenschoolse opvang voor en na de lesuren aan. In heel wat scholen kunnen kinderen deelnemen aan activiteiten, zoals bv. sport op woensdagnamiddag, huiswerkklasjes,… .
Als ouder kunt u voor uw financiële bijdrage hieraan een fiscaal attest verkrijgen bij de school.
Wenst u meer te weten? Vraag dan inlichtingen op school over de organisatie en afspraken hieromtrent. Bepaalde afspraken worden opgenomen in het schoolreglement.

Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder