GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
maandag 21 oktober 2019
over GO!
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief...

Schrijf in
 
of volg ons op   
uw artikel

Stuur uw artikel naar onze redactie...

Stuur ons uw artikel

Scholengroepen en -gemeenschappen

De eigenlijke bestuursbevoegdheid hoort toe aan de 28 scholengroepen.
Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in een welbepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en in de
meeste gevallen ook een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Aan het hoofd staan een algemeen directeur, een raad van bestuur en een college van directeurs. Daarnaast zijn er sinds 1 september 2005 73 scholengemeenschappen actief.

De raad van bestuur wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld via verkiezingen. Op 1 april 2014 neemt een nieuwe raad van bestuur de bevoegdheden over van de huidige raad van bestuur. Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad. De rechtstreeks verkozen leden worden via coöptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem. De raad van bestuur wordt verkozen voor een periode van vier jaar. Meer informatie over deze verkiezingen vind je op www.g-o.be/verkiezingraadvanbestuur.

Deze vrijwillige samenwerkingsverbanden hebben vooral adviesbevoegdheid ten aanzien van de scholengroep.

Twee van de 38 scholengemeenschappen voor het basisonderwijs zijn netoverstijgend samengesteld. 
Van de 35 scholengemeenschappen voor het secundair onderwijs werken er negen netoverstijgend,  één met het gemeentelijk onderwijs, zeven met enkel het provinciaal onderwijs en één met zowel het vrij niet-confessioneel als het provinciaal onderwijs.

Scholengroep 1 Ant1gon

Scholengroep 15 Limburg Noord

Scholengroep 2 Forum

Scholengroep 16 Midden-Limburg

Scholengroep 3 Agora

Scholengroep 17 Waasland

Scholengroep 4 Kla4

Scholengroep 18 Schelde-Dender-Durme

Scholengroep 5 Mechelen

Scholengroep 19 Dender

Scholengroep 6 Rivierenland

Scholengroep 20 Zuidoost-Vlaanderen

Scholengroep 7 Kempen

Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Scholengroep 8 Brussel

Scholengroep 22 Panta Rhei

Scholengroep 9 Ringscholen

Scholengroep 23 Meetjesland

Scholengroep 10 Midden-Brabant

Scholengroep 24 Deinze-Tielt-Waregem

Scholengroep 11 Leuven-Landen-Tienen

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 12 Adite

Scholengroep 26 Mandel en Leie

Scholengroep 13 Zuid-Limburg

Scholengroep 27 Scholengroep-aan-Zee

Scholengroep 14 Maasland

Scholengroep 28 Westhoek 


Brede eerste graad in de praktijk
Het masterplan ‘Hervorming secundair onderwijs’ is in uitvoering. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de brede eerste graad. In MS Geel hebben ze er alvast werk van gemaakt. Met talentmodules en boostklassen begeleiden ze de leerlingen richting een betere studiekeuze.
Terug verder